Model cerere stergere Birou credite | Cum sterg datele din Birou

model cerere stergere biroul de credite

Inainte de a folosi un model cerere stergere birou credite, informarea e utila caci Stergerea datelor negative poate fi complicata, mai ales ca vrei sa afli ” cum sterg datele din Birou “.

Biroul de Credit a fost Înfiinţat in 2003 ca o societate pe acţiuni ce are ca acţionari 20 de bănci

Obiectul de activitate al Biroului de Credit se referă la

– Colectare/prelucrare date privind portofoliul de clienţi

– persoane fizice ai participanţilor

– Informaţii/analize oferite participanţilor în scopul.

– Evaluarii capacitatii de rambursare, determinarii gradului de indatorare

– Identificării şi cuantificării riscului de credit

– Stabilirea criteriilor uniforme de apreciere a clientelei (scoring)

– Consultanţă financiar-bancară.

Pentru a intelege un model cerere stergere birou credite, prioritate are cunoasterea entitatii Biroul de Credit si a entitatii ce v-a inscris datele negative.

In fapt, Biroul de Credit este o entitate privata ce proceseaza sute de mii de date personale, cea mai mare parte in mod ilegal si abuziv.

ATENTIE! Recuperatorii de creante sau Firmele ce recupereaza creante bancare nu va pot introduce date in Biroul de Credit. Astfel, poti ignora rolul acestor entitati sau existenta une pretinse datorii catre acestia.

De ce ar trebui sa folosesti model cerere stergere Birou Credite?

La inscrierea datelor personale in Biroul de Credit, entitatea trebuie sa respecte o procedura complexa:

Decizia ANSPSCP nr 105/2017 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidență de tipul birourilor de credit impune procedura legala de urmat in cazul inscrierii dateor negative in Biroul de Credit.

 • Entitatea Banca sau IFN trebuie sa iti ceara si obtina acordul prealabil scris privind prelucrarea datelor tale.
 • Entitatea Banca sau IFN trebuie sa te notifice in scris, cu cel putin 15 zile anterior inscrierii datelor in Biroul de credit, chiar daca ti-a obtinut acordul prelucrarii datelor.
 • Entitatea Banca sau IFN trebuie sa faca dovada primirii notificarii scrise anterior inscrierii datelor negative.

Consideram ca majoritatea notarilor au fost parcurse cu incalcarea procedurii de la art. 8, citat mai jos, drept pentru care inscrierile in Biroul de Credit sunt ilegale:

Art. 8. (1) Datele cu caracter personal ale solicitanților de credit se transmit către sistemele de evidență de tipul birourilor de credit numai cu acordul scris al persoanei vizate, obținut de participanți la data depunerii cererii de credit.

2) Datele negative, inclusiv cele rezultate din aplicarea comisioanelor sau din majorări ale ratei dobânzilor, se transmit către sistemele de evidență de tipul birourilor de credit numai după înștiințarea prealabilă, realizată de către participanți în scris, telefonic, prin SMS sau e-mail, a persoanei vizate cu privire la întârzierea la plată și transmiterea datelor, realizată cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii.

(3) Datele pozitive se transmit către sistemele de evidență de tipul birourilor de credit numai după înștiințarea prealabilă, în scris, a persoanei vizate, realizată de către participanți la data încheierii contractului.

(4) Datele referitoare la inadvertențe și la fraudulenți se transmit către sistemele de evidență de tipul birourilor de credit numai după înștiințarea prealabilă a persoanei vizate, în scris, telefonic, prin SMS sau e-mail, realizată de către participanți, înainte de data transmiterii.

Iti recomandam si urmatoarele articole:

Ce pasi trebuie parcursi pentru Stergerea din Biroul de Credit

 • I. Pentru a va sterge din Biroul de Credit, primul pas este acela in care trebuie sa obtineti o situatie actualizata a datelor dvs inscrise.

Va recomandam sa va creati un cont urmand pasii din link.

https://www.birouldecredit.ro/wps/portal/bcro/Home/user-enrollment/ 

Alternativa acelei platforme o reprezinta www.scorerise.com

II. Imediat ce cunosti in mod oficial denumirea entitatilor ce ti-au inscris date negative in Biroul de Credit, notifica-i in scris, prin Posta si email.

Atentie, recomandam sa folosesti acest model cerere stergere Birou credite doar in cazul in care ai obtinut extrasul unde apar entitatile ce ti-au inscris datele negative.

Datele negative presupun acele informatii ce te caracterizeaza drept un rau platnic:

 • restanta la dobanda, comision, debit principal etc.

ATENTIE Nu conteaza daca inregistrezi un debit la IFN, Banca ori recuperatori. Stergerea datelor negative se raporteaza la legalitatea procedurii de inscriere in Birou fiind indiferenta existenta unui debit.

Noi stergem pe banda rulanta datele negative , cu ajutorul acestui model cerere stergere Birou Credite:

1. Model cerere stergere Birou credite folosit pentru ca RALFI IFN sa stearga datele negative din Biroul de Credit ale clientului nostru

model cerere stergere birou credite

2. Model cerere stergere Birou credite folosit pentru ca PROVIDENT sa stearga datele negative din Biroul de Credit ale clientului nostru

model cerere stergere birou credite

3. Model cerere stergere Birou Credite folosit pentru ca FIRST BANK sa stearga datele negative ale clientului nostru

model cerere stergere birou credite

4. Model cerere stergere Birou Credite folosit pentru ca BRD sa stearga datele negative ale clientului nostru

model cerere stergere birou credite

5. Model cerere stergere Birou credite folosit pentru ca PROVIDENT sa stearga datele negative din Biroul de Credit ale clientului nostru

Model cerere stergere Birou credite

MODEL CERERE STERGERE BIROU CREDITE | CUM STERG DATELE DIN BIROU

Catre …… (entitatea Banca ori IFN) e-mail … Sediu….

Petentul subsemnat … CNP …, telefon…  cu domiciliul in …

 • in temeiul Legii nr 102/2005 si in baza art. 17 si art. 77 din Regulamentul (UE) 2016/679, coroborat cu Decizia ANSPSCP nr 105/2007 si Legea 506/2004, cu aplicarea art. 71, art. 77, art. 1206, art. 1207, art. 1215, art. 1349, art. 1357, art. 1364, art. 1381 si art. 1385 C.civ.,

formulez prezenta

CERERE STERGERE DATE NEGATIVE BIROU CREDITE

prin care va solicit, in temeiul dispozitiilor legale, stergerea datelor negative , cu caracter personal, si a oricaror date negative referitoare la situatia persoanei mele, raportate catre Biroul de Credit.     

Potrivit art.17 din Regulamentul (UE) 2016/679 alin.(1) lit.a) si lit.d)

,Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor negative, cu caracter personal, care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate.        

 Va cer sa procedati la stergerea datelor negative in maximum 10 zile de la comunicarea prezentei, in caz contrar fiind nevoit sa sesizez judecatoria cu o actiune in acest sens.

De asemenea, va aduc la cunostinta ca admiterea acestei actiuni in justitie atrage obligarea entitatii dvs la plata cheltuielilor de judecata.

Poti descarca GRATUIT acest model cerere stergere Birou Credite, printr-un simplu click pe randul de mai jos:

III. Daca entitatea va raspunde negativ sau refuza sa va raspunda in termenul de 10 zile, ai dreptul de a obtine stergerea datelor negative in justitie

Daca entitatea ignora acest Model cerere stergere Birou Credite, situatia e in favoarea ta, caci lipsa unui raspuns echivaleaza cu recunoasterea inscrierii abuzive in Biroul de Credit.

Dupa cum poti observa, un model cerere stergere date Biroul de Credit e de folos, fiind la dispozitia ta. Daca Banca sau IFN-ul refuza stergerea datelor negative, poti obtine o hotarare judecatoreasca de sanctionare a acestui abuz.

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000611496&id_inst=301

Model cerere stergere birou credit printr-un proces civil / cum sterg biroul de credit

Daca operatorul refuza amiabil stergerea datelor negative, ai dreptul sa il obligi printr-o hotarare judecatoreasca, ce devine un titlu executoriu.

Catre Judecatoria

Subsemnatul … CNP …, cu domiciliul in Judetul …

formulam in temeiul art. 24 din Legea 102/2015[1] si in baza art. 17 si art. 77 din Regulamentul (UE) 2016/679, coroborat cu Decizia ANSPSCP nr 105/2017 si Legea 506/2014, cu aplicarea art. 71, art. 77, art. 1206, art. 1207, art. 1215, art. 1349, art. 1357, art. 1364, art. 1381 si art. 1385 C.civ., prezenta

(model cerere stergere birou credite) ACTIUNE IN VEDEREA PROTEJARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In contradictoriu cu parata…

prin care va solicitam respectuos sa dispuneti urmatoarele solutii :

 • Obligarea paratei la stergerea datelor negative ale reclamantului, cu caracter personal, din sistemul de evidenta al Biroului de Credit SA.

