Infiintarea Asociatiei de proprietari in 2 pasi | Model acte infiintare asociatie

infiintarea asociatiei de proprietari

Infiintarea asociatiei de proprietari e foarte utila caci doar prin infiintare va dobandi personalitate juridica, astfel se va asigura ca toti locatarii vor plati la timp cotele afisate in lista de intretinere, altfel asociatia va putea executa silita pe cei rau platinici. Noi iti oferim in mod gratuit un model acte infiintare asociatie de proprietari

Asociația de proprietari este forma juridică de organizare și de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor dintr-un condominiu, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, înființată în condițiile legii 196/2018.

Asociatia are ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii.

Pentru realizarea scopului, asociația de proprietari înființată în condițiile legii nr 196/2018 dobândește drepturi și își asumă obligații față de terți, în ceea ce privește administrarea condominiului.

Cati proprietari pot decide si obtine infiintarea asociatiei de proprietari?

Asociația de proprietari se înființează prin acordul scris a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor dintr-un condominiu.

În condominiile cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociații de proprietari pe fiecare tronson ori scară în parte numai în condițiile în care proprietatea comună aferentă tronsoanelor sau scărilor poate fi delimitată și în condițiile în care există branșamente separate pe fiecare scară sau tronson.

ATENTIE Divizarea unei asociații de proprietari existente în două sau mai multe asociații, pe scări sau tronsoane, se face numai în condițiile în care proprietatea comună aferentă tronsoanelor sau scărilor poate fi delimitată și în condițiile în care există branșamente separate pe fiecare scară sau tronson, la propunerea majorității proprietarilor din scara sau tronsonul respectiv, cu acordul majorității proprietarilor din asociația ce urmează a se diviza.

Care este pasul 1 in ce priveste infiintarea asociatiei de proprietari?

Anterior constituirii asociației de proprietari, proprietarii unităților de proprietate imobiliară din condominii se întrunesc pentru a hotărî cu privire la înființarea asociației de proprietari.

Totodată, se hotărăște și cu privire la persoana fizică sau juridică însărcinată cu întocmirea acordului de asociere și a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora, data de convocare a adunării de constituire și la modalitatea de decontare a costurilor generate de această acțiune.

Hotărârea proprietarilor se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toți cei prezenți.

 Cu cel puțin 10 zile înaintea datei fixate pentru adunarea proprietarilor de constituire a asociației de proprietari, proprietarii se convoacă prin afișare la avizier și prin tabel convocator.

Tabelul convocator se semnează de cel puțin cincizeci la sută plus unu din numărul proprietarilor din condominiu.

 Statutul asociației de proprietari stabilește modul de organizare, regulile generale de funcționare și atribuțiile asociației de proprietari, ale adunării generale, ale comitetului executiv, cenzorului/comisiei de cenzori și administratorului de condominii, denumit în continuare administrator, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Hotărârea proprietarilor privind constituirea asociației de proprietari se consemnează prin proces-verbal, înregistrat în registrul unic al asociației de proprietari care cuprinde procesele-verbale ale adunării generale, comitetului executiv și cenzorului/comisiei de cenzori, semnate de toți proprietarii care și-au dat consimțământul.

Procesul-verbal semnat de către proprietarii care au hotărât constituirea asociației de proprietari constituie anexă la acordul de asociere.

 Proprietarii își dau consimțământul, de regulă, în adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociației de proprietari.

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

Ce facem cu proprietarii absenti de la adunarea generala de constituire a asociatiei?

În cazul proprietarilor absenți, consimțământul poate fi exprimat prin semnarea procesului-verbal, în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de constituire.

Model acte infiintare asociatie de proprietari

Vei gasi mai jos (CLICK PE FIECARE ACT COLORAT) un model de acte infiintare asociatie de proprietari.

Rezumand cele de mai sus, pasul 1 pentru infiintarea asociatiei de proprietari reprezinta eforturile necesare obtinerii urmatoarelor acte:

1. cerere – se poate scrie si cu pixul, nefiind un act cu caracter complex

2. statutul asociaţiei de proprietari * și acordul de asociere

3. procesul verbal al adunării de constituire (anexă la acordul de asociere)

4. tabel nominal – anexă la acordul de asociere

5. Extras de Carte Funciară pentru condominiu (il poti folosi pe cel primit la achizitia apartamentului sau poti cere unul in forma online)

6. pentru constituirea asociaţiilor de proprietari pe scări sau tronsoane (numai în condiţiile în care proprietatea comună aferentă tronsoanelor sau scărilor poate fi delimitată în condiţiile în care există branşamente separate pe fiecare scară sau tronson) – anexă la acordul de asociere în care sunt reglementate raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora; avize de la furnizorii de utilități cu privire la existența branșamentelor separate pe fiecare scară sau tronson; dovada faptului că în imobilul respectiv nu a existat anterior o altă asociație de proprietari pe bloc

7. taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei conform dispoziţiilor art. 21 OUG 80/2013 (la orice oficiu postal)

8. convocator Adunare generală constituire, împreună cu tabelul convocator sau alte dovezi de comunicare ale convocatorului *Ordinul nr. 1058/2019 prevede conţinutul-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului

Pasul 2 pentru infiintarea asociatiei de proprietari

Odata obtinute acele acte mentionate mai sus, se va delega o persoana pentru a sesiza Judecatoria in raza careia se afla imobilul.

Asociația de proprietari dobândește personalitate juridică în baza încheierii judecătorului desemnat de președintele judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află condominiul.

 Încheierea se dă fără citarea părților și este executorie.

 Încheierea este supusă numai apelului în termen de 5 zile de la comunicare, președintele asociației fiind obligat să informeze în scris toți proprietarii în aceeași zi, prin afișare la avizier.

Apelul se judecă cu citarea părților.

Indicatii ulterioare momentului in care ai obtinut infiintarea asociatiei de proprietari

ATENTIE! După dobândirea personalității juridice (adica obtinerea incheierii de la Judecatorie), asociația de proprietari se înregistrează la organul fiscal local în a cărui rază teritorială se află condominiul.

Fiecare asociație de proprietari este obligată să dețină un singur cont bancar.

Proprietarii din condominii trebuie să adopte un document scris cu privire la regulile și condițiile de folosință a părților comune ale condominiului și normele de conduită și bună vecinătate dintre proprietari, numit regulament al condominiului.

Înscrierea ulterioară în asociație a proprietarilor care nu au fost prezenți la adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociației de proprietari sau care au dobândit calitatea de proprietari ulterior adunării de constituire, după caz, se face la cererea scrisă a acestora, prin semnarea unui act adițional la acordul de asociere.

Prin grija președintelui asociației de proprietari, actele adiționale se atașează dosarului de înființare a asociației, se păstrează la sediul asociației și se prezintă compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei, la solicitarea acestora.

Recomandam si urmatoarele articole:

Daca crezi ca nu te descurci, sau nu doresti sa risti un esec, iti stam la dispozitie:

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.