ROVINIETA IN ROMANIA – TOTUL DESPRE

ROVINIETA IN ROMANIA

Ce este rovinieta in Romania? – art. 1. OG 15/2002

Acest material trateaza rovinieta in Romania, aceasta reprezentand un tarif de utilizare a rețelei de drumuri naționale, poartă denumirea si taxă de drum.

Începând cu data de 1 iulie 2002, prin OG 15/2002, în România a fost introdus un tarif de utilizare a rețelei de drumuri naționale, tarif ce este aplicat tuturor utilizatorilor (atât români, cât si străini) pentru toate vehiculele înmatriculate ce sunt folosite pe rețeaua de drumuri naționale din Romania.

Rovinieta reprezintă o taxă de drum obligatorie ce trebuie plătită de către toți conducătorii auto pentru a putea avea dreptul să circule pe autostrăzi, drumuri expres, drumuri europene, naționale principale și secundare.

Această taxă se plătește pentru orice autovehicul, indiferent dacă acesta este înmatriculat în România sau în alte state și indiferent dacă șoferul are reședința pe teritoriul țării noastre sau nu.

În schimb, sunt exceptați de la plata rovinietei șoferii care circulă exclusiv în oraș sau pe sectoarele de drumuri naționale care se află între indicatoarele de intrare și ieșire din municipii.

De asemenea, conform art. 1 alin. (24) din OG nr. 15/2002, pe rețeaua de drumuri naționale din România unde este perceput tariful de utilizare se poate aplica suplimentar și un tarif de trecere numai pentru utilizarea podurilor, tunelurilor și trecătorilor de munte.

Când trebuie să plătesc rovinieta in Romania?

Conform OG nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România trebuie să achitați rovinieta de fiecare dată când părăsiți localitatea, deplasându-vă în afara orașelor sau în intravilanul reședințelor de județ și al municipiilor.

Rovinieta trebuie achitată întotdeauna înainte de a părăsi localitatea și de a intra cu autovehiculul pe un sector de drum care necesită plata acestei taxe.

Cu toate acestea, dacă ați circulat cu mașina pe un sector de drum ce necesita plata rovinietei fără să vă dați seama, prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (72) din OG 15/2002, tariful de trecere poate fi achitat până cel târziu la ora 24,00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.

Cât costă și cât este valabilă rovinieta in Romania?

Conform art. 1 alin. (26) din OG 15/2002, tariful de utilizare și tariful de trecere se achită în funcție de tipul vehiculului, de perioada de parcurs și de staționare, de încadrarea in clasa de emisii poluante (EURO), de masa totala maxima autorizata (MTMA) si de numărul de axe.

Acesta se aplică în mod nediscriminatoriu atât utilizatorilor români, cât și străini pentru toate vehiculele înmatriculate care utilizează rețeaua de drumuri naționale din România pe parcursul unei perioade date sau, după caz, o anumită distanță de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte care fac parte din rețeaua de drumuri naționale din România.

Tariful de utilizare este structurat în funcție de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile, 12 luni.

Prin excepție de la prevederile alin. (7) ale art. 1, pentru autoturisme și pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, durata minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.

Conform alin. (8) al art. 1 din OG 15/2002, perioada de valabilitate a rovinietei începe de la ora 0,00 a zilei solicitate de utilizator și expiră la ora 24,00 a ultimei zile a duratei pentru care a fost achitat tariful de utilizare.

Dacă ziua de început a perioadei de valabilitate a rovinietei este ziua în curs, valabilitatea acesteia începe la ora înregistrării informațiilor privind achitarea tarifului de utilizare în baza de date a SIEGMCR și expiră la ora 24,00 a ultimei zile a duratei pentru care acesta a fost achitat.

În prezent, costul rovinietei în funcție de tipul autovehiculului este stabilit în euro și poate fi consultat in tabelul de mai jos:

Conform art. 6 din OG 15/2002, utilizatorii români vor achita tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de BNR, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului.

Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare în valute liber convertibile, cotate pe piața valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcție de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de BNR în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care se efectuează plata sau în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de BNRi, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului.

Unde și cum pot plăti rovinieta in Romania? De unde se cumpără rovinieta?

Rovinieta se poate achiziționa de la orice subunitate a CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere), fostul CNADR, la orice oficiu al Poștei Române, în benzinăriile OMV-Petrom, Rompetrol, MOL, LukOil și Socar, dar și online, pe site-uri specializate.

De asemenea, există posibilitatea achitării rovinietei și prin SMS, în rețelele Orange, Vodafone, Telekom și RCS&RDS.

Pentru a putea achita taxa de rovinietă prin SMS tot ce trebuie să faceți este să trimiteți un SMS la  numărul 7500 în care să specificați numărul de înmatriculare al autovehiculului, scris legat, apoi veți lăsa un spațiu și veți trece litera corespunzătoare categoriei în care se încadrează autovehiculul dumneavoastră.

