Contractul de imprumut intre persoane fizice: dobanda maxim 2,25% /an

avocat online

In acest material vom vedea cat de simplu sau complex poate fi Contractul de imprumut intre persoane fizice precum si maximul pentru dobanda imprumut intre persoane fizice.

Dobanda maxima e mai mica decat ati fi crezut vreodata.

Reglementare legala: Contractul de imprumut intre persoane fizice este reglementat in Capitolul XIII al Codului civil, care poarta chiar denumirea acestui tip de contract, articolele de la 2.144 la 2.170.

Ab initio, art. 2.144 stabileste urmatoarele: “Împrumutul este de două feluri: împrumutul de folosință, numit și comodat, și împrumutul de consumație.”

Contractul de imprumut intre persoane fizice care are ca obiect o suma de bani este un imprumut de consumatie, iar nu unul de folosinta.

Contractul de imprumut intre persoane fizice este reglementat de art. 2.158 – 2.170 din Codul Civil.

Art. 2.158, alin (1) ofera definitia legala a contractului de imprumut de consumatie, si anume:

Împrumutul de consumație este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile și consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de timp aceeași sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeași natură și calitate.

Alin. (2) al aceluiasi articol stabileste faptul ca: “Atunci când o persoană acordă un împrumut fără a o face cu titlu profesional, nu îi sunt aplicabile dispozițiile legale privind instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare.”

Cu alte cuvinte, acest alineat este aplicabil in situatiile, des intalnite, in care imprumuturile se acorda intre rude, prieteni, cunostinte sau alte persoane fizice.

Spre exemplu, in situatia in care dorim sa obtinem un imprumut de la o institutie bancara, va fi necesar sa prezentam o adeverinta de salariu sau alt act privind veniturile.

Insa, daca solicitam un imprumut unui prieten, acesta ne va face astfel de verificari.

Bineinteles ca acest exemplu este unul simplist, aceasta prevedere implicand mai multe situatii practice.

Pe tema clauzelor abuzive din contractele de imprumut bancar, recomandam si urmatoarele articole:

ATENTIE CE CLAUZE SEMNATI PE DOBANDA IMPRUMUT INTRE PERSOANE FIZICE

Recomandam insistent sa puneti dobanda la vedere in contractul de imprumut intre persoane fizice.

Art. 2.159, alin. (1) instituie o prezumtie relativa si anume, imprumutul se prezuma a fi cu titlu gratuit, in lipsa unei stipulatii contrare. Stipulatia contrara se prezinta sub forma unei manifestari de vointa in acest sens, exprimata de partea contractanta in cadrul conventiei / contractului de imprumut.

Totusi, pana la proba contrara, imprumutul care are ca obiect o suma de bani se prezuma a fi cu titlu oneros ceea ce inseamna ca este evaluabil in bani, iar persoana care ofera imprumut poate percepe si o dobanda care trebuie sa fie proportionala cu suma oferita.

Cat e maximul pentru dobanda imprumut intre persoane fizice

Art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 13/2011 instituie o limitare a dobânzii convenționale, în sensul că aceasta nu poate depăși dobânda legală cu mai mult de 50% pe an.

Nici dobânda remuneratorie (dobanda legala) și nici cea moratorie (dobanda penalizatoare) nu pot depăși dobânda legală cu mai mult de 50% pe an.

 Rata dobânzii legale remuneratorii se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.

Dobanda imprumut intre persoane fizice

In prezent rata dobanzii de referinta a BNR este de 1.5 % / an. Prin urmare maximul dobanzii de maxim 2.25 % / an

Riscul este inchisoarea din infractiunea de Camatarie.

In ce termen trebuie sa restitui imprumutul intre persoane fizice?

Art. 2.161 Cod Civil instituie regula generala conform careia: Termenul de restituire se prezumă a fi stipulat în favoarea ambelor părți, iar dacă împrumutul este cu titlu gratuit, numai în favoarea împrumutatului.

