Pronuntarea hotararii judecatoresti in dosarul Civil si in dosarul Penal

Pronuntarea hotararii judecatoresti

Pronuntarea hotararii judecatoresti cunoaste unele aspecte in functie de natura procesului.

Pronuntarea hotararii judecatoresti in Civil

In Dreptul procesual Civil, pronuntarea se efectueaza dupa ce instanta cerceteaza cauza si doar dupa ce judecatorul inchide dezbaterile asupra fondului cauzei. 

Instanța este obligată să se pronunțe asupra tuturor cererilor deduse judecății. Ea nu poate acorda mai mult sau altceva decât s-a cerut, dacă legea nu prevede altfel.

Doar daca instanta consideră că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, președintele închide dezbaterile.

Cu alte cuvinte, pronuntarea hotararii judecatoresti e acel moment la care prezenta ta, sau a unui reprezentant, precum un avocat, nu e nici necesara si nici utila, intrucat nu se mai administreaza probe si nici nu se mai discuta vreun alt aspect.

Pronuntarea hotararii judecatoresti poate fi amanata de mai mult ori, in cazuri justificate; pronunțarea hotararii judecatoresti acesteia poate fi amânată pentru un termen care nu poate depăși 15 zile de fiecare data cand se amana.

Acest moment procesual este reglementat pe larg la articolul 395 si urmatoarele din Codul de procedura Civila.

Pronuntarea hotararii judecatoresti civile se efectueaza in 2 feluri: 

– Hotărârea se poate pronunța în ședință publică, la locul unde s-au desfășurat dezbaterile, de către președinte sau de către un judecător, membru al completului de judecată, care va citi minuta, indicând și calea de atac ce poate fi folosită împotriva hotărârii;

– Ulterior sedintei, prin publicarea solutiei pe www.portal.just.ro, fara prezenta partilor

Președintele, odată cu anunțarea termenului la care a fost amânată pronunțarea, poate stabili că pronuntarea hotararii judecatoresti se va face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, pe site-ul www.portal.just.ro 

Dacă pronuntarea hotararii judecatoresti a fost amânată, hotărârea nu poate fi pronunțată mai înainte de data fixată în acest scop.

Hotărârea trebuie să fie rezultatul acordului membrilor completului de judecată și se dă în numele legii. 

Când unanimitatea nu poate fi realizată  (exemplul clasic e in apel sau recurs), hotărârea se ia cu majoritatea membrilor completului de judecată. 

Dacă din deliberare rezultă mai mult de două opinii, judecătorii ale căror păreri se apropie mai mult sunt datori să se unească într-o singură opinie. 

În cazul în care majoritatea nu poate fi realizată, procesul se judecă în complet de divergență, constituit prin includerea în completul inițial și a unui judecător din planificarea de permanență.

Nu confundati Pronuntarea hotararii judecatoresti in procesul civil cu redactarea si comunicarea hotararii judecatoresti civile, momente procesuale distincte.  

Doar dupa comunicarea, prin Posta Romana, a hotararii curge termenul de apel / recurs.

Hotărârea se redactează de judecătorul care a soluționat procesul.

Când în compunerea completului de judecată intră și asistenți judiciari sau magistrați-asistenți, președintele îl va putea desemna pe unul dintre aceștia să redacteze hotărârea.

Hotărârea se redactează și semnează în termen de cel mult 30 de zile de la data pronunțării, urmând ca, în cazuri temeinic motivate, acest termen să fie prelungit cu câte 30 de zile, de cel mult două ori.

Opinia separată a judecătorului rămas în minoritate, precum și, când este cazul, opinia concurentă se redactează și se semnează în același termen (se poate intampla mai rar, si doar in apel ori recurs).

Hotărârea se va comunica din oficiu părților, în copie, chiar dacă este definitivă.

Comunicarea se va face de îndată ce hotărârea a fost redactată și semnată în condițiile legii.

Pronuntarea hotararii judecatoresti in penal

Intr-un proces penal, pronuntarea e cumva asemanatoare cu cea din civil. 

Deliberarea, redactarea și pronuntarea hotararii judecatoresti din Dreptul penal se fac într-un termen de maximum 60 de zile de la închiderea dezbaterilor.

 La închiderea dezbaterilor, președintele completului informează părțile și persoana vătămată prezente asupra datei și modalității de pronunțare a hotărârii. 

