Divort | Cerere si acte necesare divort | Divort cu copii la tribunal

Divort | Cerere si acte necesare divort | Divort cu copii la tribunal

Divort la tribunal | Avocat divort| Cerere divort | divort cu copii

1. Divort – efecte.

Divortul poate aduce linistea ambilor soti, indiferent ca a fost obtinut fara acordul sotului.

Juridic vorbind, primul efect al divortului este desfacerea casatoriei.

 In cazul unui divort cu copii, Instanţa de tutelă hotărăşte si in ce priveste asupra raportul dintre părinţii divorţaţi şi copiii lor minori.

Soţii pot păstra numele purtat în timpul căsătoriei, chiar si daca celalalt sot se opune.

Oricare dintre soţi poate cere instanţei de divorţ să constate că regimul matrimonial a încetat de la data separaţiei în fapt.

Dacă soţul reclamant decedează în timpul procesului, moştenitorii săi pot continua acţiunea de divorţ.

2. Divort – motive

Motivele despartirii pot fi din cele mai diverse. In fata tribunalului, problema nu e motivul real ci dovedirea acelor situatii sau fapte. Astfel, misiunea sotului este de a strange date si informatii privind dovedirea motivelor. In aceasta etapa prealabila, rolul unui avocat este esential, mai ales daca persoana nu a mai trecut printr-un divort.

Cele mai intalnite motive invocate vizeaza situatiile in care raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. Repet, aceste motive trebuie dovedite temeinic pentru ca divortul sa fie obtinut din culpa exclusiva a celuilalt sot.

Un alt motiv de divort consta intr-o separare in fapt a sotilor cre a durat cel putin 2 ani.

Mai rar se intampla ca starea de sanatate a celuilalt sot, ce face imposibila continuarea casatoriei, sa reprezinte motivul desfacerii casatoriei.

3. Divortul din culpa exclusiva a unui sot.

Sotul reclamant va fi diligent in sustinerea cererii sale.

Riscul unei cereri superficiale este ca sotul parat sa fie gasit nevinovat de instanta. Acesta din urma, daca sufera un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soţului reclamant să îl despăgubească.

Divorţul se poate pronunţa dacă tribunalul stabileşte culpa unuia dintre soţi în destrămarea căsătoriei. Exceptional, dacă din dovezi rezultă vina (culpa) ambilor soţi, va opera divorţul din culpa lor comună.

Soţul împotriva căruia a fost pronunţat divorţul pierde drepturile pe care legea sau convenţiile încheiate anterior cu terţii le atribuie acestuia.

Soţul reclamant poate beneficia de o prestaţie compensatorie, daca divortul genereaza un dezechilibru semnificativ.

Soţul reclamant, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soţului vinovat să îl despăgubească.

Soţul divorţat are dreptul la întreţinere, dacă nu poate desfasura nicio activitate profesionala, situatie nascuta înainte ori în timpul căsătoriei.

4.   Divortul cu copii.

In acest caz se va efectua un raport de anchetă psihosocială, iar parintii vor fi ascultati de judecator. Deasemenea, va fi ascultat copilul care a împlinit vârsta de 10 ani. Poate fi ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă consideră necesar. Este evident ca in astfel de proceduri, orice ajutor conteaza iar un avocat bun poate face diferenta.

Ulterior despartirii, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi in principiu.

Exceptional, judecatorul poate decide decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti. Motivul trebuie identificat in sarcina părintelui decazut. Acesta ar trebui sa puna în pericol viaţa, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia, prin consumul de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuzivă, prin neglijenţa gravă în îndeplinirea obligaţiilor părinteşti ori prin atingerea gravă a interesului superior al copilului.

În mod excepţional, instanţa poate decide plasamentul copilului la o rudă sau la o persoană cunoscuta ori chiar straina.

In ce priveste locuinta minorului, instanţa de tutelă stabileşte locuinţa copilului minor la unul din părinti. In vederea protejarii interesului superior al copilului, este stabilita si contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

Instanța poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanță președințială, măsuri provizorii cu privire la stabilirea locuinței copiilor minori si intretinerea acestora.

       

5.   Cerere divort | acte necesare divort

Atasat, puteti gasi un draft al cererii de divort. Insa nu este suficienta completarea acesteia.

  • Trebuie identificata instanta competenta.

Cererea de divorț se va depune la Judecatoria in circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților.

Exemplu: daca sotii au locuit impreuna in Sectorul 1 Bucuresti, competenta este Judecatoria Sector 1.

Dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea unde locuieste paratul.

Exemplu: daca sotii au locuit in Sectorul 1, iar unul din ei s-a mutat la Brasov, judecatoria, unde se inregistreaza cererea, este cea din Brasov.

Cand pârâtul nu are locuința în țară, este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul.

Exemplu: daca sotul a plecat in Italia iar celalalt se afla in Sectorul 1, competenta este Judecatoria sectorul 1.

Dacă nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei Sectorului 5 al municipiului București.

  • Acte necesare divort.

Cererea de divorț va cuprinde in special numele copiilor minori ai celor 2 soți ori adoptați de aceștia.

La cerere se vor alătura o copie a certificatului de căsătorie și, după caz, câte o copie a certificatelor de naștere ale copiilor minori.

In functie de solicitari, se vor depune inscrisuri pentru a dovedi cele pretinse. Reclamantul  trebuie sa se bazeze pe doi martori. 

 

Divort | cerere divort | acte necesare divort | divort la tribunal | Avocat Velicu Daniel

Avocat Velicu Daniel      avocat@velicu.eu       0729108050

www.velicu.eu