Drepturile mostenitorilor legali & mostenitori rezervatari|Gradele de rudenie

drepturile mostenitorilor

In urmatorul articol ne-am propus sa tratam in mod exhaustiv acei mostenitori rezervatari, drepturile mostenitorilor legali, drepturile mostenitorilor testamentari vs drepturile mostenitorilor rezervatari si garantia protejarii nucleului familial – gradele de rudenie si mostenitorii sezinari

Drepturile mostenitorilor reies in mod natural din relatia mostenitor vs mostenire

Pentru a intelege drepturile mostenitorilor, in general, trebuie parcursa Notiunea de mostenire.

Mostenirea este reglementata in art. 953 din Codul Civil, reprezentand transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane in fiinta.

Un mostenitor este o persoana care are dreptul la o cota de mostenire a unei persoane decedate, prin intermediul normelor juridice de transmitere a mostenirilor, valabile in regiunea si in timpul decesului celui care lasa mostenirea.

Mostenitorul va putea mosteni doar dupa decesul celui care lasa mostenirea, insa drepturile mostenitorilor se nasc odata cu nasterea mostenitorului.

 Art. 955 din Codul Civil releva faptul ca mostenirea poate fi de doua feluri,

 • legala, in masura in care cel care lasa mostenirea nu a dispus altfel prin testament,
 • sau testamentara, atunci cand defunctul a lasat un testament valabil incheiat. Vezi mai jos drepturile mostenitorilor testamentari…

Tot astfel, mostenirea va fi legala si in acele situatii in care defunctul a lasat testament, acesta este valabil din punct de vedere al conditiilor de forma si fond, dar legatul cuprins in testament este ineficace.

De exemplu legatul este caduc deoarece legatarul a predecedat testatorului.

Cum se nasc drepturile mostenitorilor legali

Un  aspect foarte important privitor la dobandirea unei mosteniri este capacitatea de a mosteni.

Nu orice persoana poate sa vina la mostenire, ci doar cele care indeplinesc conditia necesara pentru a avea capacitate de a mosteni, o persoană poate moșteni dacă există la momentul deschiderii moștenirii art. 957(1) C. civ.

De asemenea, persoana care vine la mostenire trebuie sa nu fie nedemna fata de defunct, adica sa nu fi savarsit o fapta de o gravitate mare fata de defunct, cum ar fi:

– condamnat penal pentru savarsirea unei infractiuni cu intentia de a-l ucide pe cel care lasa mostenirea.

Vocatia succesorala este si ea de doua feluri, generala – rudele in linie dreapta, descendenta si ascendenta. Acestia au vocatie succesorala in mod nelimitat in grad si concreta.

Prin urmare, pentru ca o persoana sa fie chemata efectiv la mostenire in temeiul legii, deci sa aiba vocatie legala concreta, nu este suficient sa faca parte din categoria mostenitorilor legali, cu vocatie generala, ci trebuie sa mai indeplineasca o conditie, sa nu fie inlaturat de la mostenire de o alta persoana chemata de lege in rang preferential, adica sa aiba vocatie concreta, utila.

In continuare vom analiza gradele de rudenie si rezerva succesorala

drepturile mostenitorilor

I. Drepturile Mostenitorilor legali

Codul civil prevede drepturile mostenitorilor legali:

Art. 963 1) Moștenirea se cuvine, în ordinea și după regulile stabilite în prezentul titlu, soțului supraviețuitor și rudelor defunctului, și anume descendenților, ascendenților și colateralilor acestuia, după caz.

2) Descendenții și ascendenții au vocație la moștenire indiferent de gradele de rudenie cu defunctul, iar colateralii numai până la gradul al patrulea inclusiv.

(3) În lipsa moștenitorilor legali testamentari, patrimoniul defunctului se transmite comunei, orașului sau, după caz, municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moștenirii.

A. Drepturile Sotului supravietuitor

Legiuitorul recunoaste situatia succesorala a sotului supravietuitor, recunoscandu-i dreptul la mostenire in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori legali.

Codul Civil : Art. 970 Soțul supraviețuitor îl moștenește pe soțul decedat dacă, la data deschiderii moștenirii, nu există o hotărâre de divorț definitivă.