În cazuri temeinic justificate, dacă deliberarea, redactarea și pronuntarea hotararii judecatoresti nu pot avea loc în termenul de maximum 60 de zile, instanța poate amâna succesiv pronunțarea, fiecare amânare neputând depăși 30 de zile.

În toate cazurile, deliberarea, redactarea și pronuntarea hotararii judecatoresti nu pot avea loc mai târziu de 120 de zile de la închiderea dezbaterilor.

De pronuntarea hotararii judecatoresti intr-un proces penal, vei gasi informatii la articolul 391 si urmatoarele din Codul de procedura penala. 

La deliberare iau parte numai membrii completului în fața căruia a avut loc dezbaterea. Completul de judecată deliberează în secret. 

Hotărârea trebuie să fie rezultatul acordului membrilor completului de judecată asupra soluțiilor date chestiunilor supuse deliberării. 

Când unanimitatea nu poate fi întrunită (exemplul clasic e in apel sau recurs), hotărârea se ia cu majoritate. 

Dacă din deliberare rezultă mai mult decât două păreri, judecătorul care opinează pentru soluția cea mai severă trebuie să se alăture celei mai apropiate de părerea sa. 

Motivarea opiniei separate este obligatorie. 

În situația în care în cadrul completului de judecată nu se poate întruni majoritatea ori unanimitatea, judecarea cauzei se reia în complet de divergență. 

Hotărârea se pronunță, după redactare, în ședință publică de către președinte sau de către alt membru al completului de judecată desemnat de președinte, asistat de grefier, care va citi dispozitivul hotărârii, sau se pronunță prin punerea acesteia la dispoziția părților, a persoanei vătămate și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței. 

În cazurile în care rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, deliberarea și pronuntarea hotararii judecatoresti au loc în termen de cel mult 15 zile de la închiderea dezbaterilor, dacă legea nu prevede altfel.

În cazuri temeinic justificate, dacă deliberarea și pronuntarea hotararii judecatoresti nu pot avea loc în acest termen, instanța poate amâna pronunțarea o singură dată, pentru o durată de cel mult 15 zile.

Președintele sau, după caz, alt membru al completului pronunță minuta hotărârii, dacă legea nu prevede altfel.

Rezultatul deliberării instanței sau, după caz, judecătorului, indiferent de funcția judiciară pe care o exercită, se consemnează într-o minută, care trebuie să aibă conținutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii. Minuta se semnează de membrii completului de judecată. Minuta se întocmește în două exemplare originale, dintre care unul se atașează la dosarul cauzei, iar celălalt se depune, spre conservare, la dosarul de minute al instanței.

Hotărârea prin care instanța penală soluționează fondul cauzei trebuie să conțină o parte introductivă, o expunere și dispozitivul.

ATENTIE ! In dosarul penal, Hotărârea trebuie să fie redactată la momentul pronunțării în cazurile în care se pronunță una dintre soluții, modificare rent aparuta (2021). În cazurile în care rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, hotărârea se redactează de președinte sau de către alt membru al completului de judecată desemnat de președinte în termen de cel mult 30 de zile de la pronunțarea minutei și se semnează de toți membrii completului de judecată și de grefier.

Dispozitivul hotărârii trebuie să fie conform cu minuta. 

După pronunțare, o copie a hotărârii sau, după caz, a minutei se comunică procurorului, părților, persoanei vătămate și, în cazul în care inculpatul este arestat, administrației locului de deținere, în vederea exercitării căii de atac.

În cazurile în care rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, după redactarea hotărârii, aceasta se comunică procurorului, părților și persoanei vătămate în întregul său.

În cazul în care părțile ori persoana vătămată nu înțeleg limba română, hotărârea sau, după caz, minuta se comunică acestora într-o limbă pe care o înțeleg.

Dacă persoanele se prezintă la pronunțarea făcută în ședință, înmânarea, la cerere, sub luare de dovadă, a hotărârii sau, după caz, a minutei se consideră comunicare.

De asemenea, se consideră comunicare și înmânarea, sub luare de dovadă, a hotărârii sau, după caz, a minutei, prin mijlocirea grefei instanței.

Nu confundati pronuntarea hotararii judecatoresti in penal cu redactarea si comunicarea minutei si / sau a hotararii judecatoresti, momente procesuale distincte. 

Doar dupa comunicarea solutiei in sedinta publica / a hotararii, prin Posta Romana, curge termenul de apel / recurs.

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.
https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/