Facturile la utilitati cresc! Afla cum poti micsora factura la gaze si curent


Da, e o realitate majorarea pretului de energie electrica, respectiv de gaz natural de catre furnizori, astfel ca facturile la utilitati cresc, in conditii de o indoielnica legalitate zic eu.

https://www.digi24.ro/emisiuni/jurnale/jurnal-ora-12-00-1-septembrie-2-1653049

Prețul la electricitate în Grecia a crescut cu 70% de la începutul anului. Facturile au crescut cu 50% în septembrie față de august. Contextul international, respectiv cel din zona balcanilor va fi un motiv pe furnizori de a majora pretul.

Facturile la utilitati cresc! Afla cum poti micsora factura la gaze si curent

factura la gaze

Cum s-a ajuns aici in ce priveste factura la gazele naturale?

Prețurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienții casnici nu mai sunt reglementate de către ANRE.

Furnizarea gazelor naturale se face în regim concurenţial, în baza contractului de furnizare încheiat între furnizor şi clientul casnic, la preţul de furnizare şi în condiţiile comerciale negociate între aceştia sau stabilite prin oferte-tip.

Condițiile contractuale trebuie să fie echitabile, iar contractul nu trebuie să creeze un dezechilibru între drepturile și obligațiile clienţilor finali și cele ale furnizorilor.

Cum este majorat pretul la gazele naturale ?

Unele contracte vor permite variații ale prețului gazelor naturale – o clauză contractuală care permite o ajustare a acestui preţ de către furnizor ar trebui să respecte cerințele mai jos mentionate.

Recomandăm clienţilor finali să citească atent tot contractul, o atenţie deosebită trebuie acordată clauzelor referitoare la:

 • preţul gazelor naturale, fix sau variabil, inclus în preţul de furnizare;
 • prețul de furnizare a gazelor naturale

Da, furnizorii pot introduce in contract clauza privind pretul variabil pentru gazele naturale, astfel incat facturile la utilitati cresc.

Clauza privind pretul variabil trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • bună credință, in sensul ca furnizorul trebuie sa ofere posibilitatea negocierii si sa informeze complet si efectiv consumatorul la data semnarii contractului asupra acestei clauze si asupra cauzele ce pot sta la baza majorarii pretului;
 • echilibru contractual in sensul ca si furnizorul trebuie sa suporte riscul cresterii materiei prime pe piata libera;
 • transparență, astfel încât să creeze posibilitatea de a prevedea, pe baza unor criterii clare și inteligibile, eventualele modificări ale preţului gazelor naturale care se reflectă în preţul de furnizare.

Daca nu sunt indeplinite aceste conditii in mod cumulativ, clauza privind pretul variabil este una abuziva.

ATENTIE! Cereti de la furnizor un contract cu preţ fix al gazelor naturale pe o perioadă determinată – prețul specificat trebuie să rămână neschimbat pentru acea perioadă de timp, conform prevederilor contractuale.

Procedura pe care furnizorul trebuie sa o indeplineasca INAINTE DE A MODIFICA PREȚUL DE FURNIZARE?

Furnizorul de gaze naturale are obligaţia să notifice clientului final, în mod corespunzător şi gratuit, orice intenţie de modificare/completare a clauzelor contractuale și orice majorare a preţului practicat.

Informarea trebuie sa contina motivele, condiţiile şi amploarea acestei majorări.

Cnsumatorul trebuie sa primeasca informarea în mod direct şi în timp util, dar nu mai târziu de sfârşitul primei perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării.

ATENTIE! Furnizorul e obligat sa informeze clientul final, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii.

Clientul final de gaze naturale are dreptul să denunţe, în mod gratuit, contractul de furnizare a gazelor naturale în situaţia în care nu acceptă modificările/ completările condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi majorarea preţului/tarifului, notificate de furnizor.

Cum s-a ajuns aici in ce priveste factura la curentul electric ?

Începând cu data de 1 ianuarie 2021 preţurile pentru furnizarea energiei electrice la clienţii casnici nu vor mai fi reglementate de către ANRE.

În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice trebuie să luați legătura cu orice furnizor de energie electrică, să alegeți cea mai bună ofertă accesând „Comparatorul de oferte-tip” sau să așteptați acasă o informare privind procesul de liberalizare, precum și un Formular de selecție ofertă de la furnizorul actual.

Începând cu data de 1 iulie 2021, în cazul clienṭilor casnici care nu au încheiat cu un furnizor un contract concurenṭial cu intrare în vigoare până la data de 1 iulie 2021, consumul de energie electrică realizat după respectiva dată se facturează de către furnizorii de ultimă instanṭă cu un preṭ egal cu preṭul din oferta de serviciu universal în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021.

factura la curent

Cum este majorat pretul la curentul electric ?

Unele contracte vor permite variații ale prețului curentului electric – o clauză contractuală care permite o ajustare a acestui preţ de către furnizor ar trebui să respecte cerințele mai jos mentionate.

Recomandăm clienţilor finali să citească atent tot contractul, o atenţie deosebită trebuie acordată clauzelor referitoare la:

 • preţul curentului electric, fix sau variabil, inclus în preţul de furnizare;
 • prețul de furnizare a curentului electric.

Da, furnizorii pot introduce in contract clauza privind pretul variabil pentru curentul electric, astfel incat facturile la utilitati cresc.

Clauza privind pretul variabil trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • bună credință, in sensul ca furnizorul trebuie sa ofere posibilitatea negocierii si sa informeze complet si efectiv consumatorul la data semnarii contractului asupra acestei clauze si asupra cauzele ce pot sta la baza majorarii pretului;
 • echilibru contractual in sensul ca si furnizorul trebuie sa suporte riscul cresterii materiei prime pe piata libera;
 • transparență, astfel încât să creeze posibilitatea de a prevedea, pe baza unor criterii clare și inteligibile, eventualele modificări ale preţului curentului electric care se reflectă în preţul de furnizare.

Exigentele impuse de Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori sunt foarte ridicate, consumatorul persoana fizica fiind protejat de abuz.

Daca nu sunt respectate conditiile, clauza privind pretul variabil e una abuziva, furnizorul fiind in zona practicilor inselatoare sau a practivilor comerciale incorecte

Mai mult, daca este identificat un numar semnificativ de contracte cu astfel de imprejurari, furnizorul poate intra in zona abuzului de piata dominanta, contraventie aspru sanctionata de A.N.R.E.

Procedura pe care furnizorul trebuie sa o indeplineasca INAINTE DE A MODIFICA PREȚUL DE FURNIZARE?

Furnizorul de curent electric are obligaţia să notifice clientului final, în mod corespunzător şi gratuit, orice intenţie de modificare/completare a clauzelor contractuale și orice majorare a preţului practicat.

Informarea trebuie sa contina motivele, condiţiile şi amploarea acestei majorări.

Cnsumatorul trebuie sa primeasca informarea în mod direct şi în timp util, cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificării.

Facturile la utilitati cresc! Afla cum poti micsora factura la gaze si curent

ATENTIE! Furnizorul e obligat sa informeze clientul final, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii.

Clientul final de curent electric are dreptul să denunţe, în mod gratuit, contractul de furnizare a curentului electric în situaţia în care nu acceptă modificările/ completările condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi majorarea preţului/tarifului, notificate de furnizor.

Clientul casnic are dreptul să denunţe unilateral contractul cu notificarea furnizorului cu cel puțin 21 de zile înainte de data încetării acestuia, în mod gratuit, în situaţia în care nu acceptă modificările/ completările condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi modificarea preţului/tarifului, notificate de furnizor.

Ce poti face pentru a te asigura ca nu esti prejudiciat si daca facturile la utilitati cresc?

In primul rand, trebuie sa analizezi pretul din factura curenta privind energia electrica sau gazele naturale si sa il compari cu preturile anterioare.

Daca sesizezi o crestere, pe fondul in care nu au fost respectate conditiile privind incheierea contractului, respectiv cele privind notificarea prealabila a consumatorului, ai la dispozitie urmatorii pasi.

Facturile la utilitati cresc! Afla cum poti micsora factura la gaze si curent

 1. In primul rand, trebuie sa sesizati verbal – call center, sau in scris, furnizorul.

Furnizorii de energie electrică au obligaţia de a publica propria procedură internă de soluţionare a plângerilor, elaborată în conformitate cu prevederile Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 16/2015;

2. Dacă nu sunteţi mulţumit de soluţionarea plângerii de către furnizor, vă puteţi adresa ANRE;

3. Daca identificati un abuz din partea furnizorului, aveti dreptul de a refuza plata facturii;

4. E posibil sa intrati intr-un cerc vicios, de aceea rezilierea unilaterala a contractului cu furnizorului poate fi solutie urgenta si, totodata identificarea unui alt furnizor;

MODEL REZILIERE UNILATERALA CONTRACT DE FURNIZARE

Piata libera beneficiaza de aspectul concurential, ce inseamna ca furnizorii emit oferte din cele mai diverse, astfel incat fiecare consumator casnic sa se identifice.

Consumatorii vor alege pretul cel mai scazut, insa trebuie sa inteleaga clauza privind pretul variabil, astfel incat sa se fereasca de ea.

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

 • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind important de sesizat subiectul de importanta generala. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.