Procedura prealabila sesizarii instantei de judecata

Procedura prealabila sesizarii instantei de judecata reprezinta o etapa obligatorie in anumite litigii. Somatia ori plangerea prealabila poate rezolva amiabil conflictul, de accea rolul unui avocat este important. In schimb neparcurgerea procedurii prealabile sau efectuarea in mod superficial poate aduce esecul cererii de chemare in judecata.

procedura prealabila sesizarii instantei avocat Velicu Daniel

Aspecte Privind Importanta Procedurii Prealabile Sesizarii Instantei

Procesul civil tinde sa reprezinte unul din modurile principale de solutionarea a unui conflict.

Indiferent de domeniul de drept aplicabil unei pretentii, totusi, un litigiu este vazut drept ultima cale de urmat totusi.

In scopul prevenirii nasterii unui litigiu, legiuitorul a impus in unele cazuri parcurgerea unei proceduri prealabile sesizarii instantei.

Obligatia este una benefica. In numeroase cazuri, s-a dovedit ca Somatie din partea unui Avocat sa solutioneze in mod “pasnic” conflictul.

Indiferent daca este obligatorie sau nu, noi recomandam notificarea partii adverse anterior unei dispute judiciare.

Rolul unui profesionist al dreptului, precum un Avocat, este esentiala intrucat acuratetea procedurii poate conta mai mult decat pare la prima vedere.

O sesizare prost facut sau chiar in mod superficial poate crea serioase neplaceri.

De exemplu, in Contencios Administrativ sunt voci care reclama ca plangerea administrativa sa contina aceleasi aspecte precum Cererea de chemare in judecata.

Orice pas gresit parcurs in procedura prealabila poate aduce esecul actiunii.

Procedura Prealabila Sesizarii Instantei in Procesul Civil

Conform art. 193 din Codul de procedura civila, denumit Procedura prealabilă, sunt amintite doua aspecte esentiale referitor la procedura prealabila sesizarii instantei:

I. Astfel, sesizarea instanței se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, dacă legea prevede în mod expres aceasta.

De exemplu, Codul de Procedura Civila impune o astfel de procedura prealabila in ce priveste procedura speciala de judecata Ordonanta de Plata.

II. Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecată.

La sesizarea instanței cu dezbaterea procedurii succesorale, reclamantul va depune o încheiere emisă de notarul public cu privire la verificarea evidențelor succesorale prevăzute de Codul civil.

III. Neîndeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocată decât de către pârât prin întâmpinare, sub sancțiunea decăderii.

Legiuitorul a inteles sa responsabilizeze si paratul. Exceptia lipsei procedurii prealabile poate fi invocata doar prin Intampinare, atunci cand este obligatorie.

Procedura Prealabila in ce priveste Procedura Speciala de Judecata Ordonanta de Plata

Notificarea debitorului, anterior solicitarii de la Judecatorie a unei Ordonante de Plata, trebuie depusa la dosarul civil.

In cazul Ordonantei de Plata, Creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, o somație, prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorata.

Scopul instituirii procedurii prealabile îl reprezintă încercarea soluționării diferendelor pe o cale amiabilă, evitându-se astfel procedura judiciară, mai complexă și mai lentă, și degrevarea activității instanțelor judecătorești.

Transmiterea actului respectiv reprezintă o procedură prealabilă sesizării instanței și obligatorie pentru reclamant, căreia i se aplică condițiile de timp, formă și fond prevăzute de art. 1014 Cod de Procedura Civila.

Dacă reclamantul decide să expedieze somația el însuși, trebuie să folosească, cumulativ, serviciile confirmare de primire și scrisoare cu conținut declarat.

Corespondenţa cu confirmare primire este serviciul poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii de corespondenţă, confirmată în scris de către destinatar, împuternicit sau delegat.

Legiuitorul solicită ca această corespondenţă trebuie să cuprindă şi serviciul scrisoare cu valoare declarată a cărui particularitate esențială constă în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor.

Însă trăsătura ce caracterizează acest serviciu și care a interesat pe legiuitor o reprezintă confirmarea de către factorul poştal a naturii actului transmis prin intermediul actului „nota de inventar”.

Practic, acest din urmă serviciu poștal – conținut declarat – dovedeşte natura și conținutul actuluitransmis de expeditor prin intermediul autorității unei terțe persoane.

Procedura prealabila sesizarii instantei in Contencios Administrativ

Regula generala din Codul de Procedura Civila, asupra procedurii prealabile, este reluata si de legislatia din Contencios Administrativ.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea actului adminisrativ.

De exemplu, in cazul unui Certificat de Urbanism ilegal sau abuziv emis, persoana vatamata va introduce plangere prealabila la Primaria emitenta in termenul legal. La fel, Autorizatia de constructie trebuie a fi contestata la Primarie, anterior sesizarii Tribunalului in vederea anularii.

Regula din contencios administrativ este cea potrivit careia este imperioasa formularea Plangerii prealabile, anterior sesizarii instantei.

Conform definitiei notiunii din Legea 554/2004, plângerea prealabilă reprezinta cererea prin care se solicită autorității publice emitente sau celei ierarhic superioare, după caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, în sensul revocării sau modificării acestuia.

Insa, legea contenciosului administrativ impune procedura prealabila doar daca actul administrativ nu a produs efecte.

Conform art. 1 alin. 6) din Legea contenciosului administrativ, autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanței anularea acestuia, în situația în care actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice.

Asadar, autoritatea publica emitenta nu poate revoca propriul act in cazul in care acesta a intrat in circuitul civil.

Scopul procedurii prealabila este de a oferi posibilitatea emitentului de a-si revoca propriul act.

Daca institutia emitenta este in imposibilitate de a-si revoca actul administrativ intrucat a intrat in circuitul civil, ce rol ar mai avea procedura prealabila ?

Cel putin in aceasta situatie, plangerea prealabila capata caracterele unei proceduri facultative si nu obligatorii.

In acest din urma caz, lipsa procedurii prealabile nu poate fi o cauza de sanctionare a reclamantului.

In ce priveste procedura prealabila in materia unor informatii de interes public, gasesti AICI informatii relevante.


Cabinet de Avocatura Velicu Daniel            avocat@velicu.eu            0729108050