Credius Ifn si FinoPro & Integral Collection in triunghiul bermudelor

credius ifn si finopro

Unul din dosarele clientilor mei, solutinat cu succes la BUZAU, impotriva Credius Ifn si FinoPro & Integral Collection, mi-a adus aminte de bomba cu ceas creata de acest trio al practicilor comerciale incorecte.

https://portal.just.ro/114/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000259982&id_inst=114

APEL : 27 sept 2022: Respinge apelurile. Respinge cererea intimatei-reclamante de obligare a apelantelor la plata cheltuielilor de judecată. Definitivă.
Document: Hotarâre  713/2022  27.09.2022

https://portal.just.ro/200/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000259982&id_inst=200

Judecatoria Buzau

Parate Credius IFN si Integral Collection

FOND: 15 oct 2020: Admite cererea de chemare în judecata formulata de reclamanta Popa Mariana, în contradictoriu cu pârâtele Credius IFN si Integral Collection SRL. Constata caracterul abuziv, si ca o consecinta nulitatea absoluta, a clauzei cuprinse în art. 1.6 din Conditiile Generale ale Contractul de credit pentru nevoi speciale nr. 25434N din 25.11.2016, prin raportare la Conditiile Speciale ale aceluiasi contract, clauza referitoare la comisionul de administrare. Obliga pârâtele catre reclamanta la restituirea sumelor percepute în baza clauzei abuzive cuprinse în art. 1.6 din Conditiile Generale ale Contractul de credit pentru nevoi speciale nr. 25434N din 25.11.2016, prin raportare la Conditiile Speciale ale aceluiasi contract.

In speta noastra, desi CREDIUS IFN a pretins faptul ca dna Popa Mariana a semnat contractual de credit si, astfel, si-a exprimat consimtamantul cu privire la toate aspect inserate in acesta, noi am dovedit ca respectivul contract de credit este un contract de adeziune, cu un continut prestabilit, in intregime, de catre institutia bancara, fara a i se da consumatorului posibilitatea de negociere, acesta putandu-si manifesta vointa in sensul de a incheia sau nu respectivul contract.

In acest sens este si definitia legala a contractului de adeziune, oferite de Codul Civil la art. 1175 descriindu-l drept contractual ale carui clauze esentiale sunt impuse ori sunt redactate de una dintre parti, pentru aceasta sau ca urmare a instructiunilor sale, cealalta parte neavand decat sa le accepte ca atare.

Credius IFN impune clauze abuzive in toate contractele de credit

Conform art. 1 alin. 3) din Legea 193/2000, aplicabil si in materia contractelor de creditse interzice profesioniştilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

O clauză contractuală care nu s-a negociat individual se consideră ca fiind abuzivă daca provoacă un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.

Art. 4, alin. (2) din Legea 193/2000 arata ca o clauza contractual ava fi considerate ca nefiind negociata cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitatea acestuia sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respective

Aceeasi norma dar alin. (3) prevede faptul ca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociata direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, in cazul in care o evaluare globala a contractului evidentiaza ca acesta a fost prestabilit unilateral de profesionist.

Daca CREDIUS IFN si FINOPRO – parat pretinde ca o clauza standard preformulate a fost negociata direct cu consumatorul, este de datoria lui sa prezinte probe in acest sens.

Avand in vedere cele expuse anterior, rugam instanta sa retina si urmatoarele: la momentul incheierii contractului, consumatorul Popa Mariana nu a avut posibilitatea de a influenta continutul niciunei clauze, fiind pus in situatia de a accepta contractul in intregul sau sau de a nu mai obtine imprumutul, nu s-a pus problema sa i se ofere sansa de a face o contrapropunere si, oricum, timpul oferit nu era suficient nici pentru citirea cu atentie a contractului.

De asemena, am reusit sa dovedim, fara echiov, ca formularea standardizata intareste prezumtia de nenegociere, iar faptul ca i-a fost oferit un exemplar al contractului de credit si consumatorului, nu echivaleaza in niciun caz cu o negociere, aceasta fiind o obligatie a profesionistului.

In sensul celor de mai sus, invocam Decizia I.C.C.J. nr. 2896/2014 care a stabilit: “Cunoasterea de catre imprumutat a clauzei contestate la momentul incheierii contractului nu este suficienta pentru a inlatura lipsa negocierii, in conditiile in care acesta, neavand posibilitatea de a influenta continutul respectivei clauze, putea doar sa refuse incheierea contractului.”

Or, tocmai aceasta situatie de abuz de putere dominanta si de necessitate pentru consummator de a acespta conditiile impuse de profesionist a impus adoptarea legislatiei in materia protectiei consumatorului” si Decizia Curtii de Apel Bucuresti nr. 457/2013 care a statuat: “Prin definitie, contractele de adeziune inseamna contracte ale caror clauze nu sunt negotiate, ci impuse de una dintre parti. Asadar,daca banca accepta ca un contract de imprumut bancar de tipul celui din cauza este un contract de adeziune, evident ca accepta implicit si aspectul ca nu au fost negotiate clauzele contractuale. Este lipsit de relevanta faptul ca, in baza libertatii ocntractuale, reclamantii erau liberi sa incheie sau nu contractul respective. Posibilitatea de negociere si libertatea contractuala sunt notiuni juridice diferite”.

ATENTIE! Credius IFN si FinoPRO au dezvoltat o retea de executari silite ilegale, cu ajutorul cesiunii de contract si cu ajutor acelor clauze abuzive CREDIUS

credius ifn si finopro

Toate acele executari silite, demarate de Credius IFN si FinoPRO ulterior cesiunii de contract sunt lovite de nulitate absoluta.

De ce? Pot fi zeci de motive de executari silite ilegale.

Dar, concret, te invit sa parcurgi Codul civil – Secţiunea a 8-a Cesiunea contractului Articolul 1.315 Noțiune alin. (1), unde este clar precizata conditie sine qua non pentru validitatea operatiunii:  O parte poate să își substituie un terț în raporturile născute dintr-un contract numai dacă prestațiile nu au fost încă integral executate, iar cealaltă parte consimte la aceasta.

Acordul trebuia emis in scris, in prealabil cesiunii, art 1.316, intitulat Forma cesiunii, din Codul civil reglementand forma: Cesiunea contractului și acceptarea acesteia de către contractantul cedat trebuie încheiate în forma cerută de lege pentru validitatea contractului cedat.

Asadar, cat timp nu ti-ai emis acordul explicit si informat corect si complet, noua creditoare FINOPRO nu poate sa demareze nicio procedura judiciara precum executarea silita.

Niciun contract de credit al CREDIUS IFN nu cuprinde acordul pentru cesiunea contractului si nici nu poate sa prevada anterior

Aceasta interpretare respecta dezideratul / principiul de la art. 1 alin. (1) si alin. (3) din Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori[1], potrivit carora in caz de dubiu asupra interpretarii unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate in favoarea consumatorului. 

Mai mult, de moment ce contestatorul are calitatea de consumator a unor produse / servicii financiare, astfel ca beneficiaza de principiul unei protectii ridicate, asa cum este reglementat prin Titlul Xv Protecția Consumatorilor, din Tratatul de infiintare a Uniunii Europene. Conform art. 169,  Pentru a promova interesele consumatorilor și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, Uniunea contribuie la protecția sănătății, a siguranței și a intereselor economice ale consumatorilor, precum și la promovarea dreptului acestora la informare, educare și organizare în vederea apărării intereselor lor.


[1] Articolul 14 Consumatorii prejudiciaţi prin contracte încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecătoreşti în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă.

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol – clauzele abuzive din contractele bancare – face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.