Acest lucru inseamna, in cazul unui imprumut intre persoane fizice, ca ambele parti vor tine seama de nevoile celeilalte si se va stabili un termen de restituire a imprumutului care sa nu afecteze drepturile si interesele niciuneia dintre parti.

In cazul in care imprumutul este cu titlu gratuit – respectiv, acel imprumut pentru care nu se percepe dobanda, termenul va putea fi stabilit numai in favoarea imprumutatului.

Ce se intampla atunci cand partile nu au stabilit un termen in care sa se restituie imprumutul intre persoane fizice?

Art. 2.162 Cod Civil transeaza aceasta problema stabilind faptul ca: (1) Dacă nu a fost convenit un termen de restituire, acesta va fi stabilit de instanță, ținându-se seama de scopul împrumutului, de natura obligației și a bunurilor împrumutate, de situația părților și de orice altă împrejurare relevantă.(2) Dacă însă s-a stipulat că împrumutatul va plăti numai când va avea resursele necesare, instanța, constatând că împrumutatul le deține sau le putea obține între timp, nu va putea acorda un termen de restituire mai mare de 3 luni.

In acest sens, partea care doreste ca instanta sa acorde un termen in care imprumutul sa fie restituit trebuie sa se adrese acesteia cu o cerere pentru stabilirea termenului de restituire. Aceasta cererea va fi solutionata de catre instanta conform procedurii prevazute de lege pentru ordonanta presedintiala.

Cand se poate face cererea pentru stabilirea termenului de restituire de catre instanta pentru imprumutul intre persoane fizice ?

Conform dispozitiilor art. 2.163 Cod Civil, in cazul in care nu a fost stabilit un termen de restituire, partea interesata poate face o cerere in fata instantei competente, insa aceasta cererea poate fi facuta doar in termenul general de prescriptie de 3 ani.

Termenul va incepe sa curga de la data la care a fost incheiat Contractul de imprumut intre persoane fizice.

Cum are loc restituirea imprumutului intre persoane fizice?

Art. 2.164, alin. (1) Cod Civil edicteaza:  În lipsa unei stipulații contrare, împrumutatul este ținut să restituie aceeași cantitate și calitate de bunuri pe care a primit-o, oricare ar fi creșterea sau scăderea prețului acestora.

Reamintim faptul ca, stipulatia contrara constituie o clauza sau o mentiune in contractual de imprumut incheiat intre parti prin care acestea pot conveni ca relatiile dintre ele sa se desfasoara si altfel decat in conditiile art. 2.164 insa, intotdeauna, acest “altfel” inseamna ca partile trebuie sa respecte dispozitiile legale in vigoare si bunele moravuri.

Revenind la contractul de imprumut intre persoane fizice care are ca obiect o suma de bani, mentionam si imprejurarea ca “împrumutatul nu este ținut să înapoieze decât suma nominală primită, oricare ar fi variația valorii acesteia, dacă părțile nu au convenit altfel.”.

Spre exemplu, in situatia in care X imprumuta lui Y suma de 1.000 EURO la data de 1 septembrie 2020, iar termenul de restituirea va fi la data de 1 septembrie 2021, Y se obliga sa achite cei 1.000 EURO la cursul valutar al BNR de la data de 1 septembrie 2021 – ziua platii.

Contractul de imprumut incheiat intre persoane fizice constituie titlu executoriu?

Coroborand dispozitiile art. 2.165 Cod Civil cu cele ale art. 2.157, alin. (1) Cod Civil, rezulta ca: În ceea ce privește obligația de restituire, contractul de comodat încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă constituie titlu executoriu, în condițiile legii, în cazul încetării prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului.

Dupa cum se poate observa din textul articolului expus mai sus, pentru a fi valabil, adica sa fie apt de a produce efecte juridice,  un contract de imprumut intre persoane fizice care are ca obiect o suma de bani, trebuie sa fie incheiat fie in forma autentica, fie in forma unui inscris sub semnatura privata cu data certa.

