Cum Divortez de un Strain in Romania | Model cerere divort strain

divort strain

Cuplurile Internationale pot Divorta in Spania, Italia, Germania sau in Romania, astfel aici vei afla cum poti apela la un divort cu strain in Romania la Costuri Reduse in Comparatie cu Alte State. Un avantaj este ca un Rezident European poate lipsi de la Divort, sub Conditia Reprezentarii de Avocat

 

Legea Nationala Permite Casatoria Dintre Un Roman Si Un Cetetean Strain dar si un Divort cu strain

 

Conform Codului Civil, intrat in vigoare in octombrie 2011, Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile legii, un divort cu strain putand fi obtinut de aceeasi lege.

Legea nu face discriminare asupra cetateniei celor doi, astfel legea nationala permite casatoria dintre un cetatean roman si unul strain.

Atata timp cat conditia casatoriei este indeplinita, scopul întemeierii unei familii, cetateanul roman are dreptul de a casatori cu un cetatean strain.

Căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ, în condiţiile legii.

Indiferent de cetateania sotilor, acestia pot divorta in Romania, conform legii romane, insa cu stricta indeplinire a conditiilor. Vom vedea in continuare ca si legislatia de la nivelul Uniunii Europene are acest deziderat. 

Mobilitatea din ce în ce mai mare a cetățenilor necesită, pe de o parte, o flexibilitate mai mare și, pe de altă parte, un nivel mai ridicat de securitate juridică. Pentru a răspunde acestui obiectiv, ar trebui să consolidata autonomia părților în materie de divorț și de separare de corp, dând soților posibilitatea de a alege legea aplicabilă divorțului și separării de corp a acestora.

Prezentul articol se refera la situatia in care cei doi soti nu au copii. Despre Divort cu copii la Tribunal veti gasi aici informatii. 

Divort cu Copii la Tribunal | Cerere Divort si acte necesare

 

Cazul In Care Sotii Nu Aleg Legea Aplicabila unui Divort

 

Art 2600 din Codul Civil stabileste ca in lipsa alegerii legii de către soţi, legea aplicabilă divorţului este:

– legea statului pe teritoriul căruia soţii au reşedinţa obişnuită comună la data introducerii cererii de divorţ;

Cu alte cuvinte, daca cei doi soti inca locuiesc in Romania (chiar si la adrese distincte) la data sesizarii instantei, se pot adresa Judecatoriei din Romania.

– în lipsa reşedinţei obişnuite comune, legea statului pe teritoriul căruia soţii au avut ultima reşedinţă obişnuită comună, dacă cel puţin unul dintre soţi mai are reşedinţa obişnuită pe teritoriul acestui stat la data introducerii cererii de divorţ;

Mai exact, daca cei doi soti au locuit impreuna in Romania, insa doar unul din ei mai locuieste in tara la data sesizarii instantei, se pot adresa Judecatoriei din Romania.

– în lipsa reşedinţei obişnuite a unuia din soţi pe teritoriul statului unde aceştia au avut ultima reşedinţă obişnuită comună, legea cetăţeniei comune a soţilor la data introducerii cererii de divorţ;

De ex, daca ambii soti au locuit in Romania insa au parasit tara, Judecatoria din Romania poate fi sesizata DOAR daca sotii sunt cetatenii Statului Roman.

– în lipsa cetăţeniei comune a soţilor, legea ultimei cetăţenii comune a soţilor, dacă cel puţin unul dintre ei a păstrat această cetăţenie la data introducerii cererii de divorţ;

Situatia este valabila mai ales pentru sotul/ sotii cu dubla cetatenie daca cetatenia comuna era cea romana la data sesizarii instantei. In acest caz, judecatoria competenta este cea din Romania.

 

Renuntarea la cetatenia romana | Procedura legala completa

 

Alte cazuri in care Legea Romana este aplicabila pentru divort cu strain

 

Trebuie amintit ca legea nationala permite si alte cazuri in care instanta competenta este cea din Romania. 

Exemplul cel mai des intalnit este cel in care legea străină, astfel determinată, nu permite divorţul ori îl admite în condiţii deosebit de restrictive.

Astfel, daca partile au ales legea altui Stat precum Spania, Italia ori Germania insa s-a dovedit ca acolo procesul este mai costisitor sau mai dificil din perspectiva altor motive.

In acest caz se poate aplica legea română, în cazul în care unul dintre soţi este, la data cererii de divorţ, cetăţean român sau are reşedinţa obişnuită în România.

