Ordin de protectie Lege | Cum se obtine Ordinul de protectie | Avocat Velicu

Ordinul de protectie lupta impotriva violentei in familie. Instanta emite un Ordin de protectie in trei zile daca sunt indeplinite conditiile legale.

 

Te intereseaza subiectul ordin de protectie lege? Un Ordin de protectie, contrar ultimelor situatii mediatizate,  odata obtinut, functioneaza, rolul sau fiind vital in majoritatea cazurilor de violenta intre membrii aceleiasi familii si chiar intre fostii soti, astfel incat violentele sa inceteze.

Ordin de protectie lege – garantia incetarii violentelor prin izolarea agresorului cu ajutorul justitiei.

Legea va garanteaza ca aveti dreptul de a obtine un ordin de protectie in trei zile.

Ordin de protectie lege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.just.ro/1748/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=174800000000116679&id_inst=1748

Formele violentei, ce pot necesita un ordin de protectie lege

Cand vine in discutie un Ordin de protectie, Inseamna ca la baza acestei necesitati sta o forma de violenta.

Evident, precursorul hotararii de emitere a Ordinului de protectie rezida in Violenta in familie, intr-una din formele de violenta printre care enumeram cele mai frecvente:

violența psihologică – impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune și de suferință psihică în orice mod și prin orice mijloace, violență demonstrativă asupra obiectelor și animalelor, prin amenințări verbale, afișare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieții personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, precum și alte acțiuni cu efect similar; 

violența fizică – vătămarea corporală ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă și de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum și alte acțiuni cu efect similar

-violența sexuală – agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărțuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreținerii unor relații sexuale forțate, viol conjugal.

Conditia esentiala pentru emiterea unui ordin de protectie lege

Pentru ca persoana vatamata sa detina dreptul la obtinerea protectiei impotriva agresorului, intre cei doi trebuie sa fie prezenta relatia familiala ceruta de legea 217/2003, adica violenta sa se exercite intr-una din urmatoarele situatii:

parinti vs copii, bunici vs nepoti, fratii vs surorile, copiii acestora, precum și persoanele devenite prin adopție, potrivit legii, astfel de rude.

soțul/ soția și/ sau fostul soț/ fosta soție;

persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau dintre părinți și copii, în cazul în care conviețuiesc; Prin Decizia CCR nr. 264 din 27 aprilie 2017, s-a decis ca sintagma „în cazul în care conviețuiesc“ este neconstitutionala.

– tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile față de persoana copilului;

– reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijește persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepția celor care îndeplinesc aceste atribuții în exercitarea sarcinilor profesionale.

Procedura privind obtinerea unui ordin de protectie lege

Ordinul reprezinta un instrument ce are ca deziderat ocrotirea și sprijinirea familiei, dezvoltarea și consolidarea solidarității familiale, bazată pe prietenie, afecțiune și întrajutorare morală și materială a membrilor familiei.  Prevenirea și combaterea violenței în familie fac parte din politica integrată de ocrotire și sprijinire a familiei și reprezintă o importantă problemă de sănătate publicăProcedura ordinului de protectie reprezinta un program destinat prevenirii și combaterii violenței în familie, precum și protecției victimelor violenței in familie, elaborat si implementat de Statul român, prin autoritățile competente.

Daca victima, care se regaseste intr-una din relatiile familiale mai sus mentionate, este intr-o situatie a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență, poate solicita instanței ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protectie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri – obligații sau interdicții:

a) evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința familiei;

c) limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a locuinței comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;

d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de copiii acesteia sau față de alte rude ale acesteia ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;

e) interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;

f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima;

g) obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;

h) încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.

Alte masuri ce pot fi obtinute printr-un ordin de protectie lege

Prin aceeași hotărâre, instanța poate dispune și suportarea de către agresor a chiriei și/sau a întreținerii pentru locuința temporară unde victima, copiii minori sau alți membri de familie locuiesc ori urmează să locuiască din cauza imposibilității de a rămâne în locuința familială. 

Prin aceeași hotărâre, instanța poate dispune luarea unei măsuri de control al respectării ordinului de protecție și pentru prevenirea încălcării acestuia, precum:

a)obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un interval de timp stabilit de instanță potrivit împrejurărilor, la secția de poliție competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecție;

b) obligarea agresorului de a da informații organului de poliție cu privire la noua locuință, în cazul în care prin ordin s-a dispus evacuarea lui din locuința familiei.

Mai jos veti gasi un model de cerere a unui ordin de protectie, cu toate instructiunile necesare pentru completare.

ORDIN DE PROTECTIE MODEL | CERERE PRIVIND EMITEREA UNUI ORDIN DE PROTECTIE LEGE

 

I. Date privind autoritatea sau organismul care formulează cererea (dacă este cazul)

 1. Denumirea:
 2. Adresa:Telefon:Fax:E-mail:
 3. Persoana desemnată cu formularea cererii:

I^1 Date privind agresorul Numele și prenumele:Adresă:Telefon:Fax:E-mail:.

II. Asistența juridică

victima are un avocat? Doresc/Nu doresc acordarea de asistență juridică prin avocat desemnat din oficiu.

 1. DA/NU

III. Date privind victima violenței domestice

Numele:Prenumele:

Locul și data nașteriiCetățeniaSexul:

F/M Prenumele tatăluiPrenumele mameiAct de identitate:

CI/BI/PașaportSerie       nr.

CNP Adresa*1): Dorește să rămână secretă? DA/NU

Telefon*2): Dorește ca numărul să rămână secret? DA/NU

*1) Dacă victima declară că dorește să abandoneze domiciliul familial, nu este necesar să se indice noua adresă la care se mută, ci doar adresa unde locuiește în prezent. Adresa indicată trebuie să fie una la care partea poate primi citațiile și celelalte acte de procedură.

