Certificatul de Urbanism , emis Ilegal ori Abuziv, poate fi Anulat de Tribunal

Certificatul de Urbanism poate sa conțina o Interdicție de Constructie sau alte limitări , generate de un PUZ, de epuizarea CUT, POT, existența Spațiului Verde s.a. Începând cu 3 martie 2018, Certificatul de Urbanism , emis ilegal, poate fi Anulat ori Revocat dacă Primaria a încălcat legea 50/1991 ori a comis un Abuz administrativ.

certificatul de urbanism

Recursul în Interesul Legii privind posibilitatea anularii unui Certificat de Urbanism , solicitat pentru autorizarea constructiei

ICCJ a decis ca este posibil ca beneficiarul Certificatului de Urbanism se poate adresa justiției pentru a anula certificatul de urbanism prin care s-a dispus interdicția de a construi sau care conține alte limitări .

La data de 06 Noiembrie 2017, prin Decizia nr. 25, Înalta Curte de Casatie și Justiție a oferit posibilitatea proprietarilor imobilelor, sau a altor persoane interesate precum titularul unui drept de superficie, sa atace în instanța abuzul administrativ.

Începând cu 3 martie 2018, este obligatoriu ca judecatorii sa analizeze legalitatea certificatului de urbanism, prin care s-a dispus interdicția de a construi sau care conține alte limitări.

Înaltă Curte a interpretat art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, raportat la art. 2 alin. (1) lit. с) și art. 8 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, in sensul ca acest tip de certificate de urbanism intra in categoria actelor administrative.

Decizia va fi respectata în mod obligatoriu de instantele nationale începând cu publicarea Deciziei în Monitorul Oficial din 2 martie 2018.

ICCJ a oferit posibilitatea efectuării controlului de legalitate, pe cale separată, asupra certificatului de urbanism prin care s-a dispus interdicția de a construi pe terenul proprietatea justițiabilului sau care conține și alte limitări.

 

Jurisprudenta Anulare Certificat de Urbanism, anterior datei de 3 martie 2018

Pana la data publicarii Deciziei ICCJ, amintita mai sus, jurisprudenta majoritara era în sensul ca un certificat de urbanism nu putea fi atacat în instanța, separat de operațiunea pentru care a fost emis și folosit.

De exemplu, doar dacă s-ar fi atacat Autorizația de construire, emisa în baza acelui certificat, justitiabilul putea cere și obtine anularea și a acelui certificat de urbanism.

Dacă era atacat doar certificatul de urbanism, instantele respingeau acțiunea ca fiind inadmisibila.

În toată aceasta perioada, în astfel de procese, un numar foarte redus de judecători cercetau legalitatea certificatului de urbanism, adică intelegeau importanța actului și asimilau certificatul de urbanism cu un act administrativ.

Începând cu 3 martie a.c., certificatul de urbanism poate fi atacat pe cale directă, separat de operațiunea de pentru care a fost solicitat (ex: procedura de autorizare), dacă acest act (s.n. Act administrativ individual) conține o interdicție de a construi sau alte limitări.

 

Cum verificam dacă Primaria a emis certificatul de urbanism în mod greșit, cu incalcarea legii, ori printr-un abuz administrativ

Certificatul de urbanism preoperational (în scopul construirii) este emis în urma unei cercetări administrative ample.

Verificarea regimurilor imobilului se raportează la următoarele acte normative și registre publice:

– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si Normele de aplicare a Legii 350/2001

– Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea constructiilor si Normele de aplicare a Legii 50/1991

– Legea nr. 24/ 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

– O.U.G. nr. 190/2005 privind protectia mediului

– Planul Urbanistic General (P.U.G.), legal aprobat printr-o hotărâre de consiliu și valabil la data emiterii.

– celelalte documentații urbanistice (Plan urbanistic zonal – P.U.Z., Plan urbanistic de detaliu – P.U.D.), legal aprobate printr-o hotarare de consiliu și valabile la data analizei.

– mai nou, verificarea administrației publice locale se raportează și la eventualul Registru local de spații verzi.

