Servitutea de trecere ofera folosinta terenului contra unor despagubiri

servitutea de trecere

In cadrul acestui articol vei gasi multe informatii utile privitoare la servitutea de trecere.

Ce este servitutea de trecere?

Codul civil consacra faptul ca servitutea este  un dreptul real pe care proprietarul unui imobil, îl are asupra imobilului altei persoane.

Așadar, cel dintai proprietar beneficiaza de un drept asupra imobilului celuilalt proprietar pentru a-si asigura exploatarea propriului imobil .

De exemplu, pentru a avea acces la drumul public, proprietarul unui imobil trebuie să treacă prin curtea vecinului său. 

Cine beneficiaza de acesta servitute?

Servitutea de trecere vizează doi proprietari de imobile, dintre care unul dintre ei, proprietarul fondului dominant se bucura de dreptul de a folosi imobilul proprietarului fondului aservit, fie pentru exploatarea propriului imobil, fie pentru sporirea confortului in exploatarea acestuia.

Cum se constituie servitutea de trecere?

Conform Codului civil, aceasta se poate constitui in temeiul unui act juridic(de exemplu: o conventie incheiata la notar prin care unul dintre proprietari este de acord sa-i ofere proprietarului vecin dreptul de trece pe terenul pentru a ajunge la drumul public) ori prin uzucapiune, atat tabulara cat si extratabulara.

Cum se manifesta servitutea de trecere?

Servitutea de trecere poate fi aparenta, atunci cand se manifesta printr-un semn vizibil, cum ar fi o usa, o poarta sau poate fi neaparenta, situatie cand nu avem de a face cu un element vizibil care sa ateste existenta servitutii de trecere.

Cum se exercita servitutea de trecere?

Pentru exercitarea servitutii de trecere este necesar faptul actual al omului, manifestat printr-o trecere efectiva cu piciorul sau cu diverse vehicule pe fondul aservit.

De asemenea, prin exercitarea servitutii proprietarul fondului dominant exercita o parte din atributele dreptului de proprietate asupra fondului aservit, in concret, atributul folosintei.

Care sunt drepturile si obligatiile proprietarul fondului dominant?

Acesta se bucura de dreptul de a lua toate masurile si de a realiza, pe cheltuiala sa, toate lucrarile necesare exercitarii si conservarii servitutii. 

In ipoteza in care lucrarile aferente servitutii de trecere profita ambilor proprietari, cheltuielile legate de conservarea si exploatarea acesteia incumba amandurora, proportional cu avantajele pe care le obtin.

In ceea ce priveste obligatiile proprietarul fondului dominant, acesta nu trebuie sa agraveze situația fondului aservit, abtinandu-se de la producerea vreunui prejudiciu proprietarului vecin.

In acelasi timp, acesta este obligat sa-si noteze servitutea de trecere in cartea funciara pentru a o face opozabila tertilor ce ar dobandi pe viitor proprietatea fondului aservit.

Care sunt drepturile si obligatiile proprietarul fondului aservit?

Acesta are dreptul de a-si exercita dreptul de proprietate in limitele conferite de lege, cu respectarea limitarilor impuse de existenta servitutii de trecere.

Un alt drept al proprietarul fondului aservit il reprezinta posibilitatea acestuia de a renunta la dreptul de proprietate asupra fondului aservit in intregime sau doar asupra partii din fondul aservit necesare exercitarii servitutii, in ipoteza in care cheltuielile aferente lucrarilor necesare pentru exercitarea si conservare servitutii revin exclusiv acestuia.

Dreptul la despagubiri pentru folosirea imobilului de vecini

De asemenea, in situatia existentei unei disproportii vadite intre utilitatea pe care servitutea o procura fondului dominant si inconvenientele sau deprecierea provocate fondului aservit, proprietarul fondului aservitare posibilitatea legala de a rascumpara servitutea de trecere, pretul rascumpararii fiind lasat la latitudinea celor doua parti.

In caz de neintelegere intre acestia, instanta sesizata va putea suplini consimtamantul proprietarului fondului ori va putea stabili pretul rascumpararii, tinand cont de vechimea servitutii si de schimbarea valorii ceor doua fonduri.

Privitor la obligatiile proprietarul fondului aservit, acesta este obligat sa se abtine de la orice act sau fapt menit sa limiteze ori sa impiedice exercitiul servitutii.

Astfel, acesta nu va putea schimba starea locurilor prin care se exercita servitutea si nici nu este indreptatit sa stramute exercitarea servituii in alt loc.

ATENTIE! Poate fi schimbat terenul folosit

Cu toate aceste daca exista un interes serios si legitim, proprietarul fondului aservit are dreptul de a schimba locul prin cere se exercia servitutea de trecere, fara a-l incomoda pe proprietarul fondului dominant.

Care sunt mijloacele de aparare a servitutii de trecere?

Proprietarului fondului dominant ii este recunoscut de lege dreptul de a-si apara servitutea de trecere prin introducerea actiunii confesorii de servitute, atat impotriva proprietarului fondului aservit care nesocoteste servitutea, cat si impotriva oricarei persoane care impiedica exercitarea servitutii.

Este important de mentionat faptul ca aceasta actiune este prescriptibila extinctiv, putand fii introdusa in termen de 10 ani de la data la care proprietarului fondului dominant a luat la cunostinta de incalcarea servitutii.

Cum se stinge servitutea de trecere?

Codul civil prevede mai multe cauze de stingere a servitutii de trecere, printre care:

  • consolidarea, atunci cand ambele fonduri ajung in proprietatea aceluiasi titular
  • renuntarea proprietarului fondului dominant la servitute
  • ajungere la termen
  • rascumparare
  • imposibilitate definitiva de exercitare
  • neuzul timp de 10 ani
  • in acest caz, termenul de 10 ani curge de la data ultimului act de exercitiu al servitutii de trecere
  • disparitia oricarei utilitati a acesteia
  • exproprierea fondului aservit, dacă servitutea este contrară utilității publice căreia îi va fi afectat bunul expropriat

Care este deosebirea intre servitutea de trecere si dreptul de trecere?

Servitutea de trecere in cadrul executarii silite

Reprezentand una dintre formele executarii silite, executarea silita imobiliara este un mecanism prin care creditorul urmareste valorificare bunurilor imobile ale debitorului, in scopul satisfacerii creantei sale.

Aceasta imbraca forma unei vanzari la licitatie, prin intermediul unui executor judecatoresc din circumscripția curții de apel unde se află imobilul aparținând debitorului.

Printre obiectele executarii silite imobiliare se afla si servitutea de trecere, care, fiind atat de strans legata de fondul dominant, poate fi urmarita silit numai impreuna cu acest fond, dupa cum prevede art.813 alin (3) din Codul de procedura civila.

Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.