Recuperare bani imprumutati fara acte | Contractul de imprumut

bani imprumutati fara acte

In acest material vom vedea cat de simplu sau complex poate fi Contractul de imprumut intre persoane fizice precum si maximul pentru dobanda imprumut intre persoane fizice si , in special, vei afla de recuperare banii imprumutati fara acte.

Dobanda LEGALA maxima din prezent e mai mare decat ati fi crezut vreodata. Citeste mai jos valoarea!

Reglementare legala: Contractul de imprumut intre persoane fizice este reglementat in Capitolul XIII al Codului civil, care poarta chiar denumirea acestui tip de contract, articolele de la 2.144 la 2.170.

Ab initio, art. 2.144 stabileste urmatoarele: “Împrumutul este de două feluri: împrumutul de folosință, numit și comodat, și împrumutul de consumație.”

Contractul de imprumut intre persoane fizice care are ca obiect o suma de bani este un imprumut de consumatie, iar nu unul de folosinta.

Contractul de imprumut intre persoane fizice este reglementat de art. 2.158 – 2.170 din Codul Civil

Art. 2.158, alin (1) ofera definitia legala a contractului de imprumut de consumatie, si anume:

Împrumutul de consumație este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile și consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de timp aceeași sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeași natură și calitate.

Alin. (2) al aceluiasi articol stabileste faptul ca: “Atunci când o persoană acordă un împrumut fără a o face cu titlu profesional, nu îi sunt aplicabile dispozițiile legale privind instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare.”

Cu alte cuvinte, acest alineat este aplicabil in situatiile, des intalnite, in care imprumuturile se acorda intre rude, prieteni, cunostinte sau alte persoane fizice.

Spre exemplu, in situatia in care dorim sa obtinem un imprumut de la o institutie bancara, va fi necesar sa prezentam o adeverinta de salariu sau alt act privind veniturile.

Insa, daca solicitam un imprumut unui prieten, acesta ne va face astfel de verificari.

Bineinteles ca acest exemplu este unul simplist, aceasta prevedere implicand mai multe situatii practice.

Pe tema clauzelor abuzive din contractele de imprumut bancar, recomandam si urmatoarele articole:

ATENTIE CE CLAUZE SEMNATI PE DOBANDA IMPRUMUT INTRE PERSOANE FIZICE

Recomandam insistent sa puneti dobanda la vedere in contractul de imprumut intre persoane fizice.

Art. 2.159, alin. (1) instituie o prezumtie relativa si anume, imprumutul se prezuma a fi cu titlu gratuit, in lipsa unei stipulatii contrare. Stipulatia contrara se prezinta sub forma unei manifestari de vointa in acest sens, exprimata de partea contractanta in cadrul conventiei / contractului de imprumut.

Totusi, pana la proba contrara, imprumutul care are ca obiect o suma de bani se prezuma a fi cu titlu oneros ceea ce inseamna ca este evaluabil in bani, iar persoana care ofera imprumut poate percepe si o dobanda care trebuie sa fie proportionala cu suma oferita.

Cat e maximul pentru dobanda imprumut intre persoane fizice

Art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 13/2011 instituie o limitare a dobânzii convenționale, în sensul că aceasta nu poate depăși dobânda legală cu mai mult de 50% pe an.

Cu alte cuvinte, persoanele private se pot imprumut pentru o dobanda maxima de 10,5 %, conform calculului de mai jos.

Nici dobânda remuneratorie (dobanda legala) și nici cea moratorie (dobanda penalizatoare) nu pot depăși dobânda legală cu mai mult de 50% pe an.

 Rata dobânzii legale remuneratorii se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.

Cat e Dobanda in caz de imprumut intre persoane fizice

In prezent (anul 2023) rata dobanzii de referinta a BNR este de 7 % / an. Prin urmare maximul dobanzii de maxim 10.50 % / an

ATENTIE! Nu poate fi cerut mai mult de limita de 10.50 % / an. Orice clauză prin care se încalcă dispoziţiile este nulă de drept. În acest caz, creditorul este decăzut din dreptul de a pretinde dobânda legală.

Riscul este inchisoarea din infractiunea de Camatarie.

In ce termen trebuie sa restitui imprumutul intre persoane fizice?

Art. 2.161 Cod Civil instituie regula generala conform careia: Termenul de restituire se prezumă a fi stipulat în favoarea ambelor părți, iar dacă împrumutul este cu titlu gratuit, numai în favoarea împrumutatului.

