Recuperarea datoriilor la asociatia de proprietari prin Ordonanta de plata

Recuperarea datoriilor la asociatia de proprietari in Justitie, prin Ordonanta de plata & Cererile de valoare redusa

Recuperarea datoriilor la asociatia

Asociatia de proprietari . Drepturi si obligatii

Ca sa discutam de recuperarea datoriilor la asociatia de proprietari, trebuie sa parcurgem definitia acestor entitati.

Asociaţia de proprietari are drept scop administrarea şi gestionarea proprietăţii comune.

Entitatea, pe lângă drepturi, impune si obligaţii in sarcina tuturor proprietarilor.
Se poate considera ca la baza acestei entitati, cu efecte in sarcina tuturor proprietarilor, functioneaza Statutul.

Acest act beneficiaza de principiul forței obligatorii a convențiilor legal încheiate, principiu recunoscut atat de vechiul Cod Civil cat si de noul Cod Civil.

Cu alte cuvinte, statutul este legea partilor.

Astfel, cand discutam de drepturile si obligatiile proprietarilor, convenția în acest caz este reprezentată de Statutul asociației de proprietari.

Actul ar trebui sa cuprinde drepturile și obligațiile locatarilor.

Este posibil ca la baza actelor constitutive ale asociației de proprietari să nu fi existat și voința debitorului, manifestată expres și voluntar.

În acest din urmă caz, acordul scris al majorității locatarilor atrage obligații legale în sarcina celorlalți locatari, inclusiv a debitorului.

Una dintre obligațiile esențiale, prevăzută în legislația specifică (de art. 45 Legea nr. 230/2007 privind asociațiile de proprietari), este cea potrivit căreia toţi proprietarii trebuie să plătească cheltuielile, stabilite lunar, conform listei de plată.

Plata se face în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, pe baza cotei de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari.

Creanța certă, lichidă și exigibilă. Contestarea listei.

În baza Statutului și a celorlalte acte, administratorul emite lunar lista privind cotele de contribuție ce revine membrilor.

Din punct de vedere juridic, lista contine o creanță certă, lichidă și exigibilă.

Dreptul de creanță este un drept subiectiv, patrimonial și relativ ce face parte din patrimoniul unei persoane fizice sau juridice, după caz.

Dreptului creditorului îi corespunde o obligație civilă aflată în sarcina debitorului, obligație care formează latura pasivă a raportului civil.

Astfel, recuperarea datoriilor la asociatia de proprietari se raporteaza la drepturile de creanta expuse in lista intocmita legal.

Cum se contesta listele

Locatarii nemultumiti au posibilitatea de a contesta lista doar intr-un anumit termen, 10 zile de la afisare.

In acelasi termen, din oficiu, Asociatia de proprietari poate decide modificarea retroactiva a listele.

Contestatia ar trebui inregistrata la administratie, in scris, sau expediata prin posta.

In ce priveste exigibilitatea creantei, aceasta depinde de la caz la caz.

Data, pana cand ar trebui achitata suma de pe liste, se va stabili prin Statutul asociatiei.

Teoretic, datoria prescrisa nu poate fi recuperata, insa cu ajutorul unui Avocat, Datorile prescrise pot fi achitate.

Daca proprietarul nu a contestat listele in termen, recuperarea datoriilor la asociatia de proprietari e facil de obtinut.

Recuperarea datoriilor la asociatia de proprietari

Privitor la mijlocul procesual pentru obținerea unui titlu executoriu împotriva locatarului restanțier, legiuitorul a înțeles să pună la dispoziția asociațiilor de proprietari proceduri speciale și accelerate.

Recuperarea datoriilor la asociatia de proprietari este incurajata si sprijinita.

Alături de procedura Cereri cu valoare redusă, Ordonanța de plată este o procedură simplificata de judecată pusă la dispoziția Asociațiilor de proprietari.

Scopul procedurilor consta in colectarea cotelor la întreținere apelând la forța coercitivă a statului. În acest sens, art. 1021 alin. (4) Cod Procedura Civila menționează expres de posibilitatea ca această procedură să fie uzitată de oricare asociatie de proprietari.

O chestiune specifică o reprezintă posibilitatea ca în cazul acestui tip de creanţe, la cererea debitorului, instanta va putea, să dispună stabilirea unui termen de plată mai mare ori eşalonarea plăţii.

Instanta de judecata se va raporta la motivele temeinice invocate de debitor în ceea ce priveşte posibilităţile efective de plată.

Asociația de proprietari detine posibilitatea să recurgă la oricare din proceduri, procedura cererii de valoare redusă sau ordonanța de plată, în vederea forțării membrilor asociației la plata contribuțiilor datorate.

Recuperarea datoriilor la asociatia in justitie se efectueaza cu plata prealabila a unor Taxe judiciare

Beneficiile procedurilor speciale de judecata constau in taxele judiciare rezonabile pe care asociatiile trebuie sa le achite Primariei, anterior procesului.

In privinta ordonantei de plata taxa judiciara este de 200 lei, desi procedura implica parcurgerea unei proceduri prealabile.

Cererile de valoare redusa reclama o taxa judiciara de doar 50 Lei daca datoria (doar debitul principal fara penalitati) este de pana la 2.000 Lei.

Exista o scutire de la plata taxei judiciare de timbru pentru recuperarea datoriilor la asociatia de proprietari ?

In ce priveste actionarea in instanta a rau platnicilor, trebuie amintita scutirea asociatiei de proprietari de la plata taxei judiciare.

ATENTIE! regula ar opera pentru procedura tipica de judecata, procedura de drept comun.

Prin urmare, daca sunt parcurse procedurile speciale, taxele trebuie achitate, insa se recupereaza prin solicitarea instantei de judecata privind obligarea debitorilor la plata acestora.

Intrucat locatarii pot contesta in fata instantei caracterul cert al creantei, este recomandat ca asociatia de proprietari sa angajeze un avocat.

In legislatia asociatiilor de proprietari a fost impus un termen in care Asociația de proprietari este obligata sa amane sesizarea instantei.

Termenul este de cel putin 90 de zile si va curge incepand cu termenul stabilit in statut pentru plata sumelor inserate in lista.


Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.