Sechestru asigurător în dosarul penal – Totul despre


In ce consta efectiva procedura de punere sub sechestru asigurator penal?

Organul care procedează la aplicarea sechestrului este obligat să identifice și să evalueze bunurile sechestrate, putând recurge, dacă este cazul, la evaluatori sau experți.

Bunurile perisabile, obiectele din metale sau pietre prețioase, mijloacele de plată străine, titlurile de valoare interne, obiectele de artă și de muzeu, colecțiile de valoare, precum și sumele de bani care fac obiectul sechestrului vor fi ridicate în mod obligatoriu.

Bunurile perisabile se predau autorităților competente, potrivit profilului de activitate, care sunt obligate să le primească și să le valorifice de îndată.

 Metalele sau pietrele prețioase ori obiectele confecționate cu acestea se depun la unitățile Trezoreriei Statului la care se depun metalele prețioase și pietrele prețioase considerate bunuri fără stăpân, precum și cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege, iar mijloacele de plată străine se depun la cea mai apropiată instituție de credit.

Sumele de bani rezultate din valorificare, precum și sumele de bani ridicate se depun în contul constituit potrivit legii speciale, în termen de cel mult 3 zile de la ridicarea banilor ori de la valorificarea bunurilor.

 Celelalte bunuri mobile sechestrate sunt puse sub sigiliu sau ridicate, putându-se numi un custode.

Titlurile de valoare interne, obiectele de artă sau de muzeu și colecțiile de valoare se predau spre păstrare instituțiilor de specialitate.

Obiectele se predau în termen de 48 de ore de la ridicare.

Dacă obiectele sunt strict necesare urmăririi penale, procedurii de cameră preliminară sau judecății, depunerea se face ulterior, dar nu mai târziu de 48 de ore de la pronunțarea în cauză a unei soluții definitive.

Obiectele sechestrate se păstrează până la ridicarea sechestrului.

https://velicu.eu/alcool-la-volan-intre-lumea-de-dincolo-si-codul-penal/

Pot fi vandute bunurile imobile, obiectul unui sechestru asigurator penal ?

Cazurile in care se pot vinde bunurile, cu acordul proprietarului.

În cursul procesului penal, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, procurorul sau instanța de judecată care a instituit sechestrul poate dispune de îndată valorificarea bunurilor mobile sau imobile sechestrate, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci când există acordul acestuia.

Cazurile in care se pot vinde bunurile, fara acordul proprietarului.

In cursul procesului penal, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, atunci când nu există acordul proprietarului, bunurile mobile asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurător pot fi valorificate, în mod excepțional, în următoarele situații:

a) atunci când, în termen de un an de la data instituirii sechestrului, valoarea bunurilor sechestrate s-a diminuat în mod semnificativ, respectiv cu cel puțin 40% în raport cu cea de la momentul dispunerii măsurii asigurătorii.

b) atunci când există riscul expirării termenului de garanție sau când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unor animale sau păsări vii;

c) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra produselor inflamabile sau petroliere, asupra masei lemnoase și a materialelor lemnoase, asupra produselor farmaceutice și a materialelor sanitare;

d) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unor bunuri a căror depozitare sau întreținere necesită cheltuieli disproporționate în raport cu valoarea bunului.

e) atunci când sechestrul asigurător s-a aplicat asupra unui stoc de bunuri sau produse cu o valoare cumulată mai mică sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro.

Sechestru asigurator penal – conditii generale

Cea mai importanta conditie, asa cum rezulta din art. 249 Cod de procedura penala, vizeaza existenta unui dosar penal.

Pentru ca dosarul penal sa existe, trebuie sa existe o sesizare a unei persoane (parte vatamata ori martor) sau organul de urmarire penala sa se fi sesizat din oficiu cu privire la savarsirea unei infractiuni.

ATENTIE! Aceasta sesizare trebuie sa indeplineasca o serie de conditii, precum termenul de sesizare a organului de urmarire penala (Procuror ori Politie).

Daca persoana vatamata depune plangerea dupa termenul prevazut in lege, sesizararea e nula, astfel orice sechestru asigurator penal e instituit abuziv.

Conform art. 295 din Codul de procedura penala, Plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă în termen de 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârșirea faptei.

Autoritatea / Persoana care poate institui un sechestru asigurator penal

Doar Procurorul poate infiinta masura unui sechestru asigurator penal, în cursul urmăririi penale, politia neavand acest drept.

Daca dosarul a ajuns in judecata, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate institui masura sechestrului asigurator. 

Actul prin care se instituie un sechestru asigurator penal

Alta conditie esentiala consta intr-un act procesual de instituire a unui sechestru asigurator penal, legal si corect intocmit.

Sechestrul asigurator, ca măsura asigurătorie, se instituie prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată.

Care este scopul unui sechestru asigurator penal

Scopul vizeaza evitarea ascunderii, distrugerii, cat si pentru a evita înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune.

