Uzucapiune inseamna Posesia transformata in Proprietate in 2020

Institutia Uzucapiune este prevazuta si in noul Cod Civil si consta in Dobandirea proprietatii asupra bunurilor imobile

Uzucapiune

Definitie uzucapiune. Uzucapiunea din Noul Cod Civil

Uzucapiunea din Noul Cod Civil reprezinta o institutie juridica fundamentala pentru Dreptul de proprietate, intrucat prin uzucapiune obtii proprietatea asupra unui bun imobil.

In noul Cod Civil, uzucapiunea este un mod de dobandire a proprietatii private asupra bunurilor imobile (fixe) sau mobile (miscatoare).

Concret, aceasta institutie juridica esentiala poate fi folosita si daca posesorul bunului nu detine dovezi privind calitatea sa de proprietaR.

Conform art. 557 Cod Civil, Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condiţiile legii, prin convenţie, mostenire legală (…) sau uzucapiune,

Daca ne uitam la DEX, Uzucapiunea este vazuta in aceeasi linie in care legiuitorul i-a stabilit parametrii.

Uzucapiune = Dobândiea dreptului de proprietate asupra unui bun prin posedarea lui o anumită vreme

Cazuri de aplicare – Uzucapiune

Asemanator cu dobandirea dreptului de proprietate, uzucapiunea poate fi folosita pentru dobandirea si a altor drepturi reale precum dreptul de superficie sau a sarcinilor precum servitutea.

Acolo unde imobilul detine Carte Funciara, beneficiarul este obligat a parcurge procedura de inscriere.

Prin uzucapiune tabulară poate fi dobândită orice servitute, iar prin uzucapiune extratabulară pot fi dobândite numai servituţile pozitive.

Te-ar putea interesa si urmatoarele articole:

https://velicu.eu/juridice/autorizatie-de-construire-30-de-zile-acte-necesare-legea-50-1991/

https://velicu.eu/antecontractul-de-vanzare-promisiune-de-vanzare-imobiliare/

https://velicu.eu/juridice/certificat-urbanism-cerere-avocat/

Restrictii – uzucapiunea din Noul Cod Civil

Evident, uzucapiunea nu este o institutie absoluta, putand fi aplicata doar in ce priveste bunurile proprietate privata.

Conform art. 863 Cod Civil, proprietatea asupra bunurilor publice nu poate fi dobândită de terţi prin uzucapiune.

Exista doua cai principale pentru ca o persoana sa dobandeasca proprietatea prin intermediul uzucapiunii.

 

I. Uzucapiune imobiliara (prin inscriere in Carte funciara).

– uzucapiunea extratabulara

Dreptul de proprietate asupra unui imobil (ex: teren) sale pot fi înscrise în cartea funciară, în temeiul uzucapiunii, în folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani, doar dacă:

proprietarul înscris în cartea funciară a decedat ori, după caz, şi-a încetat existenţa (ex: firma);

– a fost înscrisă în cartea funciară declaraţia de renunţare la proprietate;

imobilul nu era înscris în nicio carte funciară.

În toate cazurile, uzucapantul poate dobândi dreptul numai dacă şi-a înregistrat cererea de înscriere în cartea funciară înainte ca o terţă persoană să îşi fi înregistrat propria cerere de înscriere a dreptului în folosul său.

uzucapiunea tabulara

In ce priveste uzucapiunea asupra unor imobile precum o casa si terenul pe care se afla ce au fost inscrise de posesor in Cartea Funciara, opereaza o protectie asupra situatiei juridice descrise.

Drepturile celui care a fost înscris în cartea funciară, ca proprietar al unui imobil sau titular al unui alt drept real, nu mai pot fi contestate când cel înscris cu bună-credinţă a posedat imobilul timp de 5 ani după momentul înregistrării cererii de înscriere, dacă posesia sa a fost neviciată.

Astfel, persoana interesata va astepta cinci ani pentru a dobandi proprietatea asupra terenului si a casei, pe varianta inscrierii in Cartea funciara.

II. Uzucapiune judiciara.

Cererea de uzucapiune se depune la judecătoria în circumscripția căreia este situat imobilul. Anterior, petentul trebuie sa achite la Primarie o taxa de timbru ce se calculeaza pe baza art. 31 din OUG 80/2013.

Reclamantul trebuie sa mentioneze în cererea de înscriere data calendaristica de la care posedă imobilul sub nume de proprietar si sa arate dacă imobilul posedat este sau nu înscris în cartea funciară.

In masura in care detine informatii, petentul va insera in cerere si numele ori denumirea vechiului proprietar sau a succesorului acestuia.

La cerere se vor anexa urmatoarele:

  • un certificat eliberat de serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau de autoritatea competentă, care atestă faptul că persoana, fizica sau juridică, a murit sau și-a încetat existența;
  • un certificat eliberat de camera notarilor publici, din care să rezulte informatii asupra eventualei dezbaterii mostenirii;
  • un certificat eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, privind natura proprietatii publica sau privata;
  • certificatul de rol fiscal, atunci când este cazul;
  • înscrisul constatator al actului juridic pe care solicitantul și-a întemeiat posesia;
  • documentația tehnică cadastrală a imobilului;
  • extrasul de carte funciară pentru informare;
  • lista cuprinzând numele, prenumele și domiciliul a cel puțin 2 martori.

Petentul trebuie sa fie extrem de atent in depunerea si sustinerea cererii, in acest sens un Avocat ar ajuta foarte mult si ar simplifica procedura.

Cheltuielile necesare efectuării formalităților de afișare și publicare a actelor de procedura, efectuate de instanta, trebuie acoperite de reclamant.

Instanța va cerceta dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute de Codul civil pentru dobândirea dreptului reclamat în temeiul uzucapiunii.

Efectele uzucapiunii: protejarea proprietarului ce a aplicat uzucapiunea.

Ulterior definitivarii procedurii, proprietatea privata va fi recunoscuta si aparata.

Proprietarul va putea vinde, inchiria sau folosi imobilul fara nicio grija.

Daca o instanta de judecata decide restituirea bunului catre adevaratul proprietar, altul decat uzucapantul, si dacă bunul supus restituirii a fost uzucapat, va avea prioritate dreptul celui care a parcurs procedura uzucapiunii in mod legal.

 

COMPLETEAZA FORMULARUL PENTRU A DOBANDI PROPRIETATEA PRIN UZUCAPIUNE IN 2020


Avocat Velicu Daniel 

0729108050

avocat@velicu.eu