Cum obtii o Decizie de Compensare prin puncte la ANRP | CNCI

Afla cum obtii o decizie de Compensare prin puncte pe Legea 165/2013 in Dosarele ANRP

Decizie de Compensare prin puncte

Situatia actuala – dosare ANRP in care se poate obtine o decizie de compensare prin puncte

Daca astepti o decizie de compensare prin puncte, afla ca exista o lista de asteptare.

Pentru a da posibilitatea persoanelor îndreptățite să estimeze perioada în care le va fi analizat dosarul, prezentăm în continuare numărul de dosare neanalizate până la numărul 66.924 (ultimul număr alocat unui dosar).

De la dosarul 40001/CC – la dosarul 50000/CC: 5.307 dosare;

De la dosarul 50001/CC – la dosarul 66924/CC: 11.106 dosare.

Reamintim faptul că în prezent Direcția de aplicare a Legii nr. 10/2001 are obligația să analizeze minim 700 de dosare pe lună.

În afara dosarelor analizate la ordine, sunt în lucru la Secretariatul C.N.C.I. și dosare pentru care s-au formulat cereri de analizare cu prioritate de către persoanele cărora li s-au recunoscut existența și întinderea dreptului de proprietate prin hotărâri judecătorești și de către persoanele care au făcut dovada că sunt supraviețuitoare ale Holocaustului.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 103/2016 (27.05.2016), au fost înregistrate aproximativ 5.400 de cereri de analizare cu prioritate.

Până în prezent au fost soluționate 3.746 dosare pentru care s-a solicitat analizarea cu prioritate. La data de 10.04.2020, sunt în analiză alte 1.105 dosare de acest tip, pentru care s-au formulat cereri până la data de 30.12.2019, inclusiv.

Astfe, se observa ca ANRP are o activitate intensa, astfel ca daca astepti o decizie de compensare prin puncte, esti intr-o situatie dificila.

Numarul de dosare, deschise de mostenitorii fostilor proprietari la instantele de judecata, este constant.

Astfel exista imprejurarile ca doar Tribunalul sa mai poata faca dreptate persoanelor indreptatite.

ANRP acorda prioritate dosarelor care contin hotarari judecatoresti. Un avocat poate sa obtina o Hotarare judecatoreasca prin care sa accelereze procedura de acordare a despagubirilor.

 

O Decizie de Compensare prin puncte = alternativa pentru retrocedare

O decizie de Compensare prin puncte este o alternativa la restituirea in natura a imobilelor nationalizate sau confiscate abuziv.

Conform prev. art. 1 din Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, modificata in decembrie 2017, daca titularul a cedat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietății, singura măsură reparatorie care se acordă este compensarea prin puncte.

Trebuie precizat ca doar in dosarele în care se acordă măsuri compensatorii altor persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, se aplica compensarea prin puncte. In aceste cazuri, se acordă un număr de puncte egal cu suma dintre prețul plătit fostului proprietar sau moștenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzacționarea dreptului de proprietate și un procent de 15% din diferența până la valoarea imobilului. Valoarea imobilului imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia. Valoarea se exprimă în puncte, un punct are valoarea de un leu.

Foarte important de urmarit este ca in cazul în care din documentele depuse la dosarul de restituire nu rezultă prețul plătit fostului proprietar sau moștenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzacționarea dreptului de proprietate, punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoare.

Ulterior verificării și evaluării, la propunerea Comisiei Naționale, este validata sau invalidata, dupa caz, decizia entității învestite de lege și, după caz, se aprobă punctajul stabilit dupa formula mai sus amintita.

 

Decizie de compensare prin puncte – piedici. Necesitatea parcurgerii partajului.

Restituirea in natura a imobilelor confiscate inca se afla atentia avocatilor specializati in retrocedari imobile. Asta nu neaparat din cauza eventualelor erori ale Comisiei ci din cauza diverselor situatii aparute intre mostenitori, ce impiedica valorificarea punctelor.

Avocatii Cabinetului de Avocatura Velicu Daniel au fost sesizati asupra neintelegerilor dintre mostenitori ce pot fi solutionate doar printr-un partaj judiciar.

Deasemenea, in cazul decesului unuia din titulari, este necesara parcurgerea dezbaterii mostenirii si, eventual, partajarea judiciara a drepturilor stabilite prin decizia de compensare.

Nu mai tarziu de trecerea a 3 ani de la emiterea deciziei de compensare, deținătorul de puncte poate solicita valorificarea acestora în numerar. Cererea de valorificare se depune, personal sau prin avocat. Certificatul de deținător de puncte se emite de ANRP în situația transmiterii drepturilor recunoscute prin decizia de compensare.

In cazul în care decizia de compensare a fost emisă pe numele mai multor persoane, fără a se stabili cotele cuvenite fiecăreia, se emite un singur titlu de plată pentru toți. Aici intervine conflictul intrucat este sufiicent ca un singur mostenitor sa refuze sa comunice cu ceilalti, astfel ca drepturile celorlalti sa fie blocate. Riscul este ca niciun titular sa nu mai primeasca niciun leu din valorificarea punctelor.

Solutie pentru valorificarea metodei printr-o decizie de compensare prin puncte

In cazul unei neintelegeri intre mostenitori, oricare dintre acestia poate sesiza Judecatoria pentru parcurgerea partajului judiciar. Ulterior partajului, titlul de plata se va emite individual, pentru persoana care a făcut cerere, dacă a obtinut in instanta partajul drepturilor stabilite prin decizie. Solutia este valabila si pentru cazul decesului unuia din titularii mentionati in decizia de compensare.

Situatia este confirnata si de HG nr 401 din 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România:

-daca exista mai multe persoane beneficiare, cererea trebuie înregistrata de toate acele persoane.

-dacă o decizie de compensare prin puncte a fost emisă pe numele mai multor beneficiari, fără a fi însă specificată cota fiecăruia, titlul de plată se va emite pe numele tuturor beneficiarilor, 

Titlul de plata poate fi emis individual, pentru o singura persoana, DOAR dacă s-a făcut partajul drepturilor stabilite prin decizia de compensare. În această ipoteză este necesară depunerea actelor care fac dovada partajului, respectiv hotararea judecatoreasca definitiva.

 

Noutati privind modul in care obtii compensarea prin puncte de la ANRP.

La data de 21.03.2020 a intrat în vigoare Legea nr. 22/2020, care prevede că valoarea imobilelor se stabilește prin raportare la grila notarială valabilă la data soluționării dosarului de către C.N.C.I.

În condițiile în care grilele notariale din 2020 aduc schimbări nu numai cu privire la valoare, ci și cu privire la zonări, corecții și alți coeficienți de calcul al suprafețelor, în multe dosare deja analizate, unele chiar cu referate de soluționare întocmite, va fi nevoie de refacerea corespondenței cu autoritățile locale pentru a putea aplica în mod corespunzător prevederile din noile grile.

Din acest motiv, perioada de soluționare pentru aceste dosare se va prelungi cu 30-60 de zile.

 

CERERE_DE_VALORIFICARE_PRINTR-O DECIZIE DE COMPENSARE PRIN_PUNCTE

Iti recomandam sa citesti si acest ARTICOL : https://velicu.eu/dosare-anrp-cnci-titluri-plata-2018/


Cabinet Avocat Velicu Daniel