           Privitor la taxa judiciara de timbru, reclamantul este scutit de obligatia achitarii vreunei taxe raportat la art. 14 ind. 11 din Legea 102/2005.

Competenta materiala, teritoriala si generala apartineJudecatoria …, intrucat domiciliul paratului se afla in circumscriptia acestei instante iar potrivit art. 113 alin. (1) pct. 8 din Codul de  procedura civila, competenta in asemenea situatii este alternativa. De asemenea in temeiul art 24 alin. (4) din Legea 102/2015 compententa instantei este alternativa.

Din punctul nostru de vedere, parata a incalcat dreptul la stergerea datelor negative (”dreptul de a fi uitat”) prevazut la art. 17 alin. 1 din Regulament;

Pe fond solicitam stergerea datelor negative sau a oricaror date referitoare la situatia reclamantului, in special urmatoarele, fara a ne limita:

 • Tipul de produs financia acordat,
 • Termenul de acordare;
 • Data de acordare;
 • Data scadentei restantei;
 • Numarul de zile de intarziere In rambursarea creditului;
 • Starea contului;
 • Informatii referitoare la intarzierile la plataa obligatiilor recurgand din relatiile de creditare ale reclamantului;

 

Decizia ANSPSCP nr 105/2017 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidență de tipul birourilor de credit impune procedura legala de urmat in cazul inscrierii dateor negative in Biroul de Credit

 Consideram ca intimata nu a respectat procedura prevazuta la art. 8, citat mai jos, drept pentru care inscrierea in Biroul de Credit este ilegala:

Art. 8. (2) Datele negative, inclusiv cele rezultate din aplicarea comisioanelor sau din majorări ale ratei dobânzilor, se transmit către sistemele de evidență de tipul birourilor de credit numai după înștiințarea prealabilă, realizată de către participanți în scris, telefonic, prin SMS sau e-mail, a persoanei vizate cu privire la întârzierea la plată și transmiterea datelor, realizată cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii.

 Reclamantul nu a fost instiintat in prealabil, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data transmiterii informatiilor in Biroul de Credit.

Intimata era obligata sa informeze reclamantul cu privire la datele personale pe care dorea a le nota in Biroul de Credit, conform art. 9 din aceeasi Decizie ANSPSCP nr 105/2017:

Art. 9. (1) Participanții sunt obligați să furnizeze persoanei vizate la data înștiințării prealabile prevăzute la art. 8, în mod clar și exact, informațiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele cu privire la:

a)  datele cu caracter personal transmise;

b) identitatea biroului sau birourilor de credit către care sunt transmise datele;

c) categoriile de participanți la birourile de credit către care sunt transmise datele;

d) perioada sau perioadele de stocare a datelor în cadrul sistemelor de evidență de tipul birourilor de credit;

e) modalitățile concrete de exercitare a dreptului de acces, de intervenție și de opoziție, în relația cu participantul și cu biroul/birourile de credit.

Procedura de mai sus are logica sa, respectarea fiind esentiala pentru principiul contradictorialitatii, impus prin art. 4 lit. a) din Legea 296/2004 privind Codul Consumului:

Articolul 4 Principiile de bază ale protecției consumatorilor sunt:

a)contradictorialitatea – presupune asigurarea posibilității persoanelor aflate pe poziții divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu posibila încălcare a dispozițiilor privind protecția consumatorilor.

Informarea PREALABILA INSCRIERII IN BIROUL DE CREDIT se afla la baza sistemului financiar bancar, fiind unul din pilonii increderii in institutiile financiare.

Conform art. 45 din Legea 296/2004, Consumatorii au dreptul de a fi informați, în mod complet, corect și precis, asupra caracteristicilor esențiale ale produselor și serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere rațională între produsele și serviciile oferite, în conformitate cu interesele lor economice și de altă natură și să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinației acestora, în deplină siguranță și securitate.

           Reclamantul nu a emis un consimtamant pentru inscrierea in Biroul de Credit, fundamentat pe o informare clara, precisa si prealabila din partea intimatei. Intimata a nesocotit art. 5 din Legea nr 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Articolul 5(1) Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrarilor care vizează date din categoriile menționate la art. 7 alin. (1)art. 8 și 10, poate fi efectuată numai dacă persoana vizata și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare.

Calitatea procesual pasiva a intimatei rezida in urmatoarele norme juridice:

 • art. 3 lit e) din Legea 677/2001 e) operator – orice persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ.

 

    Intimata este un operator in sensul legii 677/2001, aceasta entitate fiind cea care a notat informatiile, aceeasi entitate putand fi obligata sa stearga notarea.

Asa cum mentioneaza si titlul articolului 17 din Regulamentul, in sensul Regulamentului, reclamantul are dreptul de a fi uitat din baza de date unde este inregistrat.

Scopul pentru care au fost colectate si prelucrate date cu caracter personal era pentru evaluarea bonitatii si reducerii riscului de credit.

 1. Conform art. 3 pct. 17 din OUG 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, ”Evaluarea bonitatii inseamna evaluarea probabilitatii ca datoria rezultata din contract sa fie achitata”.
 2. In ceea ce priveste risul de credit, il gasim definit in art. 3 pct. 37. din Regulamentul BNR 5/2013 ”risc de credit inseamna riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite.”

Nu putem vorbi de faptul ca datele existente in arhiva Biroului de Credite SA erau necesare in acest scop, respectiv pentru calcularea riscului de credit, atata timp cat obligatia de plata s-a stins .

Asa cum se poate lesne observa, sunt indeplinite conditiile art. 17 alin. 1 lit. a din Regulament, respectiv, scopul pentru care au fost colectate si prelucrate aceste date nu mai subszista si se impune pe cale de consecinta stergerea acestora din baza de date a Biroului de Credite.

i. Cu privire la lit. b a alin. 1 din art, 17 din Regulament, respectiv ”persoana isi retrage consimtamantul in baza caruia s-a realizat prelucrarea”, va rog sa aveti in vedere si dispozitiile art. 6 alin. 1, Legalitatea prelucrării (1)Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a)persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b)prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; c)prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului; d)prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; e)prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul; f)prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.

Dintre toate motivele enuntate mai sus, singurul despre care am putea vorbi este cel de la lit. b.

Va rog sa aveti in vedere faptul ca, asa cum am mentionat si mai sus, ”contractul” pentru care au fost colecatate datele cu caracter personal a incetat. La momentul solicitarii mele de stergere a datelor cu caracter personal, acest contract nu mai era activ. Mai mult decat atat, nu sunt in iminenta incheierii unui contract nou.

Asadar, cererea privind stergerea datelor negative, cu caracter personal, este intemeiata si mai ales legala.

Modul in care a inteles Participantul sa o solutioneze incalca dispozitiile art. 17 din Regulament, respectiv dreptul la stergere – dreptul de a fi uitat.

Va rog sa aveti in vedere faptul ca stergerea discretionara doar a anumitor date, face ca incalcarea sa fie si mai flagranta.

In dispozitiile art. 17 nu se face niciunde vorbire de faptul ca se pot sterge partial datele, adica, faptul ca Participantul poate alege in mod discretionar care date se sterg si care nu.

Dimpotriva, Regulamentul vorbeste despre dreptul de a fi sters (in totalitate) din baza de date a Operatorului.

Nu face nicio distinctie in acest sens. Acest fapt este intarit de insasi titlul art. 17, dreptul de a fi uitat.

Pastrarea de catre Participant in baza de date a Biroului de Credite a tuturor celorlalte date care ma privesc, in afara celor privind intarzierile de plata, inseamna, in realitate, un refuz de solutionare a cererii.

Fata de toate aceste chestiuni mai sus-mentionate, va solicit sa constatati ca ma aflu in prezenta unei incalcari flagrante a drepturilor mele conferite conform Regulamentului 2016/679 si sa dispuneti masurile si sanctiunile legale ce se impun.

Suntem de acord si cu judecarea cauzei in lipsa.

    Atasam:    

    Extras din Biroul de Credit

    Imputernicirea avocatiala


[1] Articolul 24(1) Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere Autorității naționale de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa instanței competente pentru apărarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă, care le-au fost încălcate.(2) În cazul în care a fost introdusă o cerere în justiție cu același obiect și având aceleași părți, Autoritatea națională de supraveghere poate dispune suspendarea sau/și clasarea plângerii, după caz.(3) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.(4) Instanța competentă este cea de la sediul operatorului sau al persoanei împuternicite de operator ori de la reședința obișnuită a persoanei vizate. Cererea este scutită de taxă de timbru.

ATENTIE! Nu platiti niciun leu Recuperatorilor de Creante! Firmele ce recupereaza creantele bancare nu pot sa stearga datele, ci doar dvs!

Uite cum am dat foc la Biroul de Credit :

FORMULAR PENTRU CA NOI SA DEMARAM PROCESUL, CE COSTA 5.000 RON, TVA si TOATE TAXELE INCLUSE

Avocat drd. Daniel Velicu – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

 • Prezentul articol – cum sterg datele din Birou – face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind important de observat interesul public invocat. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.