Verificand regulile de urbanism prin surse independente, beneficiarul certificatului de urbanism poate ajunge la o concluzie distincta fata de cea a Primariei.

Beneficiarul certificatului deține dreptul de a se adresa instanței de judecată în cazul în care deține date privind eroarea ori abuzul administrației publice locale.

 

Ce posibilități are proprietarul ori constructorul ulterior datei de 3 martie 2018 ?

Conform art. 8 din Legea contenciosului 554/2004, persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate.

Persoana poate obtine nu doar anularea certificatului dar poate obtine daune interese pentru intarzierea în emiterea unui certificat de urbanism care sa respecte regulile de urbanism.

Jstițiabilul, proprietar ori constructor, va critica legalitatea actului administrativ (certificat urbanism), daca a fost elaborat cu interpretarea eronată a regulilor de urbanism.

Subsidiar, în cadrul litigiului, justițiabilul va putea ataca și eventualele reguli de urbanism care îi sunt potrivnice, prin intermediul unei excepții de nelegalitate sau printr-o excepție de neconstituționalitate.

De exemplu, justitiabilul poate ataca un PUZ, aprobat ilegal de Consiliu, ce a generat interdictia de Construire sau alta limitare.

S-ar putea sa te intereseze si urmatoarele articole:

 

Alternativa controlului judiciar de Anulare a unui Certificat de Urbanism

Amintim de controlul statului la autoritățile administratiei publice locale / judetene privind respectarea regulilor de urbanism la emiterea certificatelor de urbanism, control aplicat de Inspectoratul de Stat în Construcţii.

Justitiabilul are posibilitatea sa aleaga care autoritatea sa efectueze controlul asupra Certificatului de Urbanism, Tribunalul ori ISC.

Conform art. 21 din Anexa nr. 1 a Ordinului MDRAP nr 456 din 2014, în cazul în care există dosar pe rolul instanţei de judecată privind anularea certificatului de urbanism, nu se mai efectuează controlul privind respectarea regulilor de urbanism.

Riscul de a aștepta de la Inspectorat o soluție salvatoare consta în imposibilitatea ulterioara de a critica în instanța certificatul.

Asta, întrucât persoana vatamata are la dispoziție un anumit termen, în timp ce ISC solutioneaza cu mare intarziere petitiile.

Recomandam prezenta unui Avocat, în alegerea caii de atac a certificatului de urbanism.

 

Efectele Recursului In Interesul Legii pentru a ataca in instanta Certificatul de Urbanism

Decizia devine obligatorie pentru instante de la publicarea hotararii in Monitorul Oficial, Partea I.

De la data publicării, beneficiarii Certificatelor, ilegal ori abuziv emise, vor putea exercita acțiunea in anularea certificatelor.

Actiunile vor fi soluționate de magistrații specializați din cadrul secțiilor de contencios administrativ.

Instanța poate desființa certificatul de urbanism respectiv, urmând ca autoritatea sa emita un alt certificat care respecta regulile de urbanism.

Taxa de timbru este de doar 50 de lei.

Justițiabilii trebuie sa respecte termenul de prescripție de 30 de zile de la primirea certificatului de urbanism și la respectarea procedurii prealabile sesizării instanței.

Dacă, la data publicării Deciziei în Monitorul Oficial, termenul de 30 de zile a fost epuizat, persoanele interesate vor solicita un alt certificat de urbanism, în sens contrar acțiunile judiciare vor putea fi respinse ca tardiv formulate.

Certificatul de urbanism se emite în maxim 30 de zile de Primărie.

Neobtinerea unui Certificat de Urbanism poate reprezenta un motiv pentru desfiintarea Antecontractului de Vanzare Cumparare daca acea Promisiune de vanzare cuprindea obligatia obtinerii certificatului.

Prezenta unui Avocat specializat în Urbanism – Dreptul Constructiilor este esentiala pentru succesul demersului judiciar, respectiv anularea certificatului de urbanism emis abuziv de Primărie.

certificatul de urbanism


Cabinet de Avocatura Velicu Daniel & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu