Schimbarea numelui pe cale administrativa | Schimbarea numelui divort

Daca esti interesat de schimbarea numelui pe cale administrativa, schimbarea numelui dupa casatorie sau de Schimbarea numelui dupa divort, afla de reglementarea legala a numelui mai intai.

Codul civil consacră la articolul 82 dreptul la a avea un nume: ”Orice persoană are dreptul la un nume stabilit sau dobandit ,potrivit legii.,”

La articolele următoare este reglementată structura si modul de dobândire a numelui.

Numele cuprinde numele de familie şi prenumele. Numele de familie se dobândește prin efectul filiației, iar prenumele se stabilește la data înregistrării nașterii, pe baza declarației de naștere făcute de persoana care declara nașterea.

SCHIMBAREA NUMELUI DUPA CASATORIE

Daca te intereseaza doar SCHIMBAREA NUMELUI dupa casatorie, situatia este relativ simpla.

Potrivit articolului 282 din Codul Civil, viitorii soţi pot conveni să îşi păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite.

De asemenea, un soţ îşi poate păstra numele dinaintea căsătoriei ,iar celălalt să poarte numele lor reunite (această ultimă precizare nu era prevăzută de Codul familiei).

Cei ce vor să se căsătorească vor întocmi personal declaraţia de căsătorie  la primărie, menţionând în cuprinsul declaraţiei şi numele de familie pe care-l vor purta în timpul căsătoriei.

Articolul 311 din Codul Civil prevede că soţii sunt obligaţi să poarte numele declarat la încheierea căsătoriei. Dacă soţii au convenit să poarte în timpul căsătoriei un nume comun ,unul dintre soţi nu poate cere schimbarea numelui pe cale administrative decât cu consimţământul celuilalt soţ.

Dupa cum observam, schimbarea numelui dupa casatorie necesita si acordul fostului sot, o metoda prin care legea te obliga sa renunti la secure. 🙂

SCHIMBAREA NUMELUI DUPA DIVORT

În cazul în care căsătoria este desfăcută prin divorţ, conform articolului 383 Cod Civil ,.soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei.”

Primeaza intelegerea sotilor, din fata notarului sau in fata ofiterului de stare civila, intelegere ce poate acoperi si partea cu schimbarea numelui dupa divort.

Conform alineatului 2 – Articolul 383 Cod Civil, în lipsa unei înţelegeri , instanţa poate încuvinţa păstrarea numelui pentru motive întemeiate , justificate de interesul unui dintre soţi sau de interesul superior al copilului (a se vedea articolul 263 care reglementează principiul interesului superior al copilului).

Articolul 40 din Codul familiei nu prevedea care pot fi motivele întemeiate care pot duce la încuvinţarea păstrării numelui din timpul căsătoriei.

Alineatul 3 al aceluiasi articol 383 Cod Civil preve că: ,,Dacă nu a intervenit o înţelegere sau dacă instanţa nu a dat încuviintarea, fiecare dintre foştii soţi poartă numele dinaintea căsătoriei.”

Prin urmare, in ce priveste SCHIMBAREA NUMELUI DUPA DIVORT, daca fostii soti nu se inteleg, instanta poate sa te ajute sa iti pastrezi numele dobandit prin casatorie.

SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVA

Conform articolului 4 din Ordonanţa Guvernului nr 41 din 30 ianuarie 2003, Cetățenii români pot obține, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea.

schimbarea numelui pe cale administrativa
schimbarea numelui pe cale administrativa

Cazuri posibile privind schimbarea numelui pe cale administrativa 

Sunt considerate ca întemeiate cererile privind schimbarea numelui pe cale administrativa în următoarele cazuri:

 • când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;
 • când persoana în cauza a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care dorește sa îl obțină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum și asupra faptului ca este cunoscută în societate sub acest nume;.
 • când, din neatentia ofițerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoasterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate mențiuni gresite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;
 • când persoana în cauza are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regula reunite, și dorește schimbarea acestuia;
 • când persoana în cauza poarta un nume de familie de proveniență străină și solicita sa poarte un nume românesc;
 • când persoana și-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, și dorește sa revină la numele dobândit la naștere;
 • când părinții și-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicita sa poarte un nume de familie comun cu al părinților lor;
 • când persoana în cauza solicita sa poarte un nume de familie comun cu al celorlalți membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopției, a menținerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiației ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;
 • când sotii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei sa poarte numele de familie reunite și ambii solicita schimbarea acestuia pe cale administrativă, optand pentru numele de familie dobândit la naștere de către unul dintre ei ori sa revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;
 • când persoana în cauza face dovada ca a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării nașterii, însă, întrucât nu a sesizat instanța pentru încuviințarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieții, nu exista alta posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;
 • când prenumele purtat este specific sexului opus;
 • când persoanei i s-a încuviințat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă și solicita sa poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medicolegal din care să rezulte sexul acesteia;
 • alte asemenea cazuri temeinic justificate.

