Ordin de protectie. Legea 217/2003. Cum / cand se poate obtine Ordinul de protectie in 3 trei zile ?

Ordinul de protectie lupta impotriva violentei in familie. Instanta emite un Ordin de protectie in trei zile daca sunt indeplinite conditiile legale.

Ordin de protectie ? Un Ordin de protectie, contrar ultimelor situatii mediatizate,  odata obtinut, functioneaza, rolul sau fiind vital in majoritatea cazurilor de violenta intre membrii aceleiasi familii si chiar intre fostii soti, astfel incat violentele sa inceteze.

Ordin de protectia – garantia incetarii violentelor prin izolarea agresorului cu ajutorul justitiei.

Legea va garanteaza ca aveti dreptul de a obtine un ordin de protectie in trei zile.

Ordin de protectie

http://portal.just.ro/1748/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=174800000000116679&id_inst=1748

Formele violentei.

Cand vine in discutie un Ordin de protectie, Inseamna ca la baza acestei necesitati sta o forma de violenta.

Evident, precursorul hotararii de emitere a Ordinului de protectie rezida in Violenta in familie, intr-una din formele de violenta printre care enumeram cele mai frecvente:

violența psihologică – impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune și de suferință psihică în orice mod și prin orice mijloace, violență demonstrativă asupra obiectelor și animalelor, prin amenințări verbale, afișare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieții personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, precum și alte acțiuni cu efect similar; 

violența fizică – vătămarea corporală ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă și de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum și alte acțiuni cu efect similar

-violența sexuală – agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărțuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreținerii unor relații sexuale forțate, viol conjugal.

Conditia esentiala pentru emiterea unui ordin de protectie.

Pentru ca persoana vatamata sa detina dreptul la obtinerea protectiei impotriva agresorului, intre cei doi trebuie sa fie prezenta relatia familiala ceruta de legea 217/2003, adica violenta sa se exercite intr-una din urmatoarele situatii:

parinti vs copii, bunici vs nepoti, fratii vs surorile, copiii acestora, precum și persoanele devenite prin adopție, potrivit legii, astfel de rude.

soțul/ soția și/ sau fostul soț/ fosta soție;

persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau dintre părinți și copii, în cazul în care conviețuiesc; Prin Decizia CCR nr. 264 din 27 aprilie 2017, s-a decis ca sintagma „în cazul în care conviețuiesc“ este neconstitutionala.

– tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile față de persoana copilului;

– reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijește persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepția celor care îndeplinesc aceste atribuții în exercitarea sarcinilor profesionale.

Procedura privind ordin de protectie.

Ordinul reprezinta un instrument ce are ca deziderat ocrotirea și sprijinirea familiei, dezvoltarea și consolidarea solidarității familiale, bazată pe prietenie, afecțiune și întrajutorare morală și materială a membrilor familiei.  Prevenirea și combaterea violenței în familie fac parte din politica integrată de ocrotire și sprijinire a familiei și reprezintă o importantă problemă de sănătate publicăProcedura ordinului de protectie reprezinta un program destinat prevenirii și combaterii violenței în familie, precum și protecției victimelor violenței in familie, elaborat si implementat de Statul român, prin autoritățile competente.

Daca victima, care se regaseste intr-una din relatiile familiale mai sus mentionate, este intr-o situatie a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență, poate solicita instanței ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protectie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri – obligații sau interdicții:

a) evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința familiei;

c) limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a locuinței comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;

d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de copiii acesteia sau față de alte rude ale acesteia ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;

e) interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;

f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima;

g) obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;

h) încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.

Prin aceeași hotărâre, instanța poate dispune și suportarea de către agresor a chiriei și/sau a întreținerii pentru locuința temporară unde victima, copiii minori sau alți membri de familie locuiesc ori urmează să locuiască din cauza imposibilității de a rămâne în locuința familială. Prin aceeași hotărâre, instanța poate dispune luarea unei măsuri de control al respectării ordinului de protecție și pentru prevenirea încălcării acestuia, precum:

a)obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un interval de timp stabilit de instanță potrivit împrejurărilor, la secția de poliție competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecție;

b) obligarea agresorului de a da informații organului de poliție cu privire la noua locuință, în cazul în care prin ordin s-a dispus evacuarea lui din locuința familiei.

Garantam ca aveti dreptul la obtinerea Ordinului in maxim trei zile.

Divort | Cerere si acte necesare divort | Divort cu copii la tribunal

Avocat Daniel Velicu  0729108050     avocat@velicu.eu