Casa scarii bloc amenajare ilegala si abuziva | Avocat indrumari juridice

casa scarii amenajare

Daca esti interesat de indrumari juridice privind casa scarii bloc amenajare posibila iti oferim raspunsul nostru la una din solicitarile primite recent

SOLICITARE INDRUMARI JURIDICE

Buna ziua! va rog sa ma ajutati cu un sfat in urmatoarea situatie: la parterul blocului in care locuiesc vecinii de la parter au ridicat o constructie din termopan cu usa si cheie, constructie care imparte casa scarii in doua.

Constructia nu are autorizatie de constructie si nici avizul asociatiei de proprietari insa au obtinut acordul majoritatii locatarilor de pe scara.

Am sesizat asociatia si Politia Locala.

Cei de la asociatie mi-au zis ca ei nu si-au dat acordul si nu pot fi trasi la raspundere iar Politia Locala mi-a zis ca e legal pt ca exista acordul vecinilor fara sa-mi indice nr de autorizatie sau vreo baza legala in acest sens.

In aceste conditii, eu pe cine dau in judecata si ce tip de actiune se potriveste obiectului de mai sus?

RASPUNS AVOCAT INDRUMARI JURIDICE

Stimata doamna, trebuie sa chemati in justitie proprietarul imobilului si posesorul (chirias comodatar ) daca ultimul e o persoana distincta in raport cu proprietarul.

Daca nu il cunoasteti, pentru a afla proprietarul, ati putea face o verificare la ANCPI – OCPI, unde blocul si apartamentele ar trebuie sa detina carte funciara.

In justitie (Judecatoria in raza careia se afla imobilul) trebuie sa cereti:

Obligarea intimatilor la incetarea actvitatii de folosire a spatiului casa scarii bloc situat in Str. …, nr. …, loc… precum si la restabilirea situatiei anterioare privind folosirea acestuia ca loc comun – casa scarii bloc.

Abuzul comis de vecinul dvs se manifesta pe de o parte, prin schimbarea destinatiei spatiului comun, si, posibil, prin tulburarea linistitei posesii intrucat este folosit exclusiv un spatiu aflat si in proprietatea dvs.

Trebuie sa verificati daca va incadrati la art. 5 din NORMELE din 4 februarie 2014 de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate de Ministrul Sanatati prin ORDINUL NR 119/2014, publicat in M.Of. Nr 127 in 21 februarie 2014, potrivit caruia Unitățile cu capacitate mică de producție, comerciale și de prestări servicii, discoteci, cluburi de noapte, care prin natura activității acestora pot crea riscuri pentru sănătate SAU disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează numai în clădiri separate. (2) Unitățile menționate la alin. (1) se amplasează la o distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor.

In sustinerea actiunii, invocati art. 556 din Codul Civil, deumit Limitele exercitării dreptului de proprietate privată. Conform alin. (1), Dreptul de proprietate poate fi exercitat în limitele materiale ale obiectului său. Acestea sunt limitele corporale ale bunului care formează obiectul dreptului de proprietate, cu îngrădirile stabilite prin lege. 2) Prin lege poate fi limitată exercitarea atributelor dreptului de proprietate. Din punctul nostru de vedere, limitarile amintite de alin. 2) sunt cele prevazute de autoritatea publica centrala, de Parlament si de Guvern in legislatia specifica, ce are rolul de a proteja interesul public.

CEL MAI IMPORTANT ASPECT JURIDIC – casa scarii bloc amenajare beneficiaza de regimul juridic din Codul Civil

Articolul 648 Noțiune

(1) Dacă într-o clădire sau într-un ansamblu rezidențial există spații cu destinație de locuință sau cu altă destinație având proprietari diferiți, părțile din clădire care, fiind destinate întrebuințării spațiilor respective, nu pot fi folosite decât în comun sunt obiectul unui drept de coproprietate forțată.

(2) Părțile comune sunt bunuri accesorii în raport cu spațiile locative, care constituie bunurile principale în sensul art. 546.

Articolul 649 Părțile comune includ casa scarii bloc

(1) Sunt considerate părți comune, în măsura în care prin lege ori prin act juridic nu se prevede altfel:

a) terenul pe care se află clădirea, compus atât din suprafața construită, cât și din cea neconstruită necesară, potrivit naturii sau destinației construcției, pentru a asigura exploatarea normală a acesteia; pentru eventuala suprafață excedentară proprietarii sunt titularii unei coproprietăți obișnuite;

b) fundația, curtea interioară, structura, structura de rezistență, pereții perimetrali și despărțitori dintre proprietăți și/sau spațiile comune, acoperișul, terasele, scările și casa scărilor, holurile, pivnițele și subsolurile necompartimentate, rezervoarele de apă, centralele termice proprii și ascensoarele;

c) instalațiile de apă și canalizare, electrice, de telecomunicații, de încălzire și de gaze de la branșament/racord până la punctul de distribuție către părțile aflate în proprietate exclusivă, canalele pluviale, paratrăsnetele, antenele colective, precum și alte asemenea părți;

ATENTIE LA MODUL DE ATRIBUIRE A SPATIULUI CASA SCARII BLOC !

Articolul 650 Atribuirea în folosință exclusivă a părților comune – casa scarii

(1) Părțile comune pot fi atribuite coproprietarilor în folosință exclusivă numai dacă prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalți coproprietari.

(2) Decizia de atribuire în folosință exclusivă trebuie adoptată cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor și al cotelor-părți. În clădirile unde sunt constituite asociații de proprietari, decizia se adoptă de către adunarea generală, cu aceeași majoritate. 

Prin urmare, daca lipseste decizia asociatiei de proprietari cu numarul minim prevazut de Codul Civil – două treimi din numărul coproprietarilor și al cotelor-părți – este ilegala constructia si schimbarea destinatiei holului scarii.

Pe de alta, daca schimbarea destinatiei spatiului parter ar fi fost legala, amintim limitetele juridice ale dreptului de proprietate, amintite la art. 603 Cod.Civil.- Regulile privind protecția mediului și buna vecinătate – Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

Detineti dreptul de a impune paratilor respectarea tuturor atributelor dreptului dvs de proprietate, pe fondul in care raportat la art. 630 Cod,. Civil, intitulat – Depășirea inconvenientelor normale ale vecinătății, dacă proprietarul cauzează, prin exercitarea dreptului său, inconveniente mai mari decât cele normale în relațiile de vecinătate, instanța de judecată poate, din considerente de echitate, să îl oblige . . ..  la restabilirea situației anterioare atunci când acest lucru este posibil.

Taxa judiciara de timbru pentru justitie este de 20 de lei.

Recomandam si urmatoarele articole:

Avocat Velicu DanielCabinet Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

Justițiabilii, care isi cauta dreptatea in justiție, au nevoie de indrumari juridice inca din primii pasi facuti in proces. 

Accesul la Justitie poate fi realizat numai prin asigurarea unei asistențe juridice profesionale din partea unui avocat, incepand cu procedura prealabila și până la finalul procesului.