Autorizatie de Construire In 30 de Zile |Acte Necesare | Legea 50/1991

O Autorizatie de construire trebuie emisa in maxim 30 de zile.

Prezenta unor specialisti, inclusiv un avocat specializat in constructii, este esentiala.

Daca autoritatea nu-si respecta obligatia, solicitantul are dreptul la despagubiri, penalitati si cheltuieli de judecata.

La primirea citatiei de la instanta, primarul va emite acea autorizatie de construire

• Autorizatie de construire – Act Administrativ Obligatoriu. Afla cum obtii o autorizatie de construire in MAXIM 30 De Zile. 

autorizatie de construire

O Autorizatie de Construire permite Construirea unei locuinte sau a unei cladiri

Procedura administrativa poate pune in dificultate persoana interesata, daca procedura de autorizare nu este parcursa sau este tratata cu superficialitate.

Pentru a fi respectata ordinea din urbanism si a fi evitate sanctiuni usturatoare, este necesara obtinerea unei autorizatii de construire de la primarie.

Necesitatea obtinerii unei autorizatii rezida in principiul potrivit caruia teritoriul Romaniei este parte a avuției naționale de care beneficiază toți cetățenii țării, inclusiv prin gestionarea proceselor de dezvoltare prin activitățile de amenajare a teritoriului, urbanism sau de dezvoltare urbană durabilă ale autorităților publice centrale și locale.

Autoritățile administrației publice, primarii localitatilor, sunt gestionarul și garantul acestei avuții, în limitele competențelor legale.

Trebuie amintita ideea fundamentala din Dreptul Administrativ potrivit careia autorizatia de construire nu vizeaza proprietatea, nu intereseaza dreptul de proprietate. Prin acest act administrativ este gestionat SPATIUL teritoriului tarii. Activitatea este obligatorie, continuă și de perspectiva, desfășurată în interesul colectivităților care îl folosesc, în concordanta cu valorile și aspirațiile societății și cu cerințele integrării în spațiul european.

Autorizatia reprezinta actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigura aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. Este actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii.

Autorizatia de construire/desfiinţare se redactează de către structura de specialitate din cadrul administraţiei publice ori de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor care nu au organizate structuri de specialitate, strict pe baza documentaţiei prezentate de solicitant.


Documentatia Necesara pentru o Autorizatie De Construire – DTAC

Documentatia va contine urmatoarele acte:

– cererea                CERERE autorizatie de construire avocat Velicu Daniel

certificatul de urbanism, în copie;

dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi.

– documentația tehnică – D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent și un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;

avizele, acordurile și punctul de vedere/actul administrativ al autorității pentru protecția mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;

https://velicu.eu/zona-de-protectie-a-monumentului-istoric-interdictia-de-construire/

studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenție la construcții existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanță energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la clădiri și/sau pentru lucrări de renovare majoră, precum și studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de legislația privind performanța energetică a clădirilor și în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabilește că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional, economic și al mediului înconjurător, solicitate prin certificatul de urbanism, în condițiile legii, un exemplar.

Orice documentatie pentru o constructie tipica implica angajarea unui arhitect, insa in anumite cazuri, prezenta acestuia nu este suficienta. Asta pentru ca arhitectul nu cunoaste legislatia specifica, nu-l intereseaza detaliile juridice, rolul sau nefiind acela de a interpreta legislatia. In multe cazuri, prezenta unui avocat specializat in constructii – urbanism este extrem de utila.

Documentaţia tehnică – D.T constituie documentul martor al autorizării, scop în care i se aplică ştampila “VIZAT SPRE NESCHIMBARE”, pe toate piesele scrise şi desenate componente. Un exemplar se restituie solicitantului odată cu autorizaţia, iar al doilea exemplar rămâne în arhiva emitentului autorizaţiei. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C. este compusă din Piesele scrise si Piesele desenate.

Piesele desenate contin planuri generale, planul de situație privind amplasarea obiectivelor investiției, planșe pe specialități, planul fundațiilor, dotările și instalațiile tehnologice si alte documente continand desene ale partilor tehnice.

Evident ca documentatia trebuie sa se raporteze la documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului (ex PUD, PUZ, PUG), in vigoare la data solicitarii.


autorizatie de construire

Lipsuri Des Intalnite In Documentatia Tehnica.

In cadrul Pieselor scrise, un act esential il poate reprezenta Acordul vecinilor, in functie de proiect.