Acest lucru inseamna, in cazul unui imprumut intre persoane fizice, ca ambele parti vor tine seama de nevoile celeilalte si se va stabili un termen de restituire a imprumutului care sa nu afecteze drepturile si interesele niciuneia dintre parti.

In cazul in care imprumutul este cu titlu gratuit – respectiv, acel imprumut pentru care nu se percepe dobanda, termenul va putea fi stabilit numai in favoarea imprumutatului.

Ce se intampla atunci cand partile nu au stabilit un termen in care sa se restituie imprumutul intre persoane fizice?

Art. 2.162 Cod Civil transeaza aceasta problema stabilind faptul ca: (1) Dacă nu a fost convenit un termen de restituire, acesta va fi stabilit de instanță, ținându-se seama de scopul împrumutului, de natura obligației și a bunurilor împrumutate, de situația părților și de orice altă împrejurare relevantă.(2) Dacă însă s-a stipulat că împrumutatul va plăti numai când va avea resursele necesare, instanța, constatând că împrumutatul le deține sau le putea obține între timp, nu va putea acorda un termen de restituire mai mare de 3 luni.

In acest sens, partea care doreste ca instanta sa acorde un termen in care imprumutul sa fie restituit trebuie sa se adrese acesteia cu o cerere pentru stabilirea termenului de restituire. Aceasta cererea va fi solutionata de catre instanta conform procedurii prevazute de lege pentru ordonanta presedintiala.

Cand se poate face cererea pentru stabilirea termenului de restituire de catre instanta pentru imprumutul intre persoane fizice ?

Conform dispozitiilor art. 2.163 Cod Civil, in cazul in care nu a fost stabilit un termen de restituire, partea interesata poate face o cerere in fata instantei competente, insa aceasta cererea poate fi facuta doar in termenul general de prescriptie de 3 ani.

Termenul va incepe sa curga de la data la care a fost incheiat Contractul de imprumut intre persoane fizice.

Cum are loc restituirea imprumutului intre persoane fizice?

Art. 2.164, alin. (1) Cod Civil edicteaza:  În lipsa unei stipulații contrare, împrumutatul este ținut să restituie aceeași cantitate și calitate de bunuri pe care a primit-o, oricare ar fi creșterea sau scăderea prețului acestora.

Reamintim faptul ca, stipulatia contrara constituie o clauza sau o mentiune in contractual de imprumut incheiat intre parti prin care acestea pot conveni ca relatiile dintre ele sa se desfasoara si altfel decat in conditiile art. 2.164 insa, intotdeauna, acest “altfel” inseamna ca partile trebuie sa respecte dispozitiile legale in vigoare si bunele moravuri.

Revenind la contractul de imprumut intre persoane fizice care are ca obiect o suma de bani, mentionam si imprejurarea ca “împrumutatul nu este ținut să înapoieze decât suma nominală primită, oricare ar fi variația valorii acesteia, dacă părțile nu au convenit altfel.”.

Spre exemplu, in situatia in care X imprumuta lui Y suma de 1.000 EURO la data de 1 septembrie 2020, iar termenul de restituirea va fi la data de 1 septembrie 2021, Y se obliga sa achite cei 1.000 EURO la cursul valutar al BNR de la data de 1 septembrie 2021 – ziua platii.

Contractul de imprumut incheiat intre persoane fizice constituie titlu executoriu?

Coroborand dispozitiile art. 2.165 Cod Civil cu cele ale art. 2.157, alin. (1) Cod Civil, rezulta ca: În ceea ce privește obligația de restituire, contractul de comodat încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă constituie titlu executoriu, în condițiile legii, în cazul încetării prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului.

Dupa cum se poate observa din textul articolului expus mai sus, pentru a fi valabil, adica sa fie apt de a produce efecte juridice,  un contract de imprumut intre persoane fizice care are ca obiect o suma de bani, trebuie sa fie incheiat fie in forma autentica, fie in forma unui inscris sub semnatura privata cu data certa.

Aceasta dispozitie legala ridica serioase probleme in practica.

Acest lucru se intampla deoarece atunci cand o persoana fizica ofera un imprumut unei alte persoane fizice fie nu constituie un inscris  care sa dovedeasca acest fapt, fie constituie doar o asa-zisa “chitanta de mana”, oricum ar fi, in general, partile nu detin un act care sa poate fi considerat titlu executoriu.

Ce presupune forma autentica pentru Contractul de imprumut intre persoane fizice

Un contract de imprumut in forma autentica este contractul incheiat in fata unui notar public.

In aceasta situatia, contractul de imprumut intre persoane fizice constituie titlu executoriu iar, in situatia in care imprumutatul nu remita suma de bani in termenul stabilit in contract, creditorul (persoana care i-a acordat imprumutul) poate sa treaca la executarea silita.

Atentie! Contractul de imprumut intre persoane fizice incheiat in fata unui notar public, pentru a constitui titlu executoriu, trebuie sa contina mentiuni exprese referitoare la suma imprumutata si termenul de plata.

Ce presupune un inscris sub semnatura privata cu data certa?

Un contract de imprumut intre persoane fizice incheiat sub semnatura privata cu data certa este contractul de imprumut intre persoane fizice incheiat in fata unui avocat.

Inscrisul corespunde manifestarilor de vointa ale partilor, in inscris este necesar, de asemenea, sa fie mentionata suma imprumutata si termenul la care va urma a fi restituita. Inscrisul va fi semnat de catre ambele parti iar, ulterior,  avocatul ii va conferi data certa.

Art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea profesiei de avocat ii confera avocatului dreptul de a da data certa inscrisurilor care ii sunt prezentate cu acest scop. De asemenea, si dispozitiile art. 278, alin. (1) din Codul de Procedura Civila afirma urmatoarele: înscrisurile dobândesc dată certă din ziua în care au fost prezentate spre a se conferi dată certă de către notarul public, executorul judecătoresc sau alt funcționar competent în această privință.

ATENTIE la rolul unui Avocat in ce priveste Contractul de imprumut intre persoane fizice!

Este important de mentionat si faptul ca, in sensul dispozitiilor Codului de Procedura Civila in ceea ce priveste darea de data certa de catre avocat, acest profesionist al dreptului este asimilat functionarului public.

Avocatul poate conferi data certa atât documentelor pe care le încheie/le redactează în cabinetul său cât și celor care i se prezintă în mod special pentru dare de dată certă, iar toate aceste documente vor constitui titluri executorii.

Ce se poate face in situatia in care contractul de imprumut intre persoane fizice nu a fost incheiat la notar sau avocat?

Daca partile, initial, au constituit un scris “de mana” si apoi si-au dat seama ca acesta are un caracter precar si ca doresc sa ii confere mai multa forta, ulterior constituirii inscrisului se pot prezenta la un notar public spre a autentifica respectivul inscris sau se pot prezenta la un avocat cu scopul de ca acesta sa ii confere data certa inscrisului.

In acest sens, ambele parti sau toata partile contractante (daca e cazul), trebuie sa fie prezente la Biroul notarului public sau la Cabinetul avocatului.

Dupa ce profesionistul (notar sau avocat), autentifica sau confera data certa inscrisului – contractul de imprumut intre persoane fizice, acesta devine titlu executoriu.

In situatia in care, una dintre parti refuza sa se prezinta la notarul public pentru a parcurge procedura de autentificare a inscrisului sau la avocat pentru procedura de dare de data certa inscrisului, partea cealalta nu are la indemana decat o actiune in raspundere civila contractuala.

In acest sens, aceasta trebuie sa introduca o actiune la instanta competenta prin care sa solicite obligarea debitorului – a persoanei careia i-a oferit imprumutul, sa ii restituie suma imprumutata.

Regasiti un model de contract imprumut intre persoane fizice.

Recuperare bani imprumutati fara acte

In primul rand, ulterior imprumutului, daca nu ai incheiat un contract, ai putea sa-l convingi pe debitor sa elibereze o promisiune scrisa, prin care promite restituirea imprumutului la o anumita data.

Astfel, vei avea o proba, proba recunoscuta de codul de procedura civila, la Art. 288 – Putere doveditoare: Înscrisul de recunoaștere sau de reînnoire a unei datorii preexistente face dovadă împotriva debitorului, moștenitorilor sau succesorilor săi în drepturi, dacă aceștia nu dovedesc, prin aducerea documentului originar, că recunoașterea este eronată sau inexactă. A se vedea art. 275 Cod.proc.civila, mai jos invocat:

Pe de alta parte, indiferent daca obtii sau nu recunoasterea datoriei mai sus amintita, e cazul sa strangi tate celelalte dovezi, precum extrasul de cont, sau chitanta emisa de banca pentru cazul trimiterii banilor prin OP. Ideal era sa mentionezi la detalii plata – ” imprumut “.