*2) Poate fi indicat orice număr la care reclamantul are garanția că va putea primi citațiile și celelalte acte de procedură.

 1. Reprezentantul legal al victimei (dacă este cazul)  numele:Prenumele:Locul și data nașterii CetățeniaSexul F/M Prenumele tatălui Prenumele mamei AdresaTelefon
 1. Relația dintre victima violenței domestice și persoana împotriva căreia se solicită emiterea ordinului de protecție (pârât)
 2. Victima a mai formulat anterior vreo cerere, plângere, reclamație etc. împotriva aceleiași persoane? DA/NU În caz afirmativ, se va indica numărul acestora.
 3. Știți dacă pârâtul este parte în vreun proces cu privire la vreo infracțiune sau contravenție? DA/NU

În caz afirmativ, indicați, dacă știți, instanța la care se află dosarul și numărul acestuia.

 1. Există o legătură de rudenie sau de altă natură cu pârâtul?
 2. Situația familială – persoane care conviețuiesc în locuință Numele și prenumele    Data nașterii   Gradul de rudenie
 1. Descrierea faptelor pentru care se solicită emiterea ordinului de protecție 1.Relatarea faptelor și locul desfășurării lor
 1. Ce alte acte de violență s-au produs anterior împotriva persoanelor (victimă, membri ai familiei, minori sau alte persoane) sau asupra bunurilor?  NOTĂ: Dacă la pct. 8 răspunsul a fost DA, menționați hotărârile judecătorești privind emiterea ordinului de protecție și precizați, după caz, numărul hotărârilor și durata valabilității ordinului de protecție, după cum urmează:hotărârea judecătorească nr. …….. din data de ………….. emisă de către …………………… (instanța care a pronunțat hotărârea judecătorească), cu valabilitate …………… (durata de valabilitate a ordinului de protecție).A avut loc vreun act de violență în prezența minorilor?
 1. Există vreo situație de risc pentru minori, inclusiv posibilitate de a fi luați fără drept de pârât?
 2. Pârâtul deține arme sau are acces la arme prin natura muncii sale ori din alte motive?
 3. Există martori la faptele descrise?
 4. Ce alte probe pot susține declarațiile? (de exemplu, linii telefonice tăiate/rupte, telefoane mobile sparte, alte obiecte distruse, mesaje telefonice înregistrate, inclusiv sms, scrisori, fotografii, documente etc.)
 5. Ați beneficiat anterior de o hotărâre judecătorească privind emiterea unui ordin de protecție? DA/NU(la 21-07-2018,

Ordinul de protecție emis a fost respectat DA/NU.

 

VII. Asistența medicală a victimei, conditie pentru obtinerea unui ordin de protectie

 1. Victima a suferit leziuni fizice sau a fost maltratată psihologic?

DA/NU

 1. A primit îngrijiri în vreun centru medical? DA/NU
 2. Deține certificat medico-legal, medical sau alte documente medicale? DA/NU

În caz afirmativ, acestea se vor anexa în copie.În caz negativ, se vor indica centrul medical și data consultului medical.

 

VIII. Măsurile care se solicită a fi dispuse prin ordinul de protecție

a) evacuarea temporară a pârâtului din locuință, indiferent dacă acestaeste titularul dreptului de proprietate;DA/NU

b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor în locuința familiei;DA/NU

c) limitarea dreptului de folosință al pârâtului, dacă este posibil,   doar asupra unei părți a locuinței comune, astfel încât pârâtul să nu  vină în contact cu victima;DA/NU

d.1) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă;

d.2) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de copiii victimei sau față de alte rude ale acesteia;

d.3) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a         persoanei protejate;

În caz afirmativ, se vor menționa datele de identificare a acestor     locuri.DA/NU DA/NU DA/NU

e) interdicția pentru pârât de a se deplasa în anumite localități sau  zone determinate pe care victima le frecventează ori le vizitează      periodic;                                                              În caz afirmativ, se vor identifica aceste localități și zone.DA/NU

f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin             corespondență sau în orice alt mod, cu victima;DA/NU

g) obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;DA/NU

h) încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora;   În caz afirmativ, se vor indica numele, prenumele și data nașterii     copiilor, persoana către care se propune încredințarea.DA/NU

i) suportarea de către pârât a chiriei și/sau a întreținerii pentru    locuința temporară unde victima, copiii minori sau alți membri ai      familiei locuiesc ori urmează să locuiască din cauza imposibilității   de a rămâne în locuința familială.                                     În caz afirmativ, care este suma considerată necesară și ce reprezintă? DA/NU

Alte măsuri  Victima are o activitate remunerată?                             DA/NU

 1. În caz afirmativ, se va indica, cu aproximație, suma pe care o primește DA/NU.
 2. Pârâtul are loc de muncă sau desfășoară o activitate remunerată?   În caz afirmativ, se indică suma lunară aproximativă pe care pârâtul o primește, dacă se cunoaște.DA/NU3.
 3. Există alte surse de venituri ale familiei?
 4. În caz afirmativ, să se indice suma aproximativă, dacă se cunoaște.DA/NU
 1. Alte precizări considerate ca relevante

Data………………………..

Semnătura……………………….. Domnului președinte al Judecătoriei ……………………….——–

Garantam ca aveti dreptul la obtinerea unui Ordin de protectie in maxim trei zile.

Este posibil sa te intereseze si urmatoarele articole:

Avocat Daniel Velicu 

 avocat@velicu.eu