Despagubiri teren afectat de conducte – Totul despre –

Despagubiri teren afectat de conducte

Folosirea terenurilor proprietate privata de catre furnizorii de utilitati sau servitutea administrativă cu titlu oneros iti ofera dreptul la despagubiri pentru teren afectat de conducte

Baza legală pentru Despagubiri teren afectat de conducte

  • Art. 44 Constituţie;
  • Art. 621 Cod Civil;
  • Legea nr. 85/2003 a minelor; 
  • Legea nr. 238/2004 a petrolului;
  • Legea nr. 13/2007 a energiei electrice;
  • Art. 59 din Legea de aplicare a Codului Civil („Dispoziţiile art. 602-625 din Codul civil nu se aplică situaţiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acestuia – septembrie 2011“.)      

Natura juridică a acelor Despagubiri teren afectat de conducte

Înainte de toate, trebuie să observăm ca acest drept de folosire a fondului proprietate privată de către furnizorii de utilităţi are natura juridică a unei servituţi.

Drept urmare, întregul regim juridic al servituţii se aplică şi în acest caz.

În această ordine de idei, trebuie stabilit, în definitiv, ce fel de servitute este aceasta.

Astfel, observăm că această servitute nu poate fi confundată cu servitutea legală de trecere, doctrina stabilind că este vorba despre o servitute administrativă de trecere [1].

Astfel, o primă deosebire ar fi aceea potrivit cu care dacă în primul caz, interesul instituirii acesteia este unul privat, în cel de-al doilea caz, interesul este unul public, în avantajul instituţiilor publice abilitate sau celor cărora li s-a acordat dreptul de a instala reţele edilitare de utilitate publică.

S-ar putea sa te intereseze si urmatoarele articole:

Acordarea despăgubirilor pentru teren afectat de conducte, de către furnizori, în jurisprudenţa Curţii Constituţionale

 Atât Curtea Constituţională cât şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-au pronunţat asupra acordării de despăgubiri pentru teren afectat de conducte, în ceea ce priveşte fondurile „aservite“ de către furnizorii de utilităţi.

Astfel,  în Decizia Curţii Constituţionale nr. 725 din 5 iulie 2012, privind dreptul la despagubiri teren afectat de conducte, Curtea a stabilit

„ Prin abrogarea alin. (2) al art. 90 din Legea gazelor este înlăturat caracterul gratuit al exercitării dreptului de uz şi de servitute asupra terenurilor afectate de capacităţi, creându-se un regim juridic favorabil, pe viitor, titularilor drepturilor de proprietate asupra terenurilor afectate.

În aceste condiţii, având în vedere prevederile art. 621 alin. (3) NCC coroborate cu prevederile art. 625NCC, potrivit cărora Curtea constată că, pentru restrângerea dreptului de proprietate ca urmare a instituirii şi exercitării drepturilor de uz şi de servitute în favoarea concesionarilor, urmează a se acorda despăgubiri în condiţiile reglementărilor Codului civil în vigoare.

Totodată, pentru pagubele produse proprietarilor cu ocazia intervenţiilor pentru retehnologizări, reparaţii, revizii, avarii, concesionarii au obligaţia să plătească despăgubiri în condiţiile art. 91 din Legea gazelor, potrivit criteriilor de la punctele 1 şi 2, respectiv suprafaţa de teren afectată cu ocazia lucrărilor, valorile pentru producţiile estimate ale culturilor şi plantaţiilor afectate, precum şi amenajările afectate de lucrări şi valoarea de circulaţie a bunurilor imobile afectate.

Modalitatea de stabilire a cuantumului despăgubirilor este prevăzută în alin. (2) al art. 91, respectiv prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească, având în vedere criteriile stabilite la punctele 1 şi 2 ale alin. (1) al aceluiaşi articol. “

Acordarea despăgubirilor de către furnizori apă şi canalizare în jurisprudenţa instanţelor naţionale.

În cazul acelor despagubiri teren afectat de conducte ,datorate de către furnizorii de apă, s-a pus problema Naturii juridice a despăgubirilor băneşti.

Obligaţia titularului unei conducte de a acorda despăgubiri proprietarului terenului derivă din caracterele dreptului de proprietate, în condiţiile în care proprietarii au dreptul de a dispune juridic de bunul lor şi de a-l folosi.

Orice atingere adusă acestui drept trebuie să aducă în patrimoniul proprietarului o valoare economică proporţională cu atingerea suferită.

Art. 44 alin. (5) din Constituţie stabileşte cu valoare de principiu acest drept, în ipoteza în care daunele sunt determinate de lucrările de interes general, obligaţia de dezdăunare aparţinând autorităţii publice.

Atunci când statul cedează dreptul său unui particular, cum este cazul în situaţia în care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate, transmite corelativ şi obligaţiile care derivă din folosinţa imobilului unui terţ pentru un interes public.

In ceea ce priveste jurisprudenta, instantele de judecata acorda despagubiri pentru teren afectat de conducte

Instantele au acordat despagubiri, bazandu-se pe art. 621 alin (3) Cod Civil, dar si pe art 1386 alin 3 Cod Civil, norme care stabilesc ca se pot acorda despagubiri sub forma de prestatii periodice pentru un prejudiciu viitor cu caracter de continuitate.

In acest sens, a se vedea decizia nr. 796A din data 05.03.2018 a Tribunalului Bucuresti, sectia a V-a civila, definitiva.

 In aceasta ordine de idei, misiunea unui Avocat specializat in Constructii este aceea de a-ti obtine despagubiri pentru teren afectat de conducte.

FORMULAR PENTRU OBTINEREA DE DAUNE IN FAVOAREA TA

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.