Procesele cu InvestCapital LTD si falimentul recuperatorilor

avocat executari silite

Falimentul unei firme de recuperare a creantelor bancare (reprezentantul legal si „creierul” tuturor operatiunilor din Romania ale firmelor INVESTCAPITAL LTD, PROSPEROCAPITAL si SECAPITAL SARL) a fost solicitat la Tribunalul Bucuresti, procesele cu InvestCapital ltd fiind temeiul.

https://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000001056605&id_inst=3

Creditor PAUN COSTEL MARIAN

Debitor Investcapital ltd

Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII – a civila  procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată 

Cum de am reusit sa ajungem sa cerem falimentul unei firme de recuperare a creantelor bancare si de ce facem asta?

Falimentul se raporteaza la procesele castigate de echipa Velicu & Asociatii, contra firmelor de recuperare a creantelor bancare

In acest link veti gasi doar o mica parte din procesele castigate de noi contra acestor firme ce preiau in mod ilegal creantelor de la toate bancile importante din Romania:

Falimentul firmelor de recuperare a creantelor bancare e generat de activitatea sa profesionala dezastruoasa

Legea nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență[1] se aplică profesioniștilor, astfel cum sunt definiți la art. 3 alin. (2) din Codul Civil.

Sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere.

Același Cod Civil definește și ce reprezintă exploatarea unei întreprinderi.

Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, si a unei activități organizate ce constă în dministrarea bunurilor sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.

Așa cum observăm, legiuitorul a integrat în noțiunea – exploatarea unei întreprinderi – și activitatea de administrare a bunurilor adica activitatea desfasurata de alte entitati.

Condițiile generale privind deschiderea procedurii de faliment a firmelor de recuperare a creantelor bancare

Falimentul si reglementarea legală a activității de recuperare a creantelor bancare

O.U.G. nr. 50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori reprezintă actul normativ ce definește InvestCapital LTD, fiind cumva legea cadru [3] pentru activitatea de creditare în raport cu consumatorii.

Conform art. 7 pct. 17 din O.U.G. nr 50/2010, Entitățile care desfășoară activitatea de recuperare creanțe reprezintă persoane juridice, altele decât creditorii, cu un capital social minim subscris și vărsat ce nu poate fi mai mic de 500.000 lei, care desfășoară activitatea de recuperare creanțe și/sau care obțin drepturile asupra unor debite scadente ce rezultă din contractele de credit.

Observăm ca legiuitorul a prezentat o serie de elemente esențiale dar a și categorisit aceste entități în cel puțin două categorii importante.

Elementele esențiale sunt :

  • Persoane juridice (s.n. persoane juridice de drept privat), adică orice formă de organizare care, întrunind condițiile cerute de lege, este titulară de drepturi și de obligații civile[4]. Sunt persoane juridice entitățile prevăzute de lege, precum și orice alte organizații legal înființate care, deși nu sunt declarate de lege persoane juridice, îndeplinesc toate condițiile prevăzute la art. 187 din Codul Civil[5];
  • Deținerea unui capital social minim subscris și vărsat ce nu poate fi mai mic de 500.000 lei;
  • Desfășurarea activității de recuperare creanțe și / sau care obțin anumite drepturi de creanță[6] ce rezultă din contractele de credit. Aici observăm cele două categorii importante de entități din perspectiva activității lor curente.

Entitățile care obțin anumite drepturi de creanță ce rezultă din contractele de credit (ex INVESTCAPITAL ltd) se identifică cumva cu entitățile ce desfășoară activitatea de recuperare a creanțelor in numele celor dintai.

Pragul valoric minim cerut de legea insolventei pentru falimentul firmelor de recuperare a creantelor bancare rezulta din procesele cu InvestCapital ltd

Titularul acțiunii este îndreptățit sa ceară Tribunalului deschiderea procedurii de faliment, în ipoteza deținerii unui drept de creanță în valoare de cel puțin 50.000 ron.

In cazul nostru, debitul datorat de InvestCapital este de 61.187 ron, astfel am indeplinit aceasta conditie.

dosarele cu investcapital ltd
dosarele cu investcapital ltd

Dreptul de creanță al creditorului rezulta din procesele cu Investcapital ltd

 Creditorul îndreptățit să solicite deschiderea procedurii insolvenței este creditorul a cărui creanță asupra patrimoniului debitorului este certă, lichidă și exigibilă .

Clientul meu deține un drept de creanta continut de o hotarare judecatoreasca – Hotarârea civila nr  333/2022 – emisa in dosarul civil 6463/1748/2019*, de Tribunalul Ilfov.

https://portal.just.ro/93/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=174800000000195331&id_inst=93

 Instanta a dispus anulerea tuturor actelor şi formele de executare silită din dosarul de executare aflat la BEJ Dumitru Cristian-Florin.

dosarele cu investcapital ltd

Dl Paun Costel Marian, aflat în situația de a fi fost trecut printr-o executare silita civilă nelegala, executare anulata definitiv de justitie, reprezinta acum creditor in raport cu INVESTCAPITAL LTD, astfel am fost nevoiti sa cer falimentul recuperatorilor de creante pentru a ne asigura ca va primi banii inapoi.