ATENTIE LA PROCESELE INCEPUTE DE FOSTUL SOT

Este important de mentionat faptul ca potrivit art. 926 C. proc.  Civ. (4) In cazul in care actiunea este continuata de mostenitorii sotului reclamant, casatoria se socoteste desfacuta de la data introducerii cererii de divort.

Cota succesorala a sotului supravietuitor

 • un sfert din mostenire ¼, daca vine in concurs cu descendentii defunctului;
 • o treime din mostenire 1/3, daca vine in concurs atat cu ascendetii privilegiati cat si cu colateralii privilegiati;
 • o jumatate din mostenire ½, daca vine in concurs fie numai cu ascendentii privilegiati, fie numai cu colateralii privilegiati ai defunctului;
 • trei sferturi din mostenire ¾, daca vine in cuncurs fie cu ascendenti ordinari, fie cu colaterali ordinari ai defunctului.

Cota sotului supravietuitor in concurs cu mostenitori legali apartinand unor clase diferite se stabileste ca si cand acesta ar fi venit in concurs numai cu cea mai apropiata dintre ele.

B. Descendentii defunctului ( art. 975 C.civ) sunt copiii defunctului si urmasii lor in linie dreapta la nesfarsit

Nu are importanta daca descendentii sunt din aceeasi casatorie sau din casatorii diferite.

Descendentii defunctului inlatura mostenitorii din celelate clase si vin la mostenire in functie de gradele de rudenie.

Drepturile mostenitorilor legali – descendenti

 • Acestia sunt chemati la mostenire in functie de gradele de rudenie, adica copiii ii inlatura de la mostenire pe nepoti.
 • Mostenirea sau partea din mostenire care li se cuvine descendentilor se imparte intre acestia in mod egal, cand vin la mostenire in nume propriu, ori pe tulpina, cand vin la mostenire prin reprezentare succesorala asa cum ne spune alin 4 din art 975 C. civ.
 • Daca prin dezmostenire, descendentii nu mai pot culege mostenirea, partea ramasa se atribuie rudelor din clasa subsecventa care indeplineste conditiile necesare.
 • Atunci cand la mostenire vine si sotul supravietuitor impreuna cu descendentii, cota ce ii revine sotului supravietuitor se va imputa cu prioritate asupra mostenirii, iar restul revine descendentilor.

Cota succesorala a descendentilor

 • cand nu vin la mostenire impreuna cu sotul supravietuitor, acestia culeg intreaga mostenire
 • cand vin in concurs cu sotul supravietuitor, indiferent de numarul lor, acestia culeg impreuna trei sferturi din mostenire ¾.

C)   Drepturile mostenitorilor legali – Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati (fratii)

Daca defunctul nu are descendenti sau cei existenti nu pot ori nu vor sa vina la mostenire, lega ii cheama la mostenire pe ascendentii privilegiati (parintii defunctului) si colateralii privilegiati (fratii si surorile defunctului si descendentii lor). Ei se numesc privilegiati, deoarece inlatura de la mostenire pe ceilalti ascendenti si colaterali, denumiti ordinari, care fac parte din clasele de mostenitori subsecvente.

Fratii si surorile defunctului si descendentii acestora pot fi din casatorie, din afara casatoriei sau din adoptia cu efecte depline

Cota succesorala a ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati
 • daca la mostenire sunt chemati numai ascendenti privilegiati ai defunctului, mostenirea se imparte intotdeauna in mod egal intre acestia.
 • daca ascendentii privilegiati vin la mostenire in concurs cu colateralii privilegiati, mostenirea se imparte astfel:

1. daca exista un singur parinte, el va primi ¼ sin mostenire, ¾ revenind colateralilor privilegiati (indiferent de numarul lor)

2. daca traiesc ambii parinti, ei vor culege o jumatate din mostenire ( cate ¼ fiecare), cealalta jumatate revenind colateralilor privilegiati art. 978 C.civ.

 • daca, alaturi de acesti mostenitori, este chemat la mostenire si sotul supravietuitor al defunctului, mai intai se stabileste cota ce se cuvine acestuia si restul se imparte intre intre acesti  ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati.

D) Drepturile mostenitorilor legali – Ascendentii ordinari

Daca defunctul nu are mostenitori din  primele doua clase sau cei existenti nu pot sau nu vor sa vina la mostenire, legea cheama la mostenire pe ascendentii ordinari, adica ascendentii defunctului, altii decat parintii; bunici, strabunici etc. fara limita de grad. Ascendentii ordinari pot fi din casatorie, din afara casatoriei sau, in cazul adoptiei cu efecte depline, din rudenia civila rezultat al adoptiei.

Ascendentii ordinari sunt chemati la mostenire in functie de gradele de rudenie, bunicii inlatura de la mostenire pe strabunici.

Cota succesorala a ascendentilor ordinari
 • daca la mostenire sunt chemati numai ascendenti ordinari ai defunctului, mostenirea se imparte in mod egal intre acestia.
 • daca la mostenire vine si sotul supravietuitor al defunctului, se stabileste mai intai cota acestuia de ¾, restul impartindu-se intre ascendentii ordinari.
 • daca ascendendentii ordinari au fost dezmosteniti in tot, acestia vor fi inlaturati de la mostenire, urmand ca intreaga mostenire sa revina clasei suvsecvente.

     

E) Drepturile mostenitorilor legali – Colateralii ordinari

Colateralii ordinari sunt rudele colaterale ale defunctului până la gradul al patrulea inclusiv, cu excepția colateralilor privilegiați art. 983 C. civ. Adica rudele colaterale ale defunctului care nu sunt frati sau surori ori descendenti ai acestora. Ei sunt chemati la mostenire pana la gradul IV inclusiv, deci unchi, matusi, veri primari si fratii sau surorile bunicilor defunctului. Colateralii ordinari pot fi din casatorie, din afara casatoriei sau, in cazul adoptiei cu efecte depline, din rudenia civila rezultat al adoptiei.

Cota succesorala a colateralilor ordinari
 • intre colateralii ordinari se aplica principul egalitatii, de exemplu, daca nu exista unchi si manusi, verii primari si unchiul mare impart mostenirea in mod egal.
 • daca sunt chemati la mostenire impreuna cu sotul supravietuitor, se va stabili mai intai cota acestuia de ¾ din mostenire, iar restul se imparte in mod egal intre colateralii ordinari
 • in cazul in care colateralii ordinari au fost dezmosteniti in tot, acestia vor fi inlaturati de la mostenire, nefiind mostenitori rezervatari, nerevenindu-le nimic din mostenire.

II. Drepturile Mostenitorilor Testamentari

drepturile mostenitorilor

Notiunea de testament, alaturi de drepturile mostenitorilor testamentari, se regaseste in art. 1034 C. civ.

Testamentul este actul unilateral, personal și revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viață, astfel nascand drepturile mostenitorilor testamentari.

Asadar, patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai in temeiul legii, dar si in temeiul vointei celui care lasa mostenirea, manifestata prin testament, caz in care mostenirea este testamentara.

O problema se pune atunci cand prin  testamentul instituit de testator, acesta incalca rezervele succesorale ale acelor mostenitori rezervatari.

In acest din urma caz, drepturile mostenitorilor testamentari intra in conflict cu drepturile mostenitorilor legali.

Indiferent cati mostenitori rezervatari exista, drepturile mostenitorilor testamentari exista si trebuie protejate.

rezerva succesorala

Ce este rezerva succesorala

Notiunea de rezerva succesorala se regaseste in art. 1086 C.civ.

Rezerva succesorală este partea din bunurile moștenirii la care acei mostenitori rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva voinței defunctului, manifestată prin liberalități ori dezmoșteniri.

Intrucat rezerva succesorala este o parte a mostenirii care se atribuie acelor mostenitori rezervatari in calitate de mostenitori legali, ea poate fi pretinsa numai de cei care vin efectiv la mostenire, deci indeplinesc conditiile necesare pentru aceasta si accepta pur si simplu mostenirea.

Dreptul la rezerva succesorala este un drept propriu, nascut in persoana acelor mostenitori rezervatari la data deschiderii mostenirii, iar nu dobandit de la defunct prin succesiune.

mostenitori rezervatari

Mostenitorii rezervatari versus mostenitorii sezinari

Sunt moștenitori sezinari soțul supraviețuitor, descendenții și ascendenții privilegiați conform art 1126 din noul Cod civil.

Aparent, mostenitorii sezinari se pot confunda cu acei moștenitori rezervatari.

Moștenitorii sezinari pot beneficia de sezină doar dacă au acceptat succesiunea defunctului în termenul de prescripție extinctivă prevăzut de lege (1 an), întrucât între sezină și mecanismul de transmitere al succesiunii nu se poate face nicio legătură, sezina nefiind susceptibilă de aavea înrâurire asupra modalităților de acceptare sau renunțare la succesiune.

În consecință, sezina nu se confundă cu acceptarea moștenirii, sunt instituții diferite. Sezina decurge din lege, dar este condiționată de acceptarea moștenirii. 

Categorii mostenitori rezervatari

Potrivit art. 1087 C.civ. Sunt mostenitori rezervatari sotul supravietuitor, descendentii si ascendentii privilegiati ai defunctului.

Colateralii privilegiati ( fratii si surorile defunctului si descendentilor lor), desi fac parte din aceeasi clasa de mostenitori legali ca si parintii, nu sunt mostenitori rezervatari.

Dreptul la rezerva succesorala a fost prevazut si in favoarea sotului supravietuitor, fie ca vine la mostenire in concurs cu alte rude ale defunctului ori cu persoane straine, beneficiare de liberalitati.

A. Drepturile mostenitorilor – copiii celui decedat au drepturi garantate : Rezerva descendentilor

Descendentii au acelasi inteles ca si in materia mostenirii legale, adica urmasii defunctului in linie dreapta la infinit.

Amintesc faptul ca prin adoptie, filiatia dintre copilul adoptat si parintii sai naturali inceteaza ceea ce inseamna ca el si descendentii lui nu vor beneficia de rezerva cu privire la patrimoniul lasat de parintii naturali sau alti ascendenti din familia fireasca.

Cuantumul rezervei descendentilor:

 • ½ din mostenire pentru un copil;
 • 2/3 din mostenire pentru doi copii;
 • ¾ din mostenire pentru trei sau mai multi copii.

De mentionat este faptul ca la stabilirea rezervei urmeaza a se tine seama numai de descendentii care vin efectiv la mostenire, iar nu si de cei care, datorita nedemnitatii succesorale sau a renuntarii, sunt straini de mostenire.

B. Drepturile mostenitorilor – parintii au un drept minim garantat

Prin parinti ca mostenitori rezervatari legea are in vedere pe tatal si mama defunctului, din casatorie, din afara casatoriei sau din adoptie, ca si in materia devolutiunii legale a mostenirii.

 

Cuantum rezerva succesorala a parintilor:

 • ½ din bunurile defunctului daca vin la mostenire ambii parinti
 • ¼ din mostenire daca la mostenire vine un singur parinte

La stabilirea rezervei urmeaza a se tine seama de parintele care vine efectiv la mostenire si indiferent daca vine in concurs sau nu cu colateralii privilegiati.

C. Rezerva sotului supravietuitor

Rezerva sotului supravietuitor este de ½ din cota succesorala ce I se cuvine in calitate de mostenitor legal.

Cat este rezerva succesorala a sotului supravietuitor

 • 1/8 din mostenire, daca vine in concurs cu descendentii defunctului, indiferent de numarul lor sau de gradele de rudenie cu defunctul
 • 1/6 din mostenire, daca vine in concurs cu ascendentii privilegiati, indiferent de numarul lor, si cu colateralii privilegiati, indiferent de numarul lor
 • ¼ din mostenire, daca vine in concurs numai cu ascendentii privilegiati sau numai cu colateralii privilegiati
 • 3/8 din mostenire, daca vine in concurs cu ascendentii ordinari sau cu colateralii ordinari
 • ½ din mostenire in lipsa rudelor din cele patru clase de mostenitori.

Te poate interesa si urmatoarele articole:

Uzucapiunea de 30 de ani sau uzucapiunea din vechiul Cod Civil

 

 

 

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.