Aceasta dispozitie legala ridica serioase probleme in practica.

Acest lucru se intampla deoarece atunci cand o persoana fizica ofera un imprumut unei alte persoane fizice fie nu constituie un inscris  care sa dovedeasca acest fapt, fie constituie doar o asa-zisa “chitanta de mana”, oricum ar fi, in general, partile nu detin un act care sa poate fi considerat titlu executoriu.

Ce presupune forma autentica pentru Contractul de imprumut intre persoane fizice

Un contract de imprumut in forma autentica este contractul incheiat in fata unui notar public.

In aceasta situatia, contractul de imprumut intre persoane fizice constituie titlu executoriu iar, in situatia in care imprumutatul nu remita suma de bani in termenul stabilit in contract, creditorul (persoana care i-a acordat imprumutul) poate sa treaca la executarea silita.

Atentie! Contractul de imprumut intre persoane fizice incheiat in fata unui notar public, pentru a constitui titlu executoriu, trebuie sa contina mentiuni exprese referitoare la suma imprumutata si termenul de plata.

Ce presupune un inscris sub semnatura privata cu data certa?

Un contract de imprumut intre persoane fizice incheiat sub semnatura privata cu data certa este contractul de imprumut intre persoane fizice incheiat in fata unui avocat.

Inscrisul corespunde manifestarilor de vointa ale partilor, in inscris este necesar, de asemenea, sa fie mentionata suma imprumutata si termenul la care va urma a fi restituita. Inscrisul va fi semnat de catre ambele parti iar, ulterior,  avocatul ii va conferi data certa.

Art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea profesiei de avocat ii confera avocatului dreptul de a da data certa inscrisurilor care ii sunt prezentate cu acest scop. De asemenea, si dispozitiile art. 278, alin. (1) din Codul de Procedura Civila afirma urmatoarele: înscrisurile dobândesc dată certă din ziua în care au fost prezentate spre a se conferi dată certă de către notarul public, executorul judecătoresc sau alt funcționar competent în această privință.

ATENTIE la rolul unui Avocat in ce priveste Contractul de imprumut intre persoane fizice!

Este important de mentionat si faptul ca, in sensul dispozitiilor Codului de Procedura Civila in ceea ce priveste darea de data certa de catre avocat, acest profesionist al dreptului este asimilat functionarului public.

Avocatul poate conferi data certa atât documentelor pe care le încheie/le redactează în cabinetul său cât și celor care i se prezintă în mod special pentru dare de dată certă, iar toate aceste documente vor constitui titluri executorii.

Ce se poate face in situatia in care contractul de imprumut intre persoane fizice nu a fost incheiat la notar sau avocat?

Daca partile, initial, au constituit un scris “de mana” si apoi si-au dat seama ca acesta are un caracter precar si ca doresc sa ii confere mai multa forta, ulterior constituirii inscrisului se pot prezenta la un notar public spre a autentifica respectivul inscris sau se pot prezenta la un avocat cu scopul de ca acesta sa ii confere data certa inscrisului.

In acest sens, ambele parti sau toata partile contractante (daca e cazul), trebuie sa fie prezente la Biroul notarului public sau la Cabinetul avocatului.

Dupa ce profesionistul (notar sau avocat), autentifica sau confera data certa inscrisului – contractul de imprumut intre persoane fizice, acesta devine titlu executoriu.

In situatia in care, una dintre parti refuza sa se prezinta la notarul public pentru a parcurge procedura de autentificare a inscrisului sau la avocat pentru procedura de dare de data certa inscrisului, partea cealalta nu are la indemana decat o actiune in raspundere civila contractuala.

In acest sens, aceasta trebuie sa introduca o actiune la instanta competenta prin care sa solicite obligarea debitorului – a persoanei careia i-a oferit imprumutul, sa ii restituie suma imprumutata.

Regasiti un model de contract imprumut intre persoane fizice.

Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.