Conform legii 50/1991, Acordul vecinilor afectati trebuie exprimat în forma autentică, in cazurile urmatoare:

pentru construcțiile noi, amplasate adiacent construcțiilor existente sau în imediata lor vecinătate, ce creeaza prejudicii privind rezistenţa mecanică şi stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea şi mediul ori siguranţa în exploatare. Cauzele acestor situaţii pot fi, de exemplu, alipirea la calcan, fundarea la o cotă mai adâncă decât cea a tălpii fundaţiei construcţiei existente, afectarea gradului de însorire.

– pentru lucrări de construcții necesare în vederea schimbării destinației în clădiri existente,

– în cazul amplasării de construcții cu altă destinație decât cea a clădirilor învecinate.

Chiar daca Primarul omite sa impuna prin certificatul de urbanism obtinerea acordului vecinilor, acestia din urma se pot opune constructiei, autorizata ilicit.

Un alt act esential, ce vizeaza afectarea proprietatilor vecine este Studiul de insorire. Acesta este cerut în cazul în care proiectul de amplasare a locuintelor evidenţiază că distanţa pana la clădirile învecinate nu este cel puțin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte.

https://velicu.eu/dreptul-la-insorire-al-vecinilor-ordinul-119-2014/

Aceste aspecte problematice precum si alte aspecte au fost tratate partial, AICI.®


Competenta functionarilor care trebuie sa emita o Autorizatie De Construire.

Semnarea autorizaţiei de construire se face de Primarul localitatii Alături de autoritatea administraţiei publice emitente, autorizaţia de construire se mai semnează de secretarul general ori de secretar, precum şi de arhitectul-şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, acolo unde nu este instituită funcţia de arhitect-şef.

Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Evident, nesemnarea autorizatiei poate atrage raspunderea acelorasi persoane. Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului. Delegarea de către primar a competenţei de emitere a autorizaţiilor este interzisă.


Te-ar putea interesa si urmatoarele articole:

• Termenul Eliberarii Autorizatiei de Construire -30 De Zile Calendaristice De La Inregistrare

Autorizaţia de construire se eliberează solicitantului, direct sau prin poştă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire) în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

De aceea, verificarea si reverificarea documentatiei, anterior depunerii, este esentiala. Verificarea poate fi efectuata si de un avocat, specialist in materie. Depunerea incompleta a documentatiei poate oferi posibilitatea ca primaria sa tergiverseze raspunsul, chiar si pentru un an de zile.

Aveti dreptul sa obtineti autorizatia in termen maxim de 30 de zile calendaristice. Nu-l ignorati. Conform art. 7 din Legea 50/1991, Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Pentru acest deziderat, persoana interesata de obtinerea autorizatiei trebuie sa se documenteze serios anterior, nu doar in Legea 50/1991 privind autorizarea constructiilor.


• Primaria Nu Emite o Autorizatie de Construire Desi Documentatia Este Completa.

Daca autoritatea nu elibereaza autorizatia in termenul legal, pe fondul in care nu emite nicio critica vizaviz la legalitatea documentatiei, apare situatia unui abuz administrativ.

In consecinta, este posibila atragerea raspunderii celor care au cauzat depasirea termenului.

In primul rand, trebuie sesizat Inspectoratul de Stat in Constructii pentru a constata contraventia depasirii termenului legal de catre functionarii din Primarie.

Ulterior, solicitantul autorizatiei are dreptul la obtinerea unor despagubiri pentru lipsa folosintei cladirii descrise in documentatie. Daunele se pot cere de la primarie si de la functionarii vinovati de intarziere.

In al treilea rand, solicitantul poate sesiza tribunalul pentru obtinerea unei hotarari de obligare la emiterea autorizatiei de construire. Taxa de timbru este de doar 50 de lei. In momentul in care primarul va primi citatia de la instanta, garantam ca va reactiona pozitiv. La acest capat de cerere, se poate adauga capatul de cerere privind penalitati pentru fiecare zi ce trece, pentru acoperirea prejudiciului creat din cauza imposibilitatii inceperii lucrarilor. Penalitatile se pot cere de la primarie si de la functionarii vinovati de intarziere, in personam.

https://velicu.eu/adapost-ala-protectie-civila-autorizare-normativ-control/

COMPLETEAZA FORMULARUL DACA AI DEPUS DOCUMENTATIA SI PRIMARIA REFUZA SA ELIBERE AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE


Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.

0729108050

avocat@velicu.eu