Ulterior veți primi un SMS care conține categoria autovehiculului, numărul de înmatriculare, precum și perioada de valabilitate a rovinietei și costul total în euro cu și fără TVA.

Apoi va trebui să trimiteți un SMS de confirmare cu textul DA, dar numai după ce verificați cu atenție dacă datele sunt corecte. În final, veți primi un nou SMS de confirmare în care sunt menționate data și ora de expirare și valabilitatea rovinietei, începând cu momentul primirii SMS-ului.

Dacă doriți să achitați taxa înainte de expirarea celei vechi, ei bine, trebuie să știți că aceasta poate fi achitată cu cel mult 30 de zile înaintea expirării celei vechi.

De asemenea, puteți selecta o dată de valabilitate ulterioară momentului în care este efectuată plata.

Pentru a plăti rovinieta aveți nevoie de următoarele acte:

 • pentru persoane fizice – talon sau carte de identitate autovehicul, documente vamale (dacă autovehiculul este înmatriculat temporar);
 • pentru persoane juridice – certificat de înmatriculare sau carte de identitate în original și copie conformă cu originalul semnată și ștampilată de administratorul societății comerciale, cartea de identitate a celui care plătește pentru întocmirea facturii, contractul de leasing (pentru mașina care a fost achiziționată în leasing), documente vamale (dacă autovehiculul a fost înmatriculat temporar).

Cum verific dacă am rovinieta in Romania valabilă?

Dacă doriți să călătoriți în afara localității și nu sunteți sigur dacă mai aveți rovinieta valabilă, ei bine, trebuie să știți că puteți verifica acest lucru pe site-ul CNAIR, respectiv: https://www.erovinieta.ro/vignettes-portal-web/#/checkRoadTax

Tot ce aveți de făcut decât să introduceți numărul de înmatriculare al mașinii, seria de șasiu și codul de verificare aflat în partea dreaptă a paginii, apăsați tasta verifică și în câteva secunde veți afla dacă aveți sau nu o rovinietă valabilă.

Am vândut/radiat mașina. Ce se întâmplă cu rovinieta plătită în avans?

În cazul schimbării utilizatorului vehiculului, rovinieta și peajul își mențin valabilitatea până la data expirării, conform art. 1 alin (10) din OG 15/2002

Conform art. 1 alin. (11) din OG 15/2002, în cazul în care ați radiat din circulație vehiculul, aveți dreptul de a vi se va returna contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare.

Tot ce trebuie să faceți pentru a vi se returna contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare este o cerere scrisă către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A.

Am schimbat numărul de înmatriculare al mașinii, dar rovinieta mai era valabilă câteva luni. Ce fac?

Dacă ați schimbat numărul de înmatriculare al vehiculului, rovinieta își poate menține valabilitatea.

Condiția de bază ca rovinieta să își mențină valabilitatea este ca modificarea respectivă să fie trecută în baza de date a autorității de înmatriculare, dacă omiteți să faceți acest demers veți apărea în baza de date ca neavând rovinietă valabilă plătită și riscați să fiți amendat.

Conform art. 1 alin. (12) și alin. (13) din OG 15/2002, pentru ca rovinieta să-și mențină valabilitatea trebuie să informați în scris Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare, în vederea operării modificării în baza de date.

Control – amendă pentru rovinieta in Romania

Fapta de a circula fără rovinietă valabilă constituie contravenție continuă și se sancționează cu amendă, conform art. 8 alin. (1) din OG 15/2002. Amenzile ce se pot aplica celor care circulă cu mașina pe drumurile publice fără să aibă o rovinietă valabilă sunt stabilite tot de OG nr. 15/2002 și sunt cuprinse între 250 și 4.500 de lei.

Amenzile cele mai mici se dau în cazul autoturismelor (250 – 500 de lei), în timp ce amenzile cele mai mari se dau în cazul vehiculelor de transport de marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone (3.000 – 4.500 de lei).

Constatarea contravențiilor se face cu ajutorul mijloacelor tehnice, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenției, procesul-verbal ce poate fi încheiat și în lipsa contravenientului, conform art. 9 alin. (1) și (5) din OG 15/2002.

Conform art. 9 alin. (8) din OG 15/2002, procesul-verbal de constatare a contravenției pentru lipsa rovinietei valabile se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancțiunii contravenției.

În intervalul de la data săvârșirii contravenției până la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenției pentru lipsa rovinietei valabile pentru același vehicul.

AMENDA SE PRESCRIE IN 4 PATRU LUNI PENTRU O ROVINIETA IN ROMANIA

Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 4 luni de la data săvârșirii faptei, conform articolului 9 alin. (10) din OG 15/2002.

Acest lucru înseamnă că dacă vă regăsiți în situația în care au trecut mai mult de 4 luni între data la care ați fost prins fără rovinietă valabilă prin mijloacele tehnice specifice (camere video) și data la care ați primit procesul-verbal de constatare a contravenției, puteți contesta procesul-verbal în instanță invocând prescripția extinctivă având câștig de cauză și nemaifiind nevoie să plătiți cuantumul amenzii.