Intrucat masurile de executare, anulate de Tribunalul Ilfov, au generat retinerea unei sume de peste 61.000 ron, clientul meu poate activa cu succes Imbogatirea fara justa cauza.

De ce solicitam falimentul administratorului de active al societăților de recuperare a creanțelor INVESTCAPITAL LTD

Conform art. 71 alin. 2) din O.U.G. nr 50/2010, Cesionarul contractului de credit, respectiv cesionarul creanței, este obligat să aibă sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România pentru rezolvarea eventualelor litigii și pentru a răspunde contravențional și/sau penal în fața autorităților publice.  

Art. 71 ind 2 impune că se interzice:

a) cesionarea contractului de credit și a accesoriilor, precum și a creanței către o entitate care nu are sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România.

Observăm importanța acestui reprezentant, fără de care nu se poate cesiona dreptul de creanță sau însuși contractul de credit.

Reglementarea mai sus amintită e completată, zicem noi, cu regimul juridic al instituției administratorului de active, prevăzută la art. 792[9] și urm. Din Codul Civil.

Prin urmare, și art. 810 din Codul Civil oferă responsabilitate judiciară reprezentantului.  Articolul 810 – Administratorul poate sta în justiție pentru orice cerere sau acțiune referitoare la administrarea bunurilor și poate interveni în orice cerere sau acțiune având drept obiect bunurile administrate.

Efectele deschiderii procedurii de insolventa a creditorului INVESTCAPITAL LTD

Odata acceptata cererea de judecatorul sindic, e activata norma juridica de la art. 75 din Legea nr. 85 / 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor .

Dar, esential de retinut este ca orice debitor isi poate recupera bani retinuti in executarea silita demarata de aceasta entitate.

Procesele cu InvestCapital ltd castigate de noi pana in prezent sunt temeiul oricarei actiuni viitoare, intrucat aceste firme desfasoara demersuri judiciare in mod abuziv si nelegal.

Actiunea in constatarea nulitatii unor clauze abuzive din contractele de credit este imprescriptibila extinctiv.

Consumatorul, prejudiciat de clauzele abuzive din contractul de credit, poate cere oricand anularea si restituirea sumelor de bani achitate in temiul acelor clauze.

Asa asa cum a aratat si doctrina[1] de specialitate, verificarea caracterului abuziv al unei clauze presupune existenta unui contract semnat de parti, deci insasi incheierea contractului nu are cum, in acelasi timp, sa excluda aplicabilitatea normelor de protectie a consumatorului.

Desi, in primii ani dupa incheierea contractului de credit, consumatorul nu a considerat ca acesta contine clauze abuzive si ca a inteles foarte bine obligatiile pe care le are de executat, aratam ca liberul acces la justitie, garantat de art. 21 din Constitutia Romaniei, nu impune alegerea momentului declansarii unui litigiu.

Totodata, resorturile interne pentru care o persoana hotaraste sa se adreseze instantei nu au relevanta.

Pretențiile reprezentând restituirea sumelor achitate de consumatori în executarea obligațiilor contractuale derivate din clauzele abuzive sunt imprescriptibile, în considerarea faptului că sancțiunea aplicabilă stipulării de către profesionişti de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii este nulitatea absolută.


[1] Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014

[2] Republicat în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.
Legea nr. 287/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, a fost modificată prin Legea nr. 71/2011 și rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 17 iunie 2011 și în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011.

[3] O.U.G. nr 50/2010 transpune prevederile Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 133 din 22 mai 2008, cu excepția art. 19, 20, 35-44, art. 71 alin. (3)-(5), art. 79, 86-89 și 95.

[4] Art. 27 Cod Civil

[5] Orice persoană juridică trebuie să aibă o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit și moral, în acord cu interesul general.

[6] Drepturi prevăzute la art. 70 alin. 4) din OUG nr 50 / 2010: creanțele rezultate din contractele de credit neperformante, pentru care creditorul a declarat scadența anticipată ori a inițiat procedura executării silite a consumatorului.

[7] https://anpc.ro/lista-entitati/

[8] Registrul A.N.P.C. este public

[9] (3) Prevederile prezentului titlu sunt aplicabile oricărei administrări a bunurilor altuia, cu excepția cazului în care legea, actul constitutiv sau împrejurările concrete impun aplicarea unui alt regim juridic de administrare.

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Ne dorim ca Romania sa devina o tara sigura, unde sa te poti dezvolta social, profesional si spiritual. Ajutandu-te si pe tine, vom face un pas mic dar important, in drumul spre o tara mai curata, mai sigura.

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.