 

Recunoaşterea Divorţului Prin Denunţare Unilaterală Din Partea Cetateanului Unui Stat Unde Femeile Sunt Discriminate

 

Actul întocmit în străinătate prin care se constată voinţa unilaterală a bărbatului de a desface căsătoria, fără ca legea străină aplicabilă să recunoască femeii un drept egal, nu poate fi recunoscut în România, cu excepţia situaţiei când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) actul a fost întocmit cu respectarea tuturor condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de legea străină aplicabilă;

b) femeia a acceptat în mod liber şi neechivoc această modalitate de desfacere a căsătoriei;

c) nu există niciun alt motiv de refuz al recunoaşterii pe teritoriul României a hotărârii prin care s-a încuviinţat desfacerea căsătoriei în această modalitate.

Astfel, barbatul, cetatean al unui stat din Orientul Mijlociu unde femeile nu au drepturi egale sub aspectul casatoriei si divortului, poate emite un act unilateral prin care admite divortul. Actul de denuntare unilaterala va permite divortul in Romania.

 

Sotul Aflat In Alta Tara, Inclusiv Cetatean Strain/ European, Nu Este Obligat A Se Prezenta La Proces pe divort cu strain

 

Conform legii nationale, in fața instanței, Regula este ca părțile se vor înfățișa în persoană.

Exceptional, dacă unul dintre soți are reședința în străinătate sau se află într-o altă asemenea situație, care îl împiedică să se prezinte personal, nu trebuie sa vina la proces.

In acest caz, cel în cauză se va putea înfățișa prin avocatm avocatul avand dreptul de a-l reprezenta.

Avantajul posibilitatii unui sot de a fi reprezentat este foarte important intrucat un proces de divort poate dura si doi ani de zile.

 

Legislatia De La Nivelul Uniunii Europene Aplicabila Statelor Membre UE privitor la un divort cu strain

 

Reamintim de Consiliul Uniunii Europene, prin Presedintele J. SCHAUVLIEGE, ce a aprobat Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp.

Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 permite cuplurilor internaţionale să convină în prealabil asupra legislaţiei care li s-ar aplica în caz de divorţ sau de separare de drept, atât timp cât legislaţia convenită este cea a statului membru cu care au o legătură mai strânsă.

Atunci când cuplul respectiv nu reuşeşte să ajungă la un acord în această privinţă, judecătorii pot utiliza o soluţie comună pentru a stabili ţara a cărei legislaţie se aplică.

Totuşi, acest regulament nu se aplică aspectelor capacitatea juridică a persoanelor fizice, existenţa, validitatea sau recunoaşterea unei căsătorii, anularea căsătoriei, numele soţilor, efectele patrimoniale ale căsătoriei, răspunderea părintească si obligaţia de întreţinere, trusturile şi succesiunile. Aici recomandam urmatorul articol:

Schimbarea numelui pe cale administrativa | Schimbarea numelui divort

 

La 12 iulie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/405/UE de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul legislaţiei aplicabile divorţului şi separării de drept între 14 State Europene, inclusiv RomâniaÎn consecinţă, cele 14 state membre participante au adoptat Regulamentul (UE) nr. 1259/2010, în vigoare din 21 iunie 2012.

Comisia a adoptat Decizia 2012/714/UE de confirmare a participării Lituaniei la cooperarea consolidată în domeniul legislaţiei aplicabile divorţului şi separării de drept. Decizia prevede că Regulamentul nr. 1259 se aplică Lituaniei de la 22 mai 2014. Comisia a adoptat Decizia 2014/39/UE de confirmare a participării Greciei la cooperarea consolidată în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept. Decizia prevede faptul că Regulamentul nr. 1259 se aplică Greciei începând cu 29 iulie 2015

 

Sotii Au Dreptul De A Alege Legea Aplicabila Divortului

 

Conform Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 din 20 decembrie 2010, soții ar trebui să poată alege ca lege aplicabilă divorțului și separării de corp legea unui stat cu care au o legătură specială sau legea forului.

Legea aleasă de soți trebuie să respecte drepturile fundamentale recunoscute în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Acordul care desemnează legea aplicabilă poate fi încheiat și modificat în orice moment, cel târziu la data sesizării instanței judecătorești, chiar și în cursul procedurii, dacă legea forului prevede acest lucru. În acest caz, ar trebui să fie suficient ca instanța judecătorească să ia act de acordul soților, în conformitate cu legea forului.

Legea desemnată în temeiul prezentului regulament se aplică indiferent dacă este sau nu legea unui stat membru participant.

Soții pot conveni să desemneze legea aplicabilă divorțului și separării de corp, cu condiția ca aceasta să fie una dintre următoarele legi:

(a) legea statului pe teritoriul căruia soții își au reședința obișnuită în data încheierii acordului; sau

(b) legea statului pe teritoriul căruia soții și-au avut ultima reședință obișnuită, cu condiția ca unul dintre ei să aibă încă reședința respectivă în data încheierii acordului;

(c) legea statului de cetățenie a unuia dintre soți în data încheierii acordului; sau (d) legea forului.

 

Legislatia de la nivelul Uniunii Europene permite un Divort cu strain, Cetateni europeni, in Romania

 

Conform Regulamentului, cu aplicabilitate directa in Romania, in absența unei opțiuni, divorțul și separarea de corp sunt reglementate de legea statului:

(a) pe teritoriul căruia soții își au reședința obișnuită la data sesizării instanței judecătorești;

(b) pe teritoriul căruia soții își aveau ultima reședință obișnuită, cu condiția ca perioada respectivă să nu se fi încheiat cu mai mult de un an înaintea sesizării instanței judecătorești, atât timp cât unul dintre ei încă mai are reședința în cauză la data sesizării instanței judecătorești;

(c) a cărui cetățenie este deținută de ambii soți la data sesizării instanței judecătorești;

sau, în caz contrar;

(d) unde este sesizată instanța judecătorească.

Cazurile au ierarhia lor, in sensul ca primul are prioritate, Daca situatia de la litera a) nu este identificata, urmeaza analiza urmatoarei situatii permise.

 

Model cerere divort strain

 

Instanța …..

Domnule Președinte,

 

Petenții ( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința

 în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul/ reședința în ….., personal/ (după caz) prin mandatar comun ( nume ….., prenume …..), cu domiciliul/ reședința în …../sediul profesional în …..,

 având următoarele date de contact….. ,

formulăm prezenta

 CERERE DE DIVORȚ PRIN ACORDUL SOȚILOR

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

 – desfacerea căsătoriei încheiate între noi, părțile, la data de ….., înregistrată în registrul de stare civilă al localității ….., sub nr….., prin acordul nostru;

– revenirea mea/ ( după caz ) a pârâtului la numele purtat anterior căsătoriei, respectiv acela de ….. / ( după caz)păstrarea numelui dobândit prin căsătorie; și (dacă este cazul):

 – stabilirea exercitării în comun a autorității părintești cu privire la minorul(ii) ….., născut la data de ….., CNP ….., de către ambii părinți/ (după caz) exercitarea în mod exclusiv a autorității părintești cu privire la minorul (ii) ….., născut la data de ….., CNP ….., numai de către tată/mamă;

– stabilirea locuinței minorului la tată/mamă;

– obligarea tatălui/mamei la o pensie de întreținere în favoarea minorului în cuantum de ….. / calculată în funcție de veniturile debitorului, reprezentând contribuția la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a minorului, de la data promovării acțiunii/ (după caz)de la data pronunțării sentinței de divorț și până la majoratul minorului/(după caz) a fiecăruia dintre minori; precum și (dacă este cazul)

– încuviinţarea dreptului/tatălui mamei de a avea legături personale cu minorul/minorii, după următorul program de vizită: …..

 Notă: Prin aceeași cerere de chemare în judecată se poate cere și partajul bunurilor comune. Acesta poate fi însă solicitat și pe cale separată, ulterior divorțului, pentru a nu îngreuna judecata cererii de divorț și pentru a amâna plata taxelor de timbru aferente cererii de partaj.

 În fapt, arătăm că ….

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile …..

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului ( după caz ) .

Totodată, solicităm întocmirea în cauză a raportului de anchetă psiho-socială și ascultarea minorului de către instanța de judecată. În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în ….. exemplare.

În cadrul probei testimoniale , indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul/ reședința în ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ….. și solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu , solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând …..

Notă: Dacă prin aceeași cerere se solicită și partajul bunurilor comune este posibilă și solicitarea încuviințării probei cu expertiză tehnică.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ….. și procura în original/ împuternicirea avocațială .

Data Semnăturile soților………………

Domnului Președinte al Judecătoriei …..

 

Avocat drd. VELICU Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

– Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.