Dacă ați primit o amendă de rovinietă și doriți să contestați procesul-verbal puteți introduce plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției la judecătoria pe raza teritorială a căreia aveți domiciliul.

Dacă ați primit o amendă de rovinietă și doriți să o achitați, aceasta poate fi achitată la trezoreriile din București sau din județul în care este înmatriculat autovehiculul, la Poșta Română sau online pe site-ul https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/amenzi.

După ce amenda a fost plătită, se va trimite dovada către Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică, fie prin fax, fie prin e-mail.

Unde sunt amplasate camerele pentru rovinieta în Romania în 2022?

Constatarea contravențiilor se face cu ajutorul mijloacelor tehnice, pe drumurile din România fiind montat un număr mare de camere de supraveghere video pentru verificarea valabilității rovinietei.

Aceste camere sunt amplasate pe întreg teritoriul țării, după cum urmează:

 1. Județul Alba: DN1 – Sebeș
 2. Județul Arad: DN7 – Nădlac, DN79 – Arad, Nădlac II (Autostrada A1), Turnu
 3. Județul Argeș: DN65 A – Buzoești
 4. Județul Bacău: DN11 – Sănduleni, DN15 – Gârleni, DN2 – Nicolae Bălcescu (cameră rovinietă dublă)
 5. Județul Bihor: DN1 – Oșorhei, Săcuieni
 6. Județul Bistrița-Năsăud: DN17 – Tiha Bârgăului
 7. Județul Botoșani: DN29 – Baisa
 8. Județul Brașov: DN1 – Timișul de Sus, DN1 – Șercaia, DN11 – Lunca Calnicului, DN11– Hărman (cameră rovinietă dublă), DN73 – Râșnov
 9. Județul Brăila: DN21 – Bărăganul, DN22 – Movila Miresii, DN2B – Lacu Sărat
 10. Județul Buzău: DN2 – Mărăcineni (cameră rovinietă dublă)
 11. Județul Caraș-Severin: DN6 – Mehadia, DN58 – Soceni, Naidăș
 12. Județul Călărași: DN3 – Cuza Vodă
 13. Județul Cluj: Autostrada A3 – Gilău (cameră rovinietă dublă), DN75 – Mihai Viteazu, DN1 – Vâlcele (cameră dublă), DN1C – Jucu
 14. Județul Constanța: DN38 – Movilița, Negru Vodă, Ostrov
 15. Județul Covasna: DN12 – Sfântu Gheorghe
 16. Județul Dâmbovița: Autostrada A1 – Petrești (cameră dublă), DN71 – Ulmi
 17. Județul Dolj: DN6 – Coșoveni, DN55 – Bratovoești, DN56 – Podari, DN65 – Pielești, frontieră Bechet, Calafat
 18. Județul Galați: DN25 – Șendreni, DN26 – Vânători, DN24 – Cosmești
 19. Județul Gorj: DN66 – Drăguțești
 20. Județul Giurgiu: DN5 – Călugăreni (cameră dublă), frontieră Giurgiu
 21. Județul Harghita: DN12 – Sândominic, DN13A – District Harghita
 22. Județul Hunedoara: DN66 – Băcia, DN7 – Săcămaș
 23. Județul Ialomița: Autostrada A2 – Fetești (cameră dublă), DN2A – Giurgeni
 24. Județul Iași: DN2 – Moțca, DN28 – Lețcani (cameră dublă), DN24 – Popricani
 25. Județul Ilfov: Autostrada A2 – Glina (cameră dublă), Autostrada A3 – Snagov (cameră dublă)
 26. Județul Maramureș: DN18 – Moisei
 27. Județul Mehedinți: Porțile de Fier I
 28. Județul Mureș: DN15 – Sângeorgiu de Mureș, DN13 – Bălăușeri
 29. Județul Neamț: DN15 – Vaduri, DN15 – Călugăreni
 30. Județul Prahova: DN1 – Bărcănești/ Românești (cameră dublă), DN72 – Bratasanca, DN1B – Albești (cameră dublă), DN1A – Măneciu
 31. Județul Satu Mare: DN19 – Decebal
 32. Județul Sălaj: DN 1F – Românași
 33. Județul Suceava: DN2 – Iacobești, DN17 – Vamă
 34. Județul Teleorman: DN6 – Drăgănești Vlașca
 35. Județul Timiș: DN59 – Jebel, DN6 – Sânnicolau Mare, DN69 – Orțișoara, frontiera Cenad, frontiera Lungă, frontiera Vălcani
 36. Județul Tulcea: DN22A – Cataloi
 37. Județul Vaslui: DN24 – Crasna, DN24B – Risesti
 38. Județul Vâlcea: DN64 – Ionești, DN67 – Budești, DN7 – Călimănești/Seaca
 39. Județul Vrancea: DN23 – Vulturu

Paralegal Denisa Firta – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

 • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.