Confiscarea speciala e prevazuta la art. 112 Cod Penal

Sunt supuse confiscării speciale:

a) bunurile produse prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală;

b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;

c) bunurile folosite, imediat după săvârșirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a produsului obținut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;

d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor;

e) bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia;

f) bunurile a căror deținere este interzisă de legea penală.

În cazul prevăzut în lit. b) și lit. c), dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporționată față de natura și gravitatea faptei, se dispune confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, ținând seama de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce și de contribuția bunului la aceasta. Dacă bunurile au fost produse, modificate sau adaptate în scopul săvârșirii faptei prevăzute de legea penală, se dispune confiscarea lor în întregime.

În cazurile prevăzute în lit. b) și lit. c), dacă bunurile nu pot fi confiscate, întrucât nu aparțin infractorului, iar persoana căreia îi aparțin nu a cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul în bani al acestora, cu aplicarea dispozițiilor.

Dispozițiile lit. b) nu se aplică în cazul faptelor săvârșite prin presă.

Dacă bunurile supuse confiscării potrivit lit. b)-e) nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora.

Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea bunurilor supuse confiscării, precum și bunurile produse de acestea, cu excepția bunurilor prevăzute în lit. b) și lit. c).

Asadar, trebuie sa intelegi ce e in mintea judecatorului / procurorului atunci cand dispune un sechestru asigurator penal, caci in functie de elementele de mai sus poti banui cam ce intentioneaza a – ti confisca.

ATENTIE! Daca valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporționată față de natura și gravitatea faptei, confiscarea se va face în parte, prin echivalent bănesc, astfel si sechestrul ar trebui dispus tot partial.

Sunt supuse confiscării bunurile mentionate mai sus, dar si alte bunuri decat acestea.

Conditia este ca fată de o persoană sa se dispune condamnarea pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material și pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare.

Alaturi de aceasta limita legala minima, legea cere ca instanța sa aiba convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale. Convingerea instanței se poate baza inclusiv pe disproporția dintre veniturile licite și averea persoanei.

ATENTIE! Confiscarea extinsă se dispune asupra bunurilor dobândite de persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței (rechizitoriul).

Confiscarea extinsă poate fi dispusă și asupra bunurilor transferate către terți, dacă aceștia știau sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului a fost evitarea confiscării.

Pentru aplicarea acestor dispoziții se va ține seama și de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată ori de un terț unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deține controlul.

Prin bunuri, conform prezentului articol, se înțelege și sumele de bani.

La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor și cheltuielile făcute de persoana condamnată, membrii familiei acesteia.

Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora.

 Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, precum și bunurile produse de acestea.

Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută, care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.

Poti contesta acel sechestru asigurator penal?

Da, legea iti dreptul sa desfiintezi un sechestru asigurator penal, insa termenul de contestatie 5 zile ori 48 h depinde de stadiul dosarului in care fost dispus acel sechestru asigurator penal.

Contesti un sechestru asigurator penal in timpul urmaririi penale?

Împotriva măsurii asigurătorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestație, în termen de 3 zile (in urma calculului tehnic, sunt cel putin 5 zile ) de la data comunicării ordonanței de luare a măsurii sau de la data aducerii la îndeplinire a acesteia, la judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond.

ATENTIE! Poti contesta masura in sine ori punerea in executarea, astfel termenul de 3 zile (in urma calculului tehnic, sunt cel putin 5 zile ) se calculeaza lamomente diferite.

Împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii luate de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanța de judecată, procurorul, suspectul ori inculpatul sau orice altă persoană interesată*) poate face contestație la acest judecător ori la această instanță, în termen de 3 zile de la data punerii în executare a măsurii.

Contesti un sechestru asigurator penal in timpul judecatii?

In acest caz, contestatia impotriva încheierii prin care s-a dispus luarea unei măsuri asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară, de instanța de judecată sau de instanța de apel, se poate face în termen de 48 de ore de la pronunțare sau, după caz, de la comunicare.

Contestația se depune, după caz, la judecătorul de cameră preliminară, instanța de judecată sau instanța de apel care a pronunțat încheierea atacată și se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, după caz, judecătorului de cameră preliminară de la instanța ierarhic superioară, respectiv instanței ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.

Daca nu contesti masura, verifica cineva acel sechestru asigurator penal?

Verificarea măsurii asigurătorii e o procedura relative superficiala intrucat fara o contestatie din partea personae interesate, organul judiciar are un interes relative scazut pentru a intra in detalii tehnice.

În tot cursul procesului penal, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanța de judecată verifică periodic, dar nu mai târziu de 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv un an în cursul judecății, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea sau menținerea măsurii asigurătorii, dispunând, după caz, menținerea, restrângerea sau extinderea măsurii dispuse, respectiv ridicarea măsurii dispuse.

Te pot interesa si urmatoarele articole:

Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.