Suspendarea Autorizatiei de Construire si Oprirea lucrarilor de constructie

Suspendarea Autorizatiei de Construire e ca o palma data Primarului de Puterea judecatoreasca

Avocatii pot obtine Oprirea lucrarilor de constructie daca sunt indeplinite conditiile. Procedura poate fi dificila.

Un Avocat specializat in Drept Imobiliar poate face diferenta intre un esec si un succes

Suspendarea Autorizatiei de Construire si Oprirea lucrarilor de constructie

Suspendarea autorizatiei de construire si oprirea lucrarilor de constructie reprezintă una din măsurile de protecție pe care le poate avea în vedere persoana vatamata de o autorizație de construire.

Pentru ca instanța de judecată să dispună suspendarea actului, îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege este dificilă, practica judecătorească fiind neunitară asupra întinderii noțiunilor de pagubă iminentă și caz bine justificat.

Suspendarea judiciară este o posibilitate reglementată expres și presupune ca o instanță de judecată să hotărască asupra opririi temporare a lucrărilor de construire.

suspendarea autorizatiei de construire

Conditiile legale pentru Suspendarea Autorizatiei de Construire

Indiferent că Autorizația are ca obiect construirea sau demolarea și indiferent că a fost emisă prin parcurgerea procedurii standard sau de urgență, executarea actului poate fi supusă suspendării

Suspendarea autorizatiei de construire este unul din aspectele esențiale pe care le poate avea în vedere persoana interesată de anularea respectivului act administrativ unilateral cu caracter individual (autorizația de desființare sau de construire).

Cele două condiții de fond esențiale, pentru suspendarea autorizatiei de construire , sunt paguba iminenta si cazul bine justificat.

Art. 2 alin. (1) lit. ș) din Legea nr. 554/2004 definește paguba iminentă ca fiind prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public.

Paguba iminentă presupune următoarele observații:

– natura prejudiciului – material sau moral – nu are niciun fel de relevanță, atât timp cât acesta este iminent; suspendarea nu se impune însă în cazul actelor care au creat deja un prejudiciu definitiv prin însăși emiterea lor.

În ceea ce privește cazurile bine justificate, lit. t) le definește ca fiind împrejurările legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ. 

Un caz bine justificat este acela în care este vădit caracterul ilegal în ceea ce privește o autorizație de construire emisa in lipsa studiului de insorire ce trebuie impus prin certificatul de urbanism.

Dreptul la însorire al vecinilor vs distanta minima dintre cladiri

Desi este neesentiala, amintim si de conditia formularii plangerii prealabile la Primaria emitenta.

Suspendarea autorizatiei de construire – reglementare generala

Conform Art. 14 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, persoana vătămată deține posibilitatea ca, odată cu sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul, să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ până la pronunţarea instanţei de fond.

Persoana vatamata poate cere si obtine suspendarea autorizatiei de construire fara sa introduca actiunea in anulare a autorizatiei.

Anularea Autorizatiei poate fi solicitata si ulterior solutionarii suspendarii autorizatiei.

Dacă acţiunea în anulare, introdusă ulterior împotriva actului suspendat, a fost admisă, măsura suspendării, dispusă în condiţiile art. 14, se prelungeşte de drept până la soluţionarea definitivă 

– în ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu acelaşi conţinut ca şi cel suspendat de către instanţă, acesta este suspendat de drept. În acest caz nu este obligatorie plângerea prealabilă.

Suspendarea Autorizatiei de Construire conform cu Legea  50/1991

Cererea de suspendare se poate formula odată cu acţiunea principală sau printr-o acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii de anulare a autorizatie.

Suspendarea poate reprezenta un motiv concret pentru desfiintarea unui Antecontract de vanzare cumparare daca acea Promisiune de Vanzare viza predarea imobilului la un anumit termen.

Legea nr. 50/1991 reglementează posibilitatea suspendării autorizației de construire, completand normele din Legea 55/2004.

Conform art. 12 alin. (2), odată cu introducerea acţiunii se pot solicita instanţei judecătoreşti suspendarea autorizaţiei de construire sau desfiinţare şi oprirea lucrarilor de constructie, până la soluţionarea pe fond a cauzei.

Noi nu credem in rolul Inspectoratului de Stat in Constructii desi acesta este unul esential in lumina legislatiei. Cu atat mai mult, nu credem in organele de forta, la randul lor abuzatoare.

Singurul remediu pentru persoanele vatamate de constructii ilegale se afla la instanta specializata in contencios administrativ. Insa, aici, succesul se obtine dificil, de aceea rolul unui avocat specializat in urbanism constructii poate face diferenta.


Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu