Exceptia de neexecutare a contractului trebuie probata de principiu

exceptia de neexecutare

Pârâtul poate invoca exceptia de neexecutare în apărarea sa dacă obligația asumată de reclamant nu a fost executată. Însă, în susţinerea excepţiei, pârâtul trebuie să probeze neexecutarea contractului.

O problema des intalnita in raporturile dintre profesionisti, si nu numai, o reprezinta acceptarea facturilor spre plata.

Neplata facturilor ofera dreptul si interesul creditorilor de a se adresa Justitiei.

Prin zeci de hotarari civile analizata de noi, am constatatat ca procedura speciala de judecata a ordonantei de plata poate fi una cu surprize.

De exemplu, pârâtul, prin excepţia inadmisibilităţii, poate solicita respingerea cererii pe motiv că facturile fiscale nu au fost acceptate, iar serviciile nu au fost prestate.

Practic, prin aceste chestiuni, debitoarul işi manifesta într-un mod neîndoielnic intenţia de a contesta creanţa.

Ce inscrisuri sunt necesare pentru procedura de judecata – Ordonanta de plata

Teoretic, în privinţa înscrisului constatator solicitat de procedura ordonanţei, trebuie delimitat rolul acestuia de a proba existența contractului de rolul de a oferi certitudine creanţei.

Dacă necesitatea unui înscris care să constate existenţa dreptului de creanţă este o condiţie de admisibilitate, exigenţa valabilităţii înscrisului în raport cu certitudinea creanţei implică aprecieri ale instanței care se realizează prin contextuln analizei temeiniciei cererii.

Cu alte cuvinte, în cazul în care creditorul nu înfățişează un înscris constatator, apt să satisfacă exigențele minime privind existenţă materială a unui înscris, cererea va fi inadmisibilă, lipsind o condiţie legală pentru procedura ordonanţei de plată.

Uneori, înscrisul solicitat de procedura ordonanţei de plată este reprezentat de contractul dintre părți, încheiat în formă scrisă, în temeiul căruia se emit facturile fiscale

În schimb, există discuții în privinţa certitudinii creanţei întrucât contractul, deşi exhibă un tarif minim pe lună contra serviciilor la care reclamantul s-a obligat, nu menţionează modalitatea în care facturile fiscale ar fi acceptate spre plată.

ATENTIE! În lipsa acestui aspect instanţa ar fi putut să aplice „regula” potrivit căreia facturile pot fi acceptate tacit sau expres la plată.

În derularea contractului, creditoarea poate emite zeci de facturi în cazul cărora instanţa nu poate stabili modalitatea în care au fost acceptate spre plată.

Exceptia de neexecutare a contractului in cadrul procedurii de judecata – Ordonanta de plata

În privința apărării efectuate în mod constant se invoca exceptia de neexecutare a contractului în susținerea căreia debitoarea opune creditoarei neexecutarea obligației acesteia privind prestarea serviciilor.

Exceptia de neexecutare este o cauză justificată de neexecutare a obligaţiilor contractuale şi un efect specific al contractelor sinalagmatice.

Poate fi invocată doar în privinţa unui contract sinalagmatic atunci când una dintre părţile contractuale nu execută sau nu oferă executarea obligației.

Deși părerile din practica judecătorească și doctrină susțineau aplicabilitatea excepției la toate contractele sinalagmatice, Codul civil din 1864 a reglementat această instituție doar în anumite cazuri, precum vânzarea, schimbul, depozitul.

Exceptia de neexecutare in Noul Cod Civil (in vigoare din anul 2011)

Noul Cod civil a reglementat instituția conform realității juridice în sensul că i-a conferit aplicabilitate generală, dar cu condiţia respectării cumulative a următoarelor condiţii:

  1. obligațiile părților să-și aibă temeiul în acelaşi contract sinalagmatic, fiind excluse de principiu contractele unilaterale; (exemplu stipulatia pentru altul)
  2. obligaţiile să fie exigibile; (ajunse la scadenta)
  3. din partea celuilalt contractant să existe o neexecutare totală sau parţială a obligaţiei;
  4. neexecutarea să fie suficient de importantă astfel încât executarea obligaţiei reciproce să poată fi refuzată ţinând cont de împrejurările raportului juridic şi în acord cu buna-credinţă;
  5. lipsa unui caz în care cealaltă parte este obligată a executa mai întâi prestaţia.

Ce efecte are exceptia de neexecutare a contractului

Odată întrunite aceste condiții, instituția juridică afectează contractul prin suspendarea Principiului forţei obligatorii.

Exceptia de neexecutare are drept consecință, neaplicarea uneia dintre ideile fundamentale în privința efectelor contractului, forța obligatorie.

Cu alte cuvinte, debitorul nu va fi obligat sa achite nicio factura, niciodata, cat timp nu e prestat serviciul sau predat bunul.

Totusi, Debitoarea trebuie sa-si susţina exceptia de neexecutare cu înscrisuri sau aspecte apt să transfigureze o simplă invocare a neexecutării contractului într-o veritabilă exceptie a neexecutării.

Debitoarea, în susţinerea excepţiei trebuia să probeze momentul neexecutării, atitudinea sa ulterioară nerespectării contractuale şi eventualele demersuri iniţiate.

În ciuda invocării în mod neîntemeiat a excepţiei de neexecutare şi a excepţiei inadmisibilităţii, mai sunt cazuri cand instanţa admite exceptia si respinge actiunea creditorilor.

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu