Compensare prin puncte |Legea 165/2013| Dosare ANRP| Partaj

Compensare prin puncte Legea 165/2013. Dosare ANRP. Partaj

Compensare prin puncte

 Situatia actuala – dosare ANRP Autoritatea Nationala De Restituire A Proprietatilor.

Conform sedinței Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor din data de 31 ianuarie 2018, au fost analizate 142 dosare, dintre care 68 dosare constituite în baza Legii nr. 10/2001 şi 74 dosare constituite în baza legilor fondului funciar. Pentru dosarele constituite în temeiul Legii nr. 10/2001, CNCI a dispus emiterea a 9 decizii de invalidare a despăgubirilor. În cazul dosarelor constituite în baza legilor fondului funciar, CNCI a dispus emiterea a 27 decizii de invalidare a propunerilor de acordare de despăgubiri. Pentru clarificarea unor aspecte legate de situația juridică actuală a imobilelor solicitate, două dosare, unul constituit în temeiul Legii nr. 10/2001 și unul constituit în baza legilor fondului funciar, au fost amânate. Astfe, se observa ca ANRP are o activitate intensa iar numarul de dosare, deschise de mostenitorii fostilor proprietari la instantele de judecata, este constant.

Astfel exista imprejurarile ca doar Tribunalul sa mai poata faca dreptate persoanelor indreptatite.

ANRP acorda prioritate dosarelor care contin hotarari judecatoresti. Un avocat poate sa obtina o Hotarare judecatoreasca prin care sa accelereze procedura de acordare a despagubirilor.

 

Compensare prin puncte = alternativa pentru retrocedare.

Compensarea prin puncte este o alternativa la restituirea in natura a imobilelor nationalizate sau confiscate abuziv.

Conform prev. art. 1 din Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, modificata in decembrie 2017, daca titularul a cedat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietății, singura măsură reparatorie care se acordă este compensarea prin puncte.

 Trebuie precizat ca doar in dosarele în care se acordă măsuri compensatorii altor persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, se aplica compensarea prin puncte. In aceste cazuri, se acordă un număr de puncte egal cu suma dintre prețul plătit fostului proprietar sau moștenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzacționarea dreptului de proprietate și un procent de 15% din diferența până la valoarea imobilului. Valoarea imobilului imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia. Valoarea se exprimă în puncte, un punct are valoarea de un leu.

Foarte important de urmarit este ca in cazul în care din documentele depuse la dosarul de restituire nu rezultă prețul plătit fostului proprietar sau moștenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzacționarea dreptului de proprietate, punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoare.

Ulterior verificării și evaluării, la propunerea Comisiei Naționale, este validata sau invalidata, dupa caz, decizia entității învestite de lege și, după caz, se aprobă punctajul stabilit dupa formula mai sus amintita.

 

Valorificare compensare prin puncte – piedici. Necesitatea parcurgerii partajului.

Restituirea in natura a imobilelor confiscate inca se afla atentia avocatilor specializati in retrocedari imobile. Asta nu neaparat din cauza eventualelor erori ale Comisiei ci din cauza diverselor situatii aparute intre mostenitori, ce impiedica valorificarea punctelor.

Avocatii Cabinetului de Avocatura Velicu Daniel au fost sesizati asupra neintelegerilor dintre mostenitori ce pot fi solutionate doar printr-un partaj judiciar.

Deasemenea, in cazul decesului unuia din titulari, este necesara parcurgerea dezbaterii mostenirii si, eventual, partajarea judiciara a drepturilor stabilite prin decizia de compensare.

Nu mai tarziu de trecerea a 3 ani de la emiterea deciziei de compensare, deținătorul de puncte poate solicita valorificarea acestora în numerar. Cererea de valorificare se depune, personal sau prin avocat. Certificatul de deținător de puncte se emite de ANRP în situația transmiterii drepturilor recunoscute prin decizia de compensare.

In cazul în care decizia de compensare a fost emisă pe numele mai multor persoane, fără a se stabili cotele cuvenite fiecăreia, se emite un singur titlu de plată pentru toți. Aici intervine conflictul intrucat este sufiicent ca un singur mostenitor sa refuze sa comunice cu ceilalti, astfel ca drepturile celorlalti sa fie blocate. Riscul este ca niciun titular sa nu mai primeasca niciun leu din valorificarea punctelor.

Solutie pentru valorificarea metodei compensare prin puncte

In cazul unei neintelegeri intre mostenitori, oricare dintre acestia poate sesiza Judecatoria pentru parcurgerea partajului judiciar. Ulterior partajului, titlul de plata se va emite individual, pentru persoana care a făcut cerere, dacă a obtinut in instanta partajul drepturilor stabilite prin decizie. Solutia este valabila si pentru cazul decesului unuia din titularii mentionati in decizia de compensare.

Situatia este confirnata si de HG nr 401 din 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România:

-daca exista mai multe persoane beneficiare, cererea trebuie înregistrata de toate acele persoane.

-dacă decizia de compensare prin puncte a fost emisă pe numele mai multor beneficiari, fără a fi însă specificată cota fiecăruia, titlul de plată se va emite pe numele tuturor beneficiarilor, 

Titlul de plata poate fi emis individual, pentru o singura persoana, DOAR dacă s-a făcut partajul drepturilor stabilite prin decizia de compensare. În această ipoteză este necesară depunerea actelor care fac dovada partajului, respectiv hotararea judecatoreasca definitiva.

CERERE_DE_VALORIFICARE_A_PUNCTELOR_ÎN_NUMERAR

Iti recomandam sa citesti si acest ARTICOL : https://velicu.eu/dosare-anrp-cnci-titluri-plata-2018/


Cabinet Avocat Velicu Daniel       www.velicu.eu         avocat@velicu.eu        0729108050