Ce pot face locatarii daca Primaria initiaza tardiv demolarea blocului ?

Demolarea blocului, edificat fara autorizatie de construire, este o sanctiune obligatorie conform  Legii nr 50/1991. Demolarea blocului ilegal edificat reprezinta o forma de justitie administrativa, un mod prin care Statul de Drept isi face simtita prezenta.

De aceea functionarii Primariei trebuie sa raspunda pentru orice prejudiciu generat de intarzierea aplicarii masurii privind demolarea blocului. In acest sens, Englezii spun că justiţia întârziată este o justiţie nulă. Locatarii pot suspenda desfiintarea daca Primaria initiaza demolarea blocului.

demolarea blocului

Demolarea blocului, edificat fara autorizatie de construire, este reglementata prin Legea 50/1991

Precum mentionam in lucrarea stiintifica Regimul juridic al institutiilor din dreptul urbanismului, demolarea blocului , dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală, a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcţii de susţinere a acestora se fac numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare obţinute în prealabil.

Desființarea nu este doar o operațiune urbanistică pentru care este necesară autorizație, dar poate reprezenta și o sancțiune contravențională complementară aplicabilă de organele de control (Inspectoratul de Stat în Construcții, Poliția Locală) în cazul executării, fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia, precum şi a proiectelor aprobate, a clădirilor de locuințe. Potrivit insesi legii-cadru din domeniul contravențional – O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 2 , una din sancțiunile contra- venționale complementare o reprezintă desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială.

Dezideratul pedepselor contravenționale, indiferent că ne referim la cele principale ori la cele complementare, are legătură cu obligația legală, cu valoare de Principiu, de la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 50/1991executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire.

Conform art. 59 alin. (1) din Normele de aplicare a Legii nr. 50/1991, organul de control care a sancţionat contravenţional fapta de a se executa lucrări de construcţii fără autorizaţie sau cu încălcarea dispoziţiilor acesteia, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, pe lângă oprirea executării lucrărilor, are obligaţia de a dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei, sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie. În acest sens, autoritatea administraţiei publice competentă să emită autorizaţia de construire/desfiinţare are obligaţia de a analiza modul în care construcţia corespunde reglementărilor din documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament, urmând să dispună, după caz, menţinerea sau desfiinţarea construcţiilor realizate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia.

demolarea blocului

Termenul pentru intrarea in legalitate – ultima sansa anterior masurii privind demolarea blocului

Legiuitorul a reglementat un termen de intrare în legalitate în care să fie obținută Autorizația de Construire, termen ce poate fi introdus în procesul-verbal de constatare a contravenției. În cazul în care contravenientul nu va obține actul administrativ, la epuizarea termenului se poate aplica măsura complementară a desființării construcţiilor.

Scopul acordării termenului de intrare în legalitate este de a permite contravenientului luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie. Durata termenului este lăsată la dispoziția organului de constatare.

Rolul instanțelor de judecată, în vederea constatării necesității și totodată a legalității măsurii complementare a desființării construcției ilegale, este unul esențial în vederea evitării abuzului de orice natură din partea administrației publice locale.

Esecul Primariei sau al Inspectoratului de Stat in Constructii de a impune ordinea si disciplina in urbanism

Din recentul incendiu al imobilului din Sector 5, constatam esecul Statului Roman privind impunerii dezideratului legislatiei privind autorizarea construirii

Reamintim realitatile legale in care agentul constatator poate aplica prin procesul-verbal măsura complementară privind demolarea blocului, nelegal realizat. Daca, în termen de 15 de zile de la expirarea termenului de 90 de zile privind necesitatea intrării în legalitate, contravenientul nu a obtinut autorizatia de construire, trebuie initiate in mod obligatoriu demersurile legale privind demolarea blocului.

Termenele privind demolarea blocului trebuie respectate in mod obligatoriu de Primarul localitatii, altfel pot sa apara situatii extrem de complicate.

In incendiul violent din 8 august 2018, in Sector 5 a ars un intreg bloc de sase niveluri, ce trebuia demolat de Primarie, la solicitarea expresa a Inspectoratului de Stat in Constructii. Prejudiciul, creat locatarilor, este generat in primul rand de functionarii culpabili de intarzierea punerii in aplicare a masurii demolarii.   

demolarea blocului

Locatarii pot suspenda prin Contestarea Executarii Silite masura privind demolarea blocului, daca e initiata abuziv

Privind expertiza noastra in Contestarea executarilor silite, remintim ca Avocatii Cabinetului de Avocatura au intiiat demersuri publice privind sanctionarea fraudelor privind Executarile Silite.
Inca din 1 martie 2018 criticam ilegalitatile din jurul Cesiunii Creditelor Bancare catre entitati nerezidente, societati in raspundere limitata.
In aceasta perioada, am sesizat toate institutiile abilitate, mai ales A.N.P.C., impotriva abuzului creditorilor.
Desi a durat ceva, functionarii Autoritatii Natioanle pentru Protectia Consumatorilor s-au revoltat impotriva sefilor institutiei pentru nesanctionarea Cesiunilor de creante, izvorate din creditele bancare.    

Acum, constatam un alt iminent abuz, in materia Executarii Silite https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/dupa-ani-de-tacere-autoritatile-cer-demolarea-constructiilor-ridicate-ilegal-de-ilie-ionita-in-bucuresti.html

Primaria Sector 5 doreste sa puna in aplicare, la ani distanta de la termenul legal, masura privind demolarea blocului , edificat fara autorizatie.
Insa, in acesti ani, e posibil ca blocul sa fi fost vandut. 
Mai mult, e posibil sa fi inceput a fi locuit de persoane, care au investit sume uriase in decorarea si renovarea apartamentelor pe fondul pasivitatii si inactiunii acelorasi functionari ai Primariei Sector 5.


Tardivitatea punerii in aplicare a masurii privind demolarea blocului poate crea prejudicii tertelor persoane : cumparatori sau locatari

Primarul poate demara punerea in executare a hotararilor de demolare, in mod abuziv si partinitor, cu mult peste termenul legal privind demolarea blocului. Orice titlu executoriu beneficiaza de un termen de prescriptie extinctiva

Justitia intarziata e o justitie nula.

Prin Contestarea Executarii Silite, locatarii acelor blocuri ce ar trebui demolate, se pot opune Abuzului de putere criticand legalitatea si tardivitatea masurilor. Mai mult, persoanele prejudiciate pot actiona in judecata functionarii culpabili din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii sau din cadrul Primariei, vinovati de intarzierea nepermisa, in ce priveste Demolarea blocului.

https://velicu.eu/juridice/autorizatia-de-constructie-ilegala-avocat-constructii/


Cabinet de Avocatura Daniel Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu