Stergeri din Biroul de Credit pe banda rulanta | Dreptul de a fi uitat

In aceasta perioada asistam la stergeri din Biroul de Credit, pe banda rulanta, intrucat dreptul de a fi uitat e unul esential.

Oamenii constientizeaza ca stergerea datelor negative din Biroul de Credit este esentiala pentru a se asigura ca vor trece cu bine de criza.

Pentru a te incadra cu succes la un credit, de la IFN ori Banca, trebuie sa inveti despre aceste stergeri de date din Biroul de Credit.

La un anumit moment, insasi viata ta sau a celor dragi tie poate sa depinda de un credit neacordat din cauza inscrierii in Biroul de Credit SA. 

ATENTIE! Nu platiti niciun leu Recuperatorilor de Creante! Firmele ce recupereaza creantele bancare nu pot sa stearga datele, ci doar dvs!

 

 

 

Biroul de Credit a fost creat pentru a maximiza profitul bancilor

Biroul de Credit a fost Înfiinţat in 2003 ca o societate pe acţiuni ce are ca acţionari 20 de bănci.

Obiectul de activitate al Biroului de Credit se referă la – Colectare/prelucrare date privind portofoliul de clienţi – persoane fizice ai participanţilor – Informaţii/analize oferite participanţilor în scopul. – Evaluarii capacitatii de rambursare, determinarii gradului de indatorare – Identificării şi cuantificării riscului de credit – Stabilirea criteriilor uniforme de apreciere a clientelei (scoring) – Consultanţă financiar-bancară.

Pentru a intelege Dreptul tau de a obtine Stergerea datelor din Biroul de Credit, prioritate are cunoasterea entitatii intitulate oarecum exagerat, de natura sa induca cetatenii in eroare intrucat aduce a institutie publica. In fapt, Biroul de Credit este o entitate privata ce proceseaza cu sute de mii de date personale.

 

Ce date pot fi sterse si ce date trebuie sterse din Biroul de Credit

Stergerea datelor referitoare la situatia debitorilor se raporteaza in special la urmatoarele informatii:

 • Tipul de produs financia acordat;
 • Termenul de acordare;
 • Data de acordare;
 • Data scadentei restantei;
 • Numarul de zile de intarziere In rambursarea creditului;
 • Starea contului;
 • Informatii referitoare la intarzierile la plata obligatiilor recurgand din relatiile de creditare;
 • Data declararii scadentei anticipate;
 • Cesiunea creantei sau a creditului catre recuperatori.

 

Persoanele interesate au dreptul de a obtine stergeri de date din Biroul de Credit

Dreptul, celor care au interdictie la a primi imprumuturi de a obtine acele stergeri de date din Biroul de Credit, se regaseste intr-o duzina de norme juridice:

 • Conform articolului 24 alin. (1) din Legea 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere Autorității naționale de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa instanței competente pentru apărarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă, care le-au fost încălcate. (2) În cazul în care a fost introdusă o cerere în justiție cu același obiect și având aceleași părți, Autoritatea națională de supraveghere poate dispune suspendarea sau/și clasarea plângerii, după caz. (3) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. (4) Instanța competentă este cea de la sediul operatorului sau al persoanei împuternicite de operator ori de la reședința obișnuită a persoanei vizate. Cererea este scutită de taxă de timbru.        
 • art. 17 din Regulamentul (UE) 2016/679: Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate.
 • Art. 77 din Regulamentul (UE) 2016/679: fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.
 • Decizia ANSPSCP nr 105/2017 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit impune procedura legala de urmat in cazul inscrierii dateor negative in Biroul de Credit.
 • Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • Art. 4 lit. a) din Legea 296/2004 privind Codul Consumului: Principiile de bază ale protecției consumatorilor sunt: contradictorialitatea -presupune asigurarea posibilității persoanelor aflate pe poziții divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu posibila încălcare a dispozițiilor privind protecția consumatorilor.
 • Art. 45 din Legea 296/2004, Consumatorii au dreptul de a fi informați, în mod complet, corect și precis, asupra caracteristicilor esențiale ale produselor și serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere rațională între produsele și serviciile oferite, în conformitate cu interesele lor economice și de altă natură și să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinației acestora, în deplină siguranță și securitate.

 

Procedura pe care o poti parcurge in ce priveste acele stergeri din Biroul de Credit

Procedura privind Stergerea din Biroul de Credit este precum orice alta procedura ce implica norme publicate in Monitorul Oficial. Procedura are la baza o informare prealabila. In acest sens ar trebui sa citesti si urmatoarele articole:

Trebuie sa le scrii operatorilor de date (Banca sau IFN-ul ce a inscris datele negative in Biroul de Credit), ce nu vor sa citeasca.

De obicei, avocatii specializati in Biroul de Credit cunosc mult mai multe decat tine. Daca le vei scrie ce nu vor sa citeasca, vor reactiona pozitiv. Rregasiti cazul recent, in care am ajutat un client necajit si prejudiciat de Banca First Bank:

date din biroul de credit

Daca banca sau acel IFN refuza sa inteleaga gravitatea situatiei, ai dreptul de a te adresa justitiei.

Privitor la taxa judiciara de timbru, esti scutit de obligatia achitarii vreunei taxe raportat la art. 14 ind. 11 din Legea 102/2005.

Competenta materiala, teritoriala si generala apartine Judecatoriei pe a carei raza teritoriala detineti domiciliul.

Din punctul nostru de vedere, toti operatorii incalca dreptul de a fi uitat, prevazut la art. 17 alin. 1 din Regulamentul mai sus amintit.

 

Cazul unui client, care nu a fost devorat de Recuperatorii de Creante intrucat s-a luptat cu acestia, castigand si aceste stergeri de date din Biroul de Credit

Solicitarea noastra a venit in urma ramanerii definitive a sentintei civile nr. 3292018 pronuntata de catre Judecatoria Onesti in dosar nr. 4926/270/2017.

Prin aceasta sentinta, instanta a solutionat contestatia la executare formulata de clienta impotriva executarii silite incepute de catre societatea de recuperare creante PROSPEROCAPITAL SARL si a constatat faptul ca aceasta creanta este prescrisa.

Refuzand sa stearga datele negative din Biroul de Credit, am apelat la justitie si am castigat.

Reclamant HULUTA DIANA – la Avocat Velicu Daniel

Parata ERB RETAIL SERVICE IFN SA

19.12.2019 Solutie: Admite cererea. Obligă pârâta să steargă datele cu caracter personal ale reclamantei precum şi cele legate de contractul de credit nr. 9300514541242000/07.08.2008, din sistemul de evidenţă al Biroului de Credit SA. 

stergeri din biroul de credit

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000611496&id_inst=301

Decizia ERB RETAIL SERVICE IFN SA – de a nu sterge toate informațiile negative din Biroul de Credit- in calitate de Participant in sensul Regulamentului, este nelegala intrucat a incalcat drepturile conferite de catre Regulament

Pastrarea de catre Participant in baza de date a Biroului de Credite a tuturor celorlalte date care au vizat-o pe clienta s-a efectuat printr-un abuz de drept.

Ai dreptul de a fi uitat, stergerea datelor negative din Biroul de Credit s-ar putea sa fie mai importanta decat crezi. La un anumit moment, insasi viata ta sau a celor dragi tie poate sa depinda de un credit neacordat din cauza inscrierii in Biroul de Credit SA. 

 

FORMULAR PENTRU A OBTINE STERGERI DIN BIROUL DE CREDIT

 


 

Avocat drd Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

 • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind important de observat interesul public invocat. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.