Executarea silita a pensiei alimentare neachitate | model cerere

executarea silita a pensiei alimentare

Daca ai divortat deja, astfel ca exista o incheiere notariala sau decizie judecatoreasca care stabileste valoarea pensiei alimentara, si te confrunti cu o pensie alimentara neplatita, ai dreptul de cere si obtine Executarea silita a pensiei alimentare, folosind acest Model cerere executare pensie.

Daca nu detii inca o incheiere notariala sau hotarare judecatoreasca, nu poti folosi prezentul demers explicat de noi mai jos.

Asadar, daca parintele copilului intarzie / refuza sa achite pensia alimentara, ai dreptul de a dispune executarea silita a pensiei alimentare, astfel sa impui poprirea conturilor si a asupra salariului , precum si sechestrul bunurilor

Iata un model cerere executare pensie alimentara daca e neplatita

Catre Biroul Executorului Judecatoresc ……

Debitor: ……

Stimată doamna Executor / Stimate domnule executor,

Subsemnata / Subsemnatul … CNP …., telefon …,cu domiciliul in … in calitate de representant (tata / mama ) al minorului …. CNP . . ., cu resedinta in . . . creditor al pensiei alimentare neachitate vă sesizează, in condițiile art. 622 alin. 2) C.proc.civ1,(1 În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare, potrivit dispozițiilor prezentei cărți, dacă prin lege specială nu se prevede altfel.) cu prezenta:

CERERE PRIVIND EXECUTAREA SILITA A PENSIEI ALIMENTARE

impotriva debitorului …….., CNP…, domiciliat in …. . telefon …., angajat la compania . . . ., conturi bancare deschise la Banca . …,

prin care vă solicităm :

– executarea silita a pensiei alimentare, respectiv a titlului executoriu incheierea notarului nr … /sentința nr. ….. pronunțată de Judecătoria ……. în dosarul nr…., având ca obiect obligarea debitorului la plata unei pensii de intretinere periodice, in bani, intr-o cota procentuala de ¼, 1/3 sau ½ din venitul sau lunar net, constand in contribuția care îi revine debitorului, în temeiul obligației legale de întreținere, la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională, pentru copilul . . …

Suma restanta este in cuantum de … lei, reprezentand pensia alimentara scadenta pentru lunile … anul …

– cheltuieli ocazionate de efectuarea executării silite .

Conform titlului executoriu, debitorul este obligat la executarea silita a pensiei alimentare in mod periodic, in bani, pe toata durata minoritatii copilului, intr-o cota procentuala de … din venitul sau lunar net, ce a fost cuantificat la suma de … lei/luna, scadenta fiecarei rate din pensia de intretinere fiind stabilita pentru ziua de … a fiecarei luni.

Va solicităm sa aplicati toate formele de executare posibile impotriva debitorului, pana la executarea integrala a sumelor.

În drept, ne intemeiem prezenta pe disp. art. 622 alin. 2, art. 663 al. 1) Cod. Proc. Civ.

Atașăm copie acte identitate in copie si hotărârea instantei / actul autentificat de notar, in original.

Ce trebuie sa stiti referitor la acest model privind executarea silita a pensiei alimentare

ATENTIE Veti taia acele cuvinte ce nu au aplicabilitate. Astfel daca exista o incheiere de divort la notar, ce cuprinde si obligatia de intretinere, veti taia “sentinta, nr dosar si denumire instanta” si invers.

Sa atasati copii LEGALIZATE sau titlul executoriu IN ORIGINAL, in cazul in care nu detineti copii legalizate.

ATENTIE! Va veti adresa acelui executor, indiferent ca actioneaza intr-un birou sau societate de executori, din circumscripția curții de apel unde se află domiciliul debitorului, sau din circumscripția curții de apel unde se află bunurile. în cazul în care domiciliul se află în străinătate, este competent oricare executor judecătoresc.

Dacă bunurile urmăribile, mobile sau imobile, se află în circumscripțiile mai multor curți de apel, oricare dintre executorii judecătorești care funcționează pe lângă una dintre acestea este competent să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmăribile aflate în raza celorlalte curți de apel.

Unde expediezi acest Model cerere executare pensie

Trebuie sa sesizezi acel executor judecatoresc ce are sediul pe raza teritoriala a curtii de apel unde domiciliaza parintele – debitorul obligatiei de plata a pensiei alimentare

Curțile de apel sunt instanțe judecătorești superioare din România. În prezent, în România funcționează un număr de 15 curți de apel. Gasiti mai jos structura acestora.

Curțile de apel din România
Curtea de ApelTribunale arondateLocalitatea de reședință
Curtea de Apel Alba IuliaAlba
Hunedoara
Sibiu
Alba Iulia
Curtea de Apel BacăuBacău
Neamț
Bacău
Curtea de Apel BrașovBrașov
Covasna
Brașov
Curtea de Apel BucureștiBucurești
Călărași
Giurgiu
Ialomița
Teleorman Ilfov
București
Curtea de Apel ClujCluj
Bistrița-Năsăud
Maramureș
Sălaj
Cluj-Napoca
Curtea de Apel ConstanțaConstanța
Tulcea
Constanța
Curtea de Apel CraiovaDolj
Gorj
Mehedinți
Olt
Craiova
Curtea de Apel GalațiGalați
Brăila
Vrancea
Galați
Curtea de Apel IașiIași
Vaslui
Iași
Curtea de Apel OradeaBihor
Satu Mare
Oradea
Curtea de Apel PiteștiArgeș
Vâlcea
Pitești
Curtea de Apel PloieștiPrahova
Buzău
Dâmbovița
Ploiești
Curtea de Apel SuceavaSuceava
Botoșani
Suceava
Curtea de Apel TimișoaraTimiș
Arad
Caraș-Severin
Timișoara
Curtea de Apel Târgu MureșMureș
Harghita
Târgu Mureș

ATENTIE Salariile și alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum și alte sume ce se plătesc periodic debitorului și sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia pot fi urmărite până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere;

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

Iti recomandam si urmatoarele articole:

Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet Avocatura Velicu & Asociatii

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.