Evident, daca debitorul refuza restituirea imprumutului, ar trebui sa obtii o hotarare judecatoreasca, pentru a demara executarea silita a celui ce refuza plata.

Cum probezi in mod ideal imprumutul unei ume de bani ?

Conform Art 274 din Codul de procedura civil, intitulat Pluralitatea de exemplare, avem urmatoarele:

(1) Înscrisul sub semnătură privată, care constată un contract sinalagmatic, are putere doveditoare numai dacă a fost făcut în atâtea exemplare originale câte părți cu interese contrare sunt.

(2) Un singur exemplar original este suficient pentru toate persoanele având același interes.

(3) Fiecare exemplar original trebuie să facă mențiune despre numărul originalelor ce au fost făcute. Lipsa acestei mențiuni nu poate fi opusă însă de cel care a executat, în ceea ce îl privește, obligația constatată în acel înscris.

(4) Pluralitatea exemplarelor originale nu este cerută când părțile, de comun acord, au depus singurul original la un terț ales de ele.

Articolul 275 Formalitatea “bun și aprobat”(1) Înscrisul sub semnătură privată, prin care o singură parte se obligă către o alta să îi plătească o sumă de bani sau o cantitate de bunuri fungibile, trebuie să fie în întregime scris cu mâna celui care îl subscrie SAU cel puțin ca, în afară de semnătură, să fie scris cu mâna sa “bun și aprobat pentru…”, cu arătarea în litere a sumei sau a cantității datorate.

Orice act ar putea ajuta, pe fondul celor inserate in Codul de procedura civila – Articolul 276 Sancțiunea nerespectării formalităților speciale:

Înscrisurile sub semnătură privată pentru care nu s-au îndeplinit cerințele prevăzute la art. 274 și 275 vor putea fi socotite ca început de dovadă scrisă.

Poti apela la martori pentru Recuperare bani imprumutati fara acte ?

In vederea gasirii raspunsului, a se vedea Art. 309 din Codul de procedura civila, intitulat Admisibilitatea probei

Al. (2) Niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori, dacă valoarea obiectului său este mai mare de 250 lei. Cu toate acestea, se poate face dovada cu martori, contra unui profesionist, a oricărui act juridic, indiferent de valoarea lui, dacă a fost făcut de acesta în exercițiul activității sale profesionale, în afară de cazul în care legea specială cere probă scrisă.

Al. (3) În cazul în care legea cere forma scrisă pentru validitatea unui act juridic, acesta nu poate fi dovedit cu martori.

ASADAR, nu poti proba imprumutul doar cu aceasta proba.

Dar poti folosi martorii pentru a obtine Recuperare bani imprumutati fara acte

La 309 Cod. procedura civila al. (4), exista o exceptie

 De asemenea, este inadmisibilă proba cu martori dacă pentru dovedirea unui act juridic legea cere forma scrisă, în afară de cazurile în care:

1. partea s-a aflat în imposibilitate materială sau morală de a-și întocmi un înscris pentru dovedirea actului juridic;

2. există un început de dovadă scrisă, potrivit prevederilor art. 310;

In justitie, pentru a obtine o hotarare judecatoreasca, avand ca obiect Recuperare bani imprumutati fara acte, iti trebuie cel putin un ” Început de dovadă scrisă “

Acelasi cod de procedura civila defineste la Articolul 310 Începutul de dovadă scrisă

(1) Se socotește început de dovadă scrisă orice scriere, chiar nesemnată și nedatată, care provine de la o persoană căreia acea scriere i se opune ori de la cel al cărui succesor în drepturi este acea persoană, dacă scrierea face credibil faptul pretins.

(2) Constituie început de dovadă scrisă și înscrisul, chiar nesemnat de persoana căreia acesta i se opune, dacă a fost întocmit în fața unui funcționar competent care atestă că declarațiile cuprinse în înscris sunt conforme celor făcute de acea persoană.

(3) Începutul de dovadă scrisă poate face dovada între părți numai dacă este completat prin alte mijloace de probă, inclusiv prin proba cu martori ori prin prezumții.

Dupa cum observi, lucrurile sunt cumva complicate atunci cand te gandesti la Recuperare bani imprumutati fara acte, de aceea rolul unui Avocat este decisiv.

Avocat drd Velicu Daniel Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol – Recuperare bani imprumutati fara acte – face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.