Drepturile copiilor la scoala in anul 2021 trebuie redefinite


Înainte de a discuta despre drepturile copiilor, ar trebui stabilit ce înseamnă să fii copil.

Drepturile copiilor la scoala se raporteaza la varsta biologica la care omul se modeleaza.

Conform articolului 1 din Convenția cu privire la Drepturile Copilului, copil este orice ființă umană sub vârsta de 18 ani, cu excepția cazului în care unul dintre statele părți stabilește vârsta majoratului sub această vârstă.

În țara noastră, există o excepție de la această regulă, fiind considerați majori, cu drepturi depline, copiii căsătoriți între 16 și 18 ani.

Daca vorbim de drepturile copiilor la scoala, subliniem ca învățământul primar este obligatoriu și gratuit.

Educația trebuie să pregătească copilul pentru viață, să-i dezvolte respectul pentru drepturile omului, valorile culturale și naționale ale copilului și să-l formeze în spiritul înțelegerii, păcii și toleranței.

Administrarea disciplinei școlare trebuie să respecte demnitatea umană a copilului.

Educația trebuie să fie orientată în sensul dezvoltării personalității și talentelor copilului, pregătindu-l pentru o viață activă ca adult.

Copiii minorităților sau altor populații indigene au dreptul de a avea și a-și păstra propria cultură, de a practica propria religie și de a vorbi propria limbă.   

Art. 134 din Codul Civil confirmă drepturile copiilor la scoala, respectiv la educație fizică

drepturile copiilor la scoala

Norma juridica spune, de fapt, că persoana care este responsabilă cu îngrijirea copilului are obligaţia de a îi asigura acestuia şi o educaţie fizică benefică pentru sănătate şi dezvoltare.

Se subînţelege că părinţii sau tutorele legal vor avea obligaţia să suporte cheltuielile necesare pentru întreprinderea acestor activităţi, deoarece copilul nu are vreun venit, iar sporturile necesită echipamente speciale. Drepturile copiilor scoala implica si educatia fizica si sporturile, baza dezvoltarii fizice si psihice

Mai mult decât atât, acelaşi articol spune şi despre obligaţia părintelui sau tutorelui de a îi furniza copilului condiţiile prielnice pentru o educaţie şi o pregărire profesională mai bune – esenta drepturilor copiilor la scoala.

Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale, altfel drepturile copiilor la scoala raman iluzorii si doar in forma scriptica.

Recomandam si urmatoarele articole:

Paralegal Alexandra Plaveti – Cabinet Avocatura Velicu & Asociatii

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.