Alineatul 3 – articolul 4 din OG nr 41/2003 prevede şi alte cazuri justificative pentru schimbarea numelui pe cale administrativa:

a) când persoana în cauza a adoptat minori și dorește ca aceștia sa poarte un alt prenume;

b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți, iar soțul supraviețuitor solicita sa revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naștere;

c) când în urma divorțului un fost soț revine la numele de familie purtat anterior și care provine dintr-o alta căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorț, și dorește sa poarte numele dobândit la naștere;

d) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți celălalt soț se recasatoreste și, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta dorește sa poarte numele de familie dobândit la naștere;

e) când fostul soț dorește sa poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredințați spre creștere și educare, cu consimțământul fostului soț, dat în forma autentică;

f) când părinții au divorțat, iar copiii încredințați spre creștere și educare unuia dintre părinți, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicita sa poarte numele de familie al acestuia;

g) când s-a desfăcut adoptia unei persoane căsătorite care are copii minori și în urma desfacerii adopției persoana în cauza revine la numele de familie avut înainte de adopție;

h) când unul dintre soți, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soț, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopție, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopției.

Ce zice Codul Civil

  Art 85 din Codul Civil reglementează ,de asemenea schimbarea numelui pe care administrativa, făcând trimitere la ordonanţă: ,,Cetăţenii români pot obţine, în condiţiile legii, schimbarea pe cale administrative a numelui de familiei şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea.”

PROCEDURA – SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Conform articolului 6 al aceleiaşi ordonanţe :,, Persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă depune o cerere la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, denumit în continuare serviciu public, aflat în subordinea consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, în a cărui rază teritorială își are domiciliul. Cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocațială’’.

Cererea trebuie să fie motivata pe unul dintre cazurile prevăzute anterior si trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte:

-copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui;

-un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia sa nu fi trecut mai mult de un an;

-consimțământul, dat în forma autentică, al celuilalt soț, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;.Articolul 7 prevede că, pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinți sau, cu încuviințarea autorității tutelare, de tutore. Dacă părinții nu se înțeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî autoritatea tutelara.

-copie de pe decizia de aprobare a autorității tutelare. Când cererea de schimbare a numelui minorului este făcuta de către unul dintre părinți, este necesar acordul celuilalt părinte, dat în forma autentică. Acordul nu este necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdicție ori este declarat judecătorește dispărut sau decăzut din drepturile părintești.

În cazul în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi semnată și de acesta.Pentru persoana pusă sub interdicție, cererea de schimbare a numelui se face de către tutore, cu încuviințarea autorității tutelare.  În cazul în care părinții copilului sunt decedați, necunoscuți, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți ori dispăruți sau decăzuți din drepturile părintești și nu a fost instituită tutela, în cazul în care copilul a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, precum și în cazul în care instanța judecătorească nu a hotărât încredințarea copilului unei familii sau unei persoane, în condițiile legii, cererea de schimbare a numelui minorului se face de către serviciul public specializat pentru protecția copilului din subordinea consiliului județean ori, după caz, a consiliului local, al sectorului municipiului București. Schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere o dată cu schimbarea numelui de familie al părinților sau separat, pentru motive temeinice. Schimbarea prenumelui se poate face oricând.

-cazierul judiciar și cazierul fiscal ale solicitantului;

-orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale.

Cererea de schimbare a numelui se publică, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, prin grija și pe cheltuiala solicitantului.

Atentie, cu aprobarea conducătorilor serviciilor publice județene, respectiv a conducătorului serviciului public al municipiului București, cererea de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod poate fi exceptată de la publicare. (conform articolului 10)

Articolul 11 prevede că: ,,Orice persoană interesată poate face opoziție la cererea de schimbare a numelui(cu excepţia situaţiei de la articolul 10) în termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Opoziția se face în scris, motivat și se depune la serviciul public în a cărui raza de competența teritorială își are domiciliul persoana care solicită schimbarea numelui pe cale administrativă.

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

Te pot interesa si urmatoarele articole:

 • Prezentul articol – schimbarea numelui pe cale administrativa – face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.