Contesta Taxa salubrizare Sector 4 2018 | Cum Contest decizia de impunere

Ati primit Decizie de Impunere pentru plata Taxei de Salubrizare in Sectorul 4 ? Daca entitatea SRL / PFA nu desfasoara activitate la sediul din Sector 4, nu exista obligatia de a achita o Taxa Salubrizare. In acest sens recomandam a Contesta taxa salubrizare, impusa prin Decizia de Impunere ilegala si abuziva   

contesta taxa salubrizare

Ce este o Decizie de Impunere a Taxei de salubrizare?

Decizia de impunere este un act emis de autoritatea publica locala, avand rolul unui titlu de creanta.

Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent precum Directia Impozite si Taxe Locale.

Organul fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modifică baza de impunere, ca urmare a unor constatări prealabile ale organului fiscal sau în baza unei inspecţii fiscale.

Decizia de impunere şi decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii constituie şi înştiinţări de plată, de la data comunicării acestora, în condiţiile în care se stabilesc sume de plată. Mai jos puteti gasi un formular rip pentru Contestatie Taxa Salubrizare . 

 

Rolul Taxei Speciale de Salubrizare in Sectorul 4

Trebuie subliniat ca rolul legal al acestei taxe speciale este de a acoperi fondurile necesare finanţării activităţii de a colecta gunoiul din pubele.

Insa, taxa nu poate fi impusa tuturor entitatilor si persoanelor fizice care apar cu resedinta/ domiciliul ori sediul pe raza teritoriala a unitatii administrative sectorul 4.

Decizia de a naste aceasta taxa speciala in sarcina tuturor entitatilor este indoielnica raportat la legislatia aplicabila si invocata de insesi autoritatile publice locale din Sector 4.

Conditia platii Taxei de Salubrizare – Utilizarea Serviciului

Utilizatori sunt beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecţi ai serviciului de salubrizare.

Legea serviciilor comunitare de utilitati nr 51/ 2006 si Lgea 227/2015 privind Codul Fiscal impun ca Utilizatorii sa fie acele persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice.

Doar persoanele care beneficiaza de servicul de salubrizare sunt obligate sa achite taxa speciala.

Art 30 alin. 6) din Legea finantelor publice nr 273/2006 stabileste ca Taxele se incaseaza doar de la persoanele ce beneficiaza efectiv de salubrizare.

Prin urmare, persoanele, care nu utilizeaza serviciul autoritatii, NU SUNT OBLIGATE la Plata Taxei.

Daca o societate, PFA, Intreprindere individuala, persoana ce exercita profesie liberala etc, ce detine sediul social ori profesional intr-un apartament ori casa din sectorul 4, nu poate fi obligata sa achite taxa daca nu foloseste efectiv serviciul de salubrizare.

Daca entitatea nu desfasoara activitate la sediu, avand un punct de lucru in alt sector.

Contestarea Deciziei de Impunere A Taxei de Salubrizare | Contesta Taxa Salubrizare

Daca Directia Taxe si Impozite Locale sector 4 emite decizie de impunere privind plata sumei, pe anul 2017 ori 2018, unei persoane ce nu utilizeaza serviciul, este posibil ca Decizia sa fie ilegal emisa, printr-un abuz administrativ.

Impotriva Deciziei de Impunere trebuie facuta contestatie.

Termenul pentru contestatie este de maxim 45 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.

Evident, fata de evidenta si gravitatea situatiei, destinatarul deciziei poate ataca actul si ulterior termenului insa nu recomandam depasirea termenului.

Doar daca este formulata Contestatie, Decizia de Impunere poate fi revocata.  

Formulat tipizat pentru a Contesta Taxa Salubrizare mentionata in Decizia de Impunere 


DOMNULE DIRECTOR,


Subscrisa ………….., cu sediul social in ………………, cu datele de identificare J . . ., CUI . . ., formulez prezenta

CONTESTATIE IMPOTRIVA DECIZIEI DE IMPUNERE


nr….. si a bazei de impunere stabilita de……….., cu sediul in…………, str………. nr……judet/sector…………..,

solicitandu-va ca prin decizia de solutionare a prezentei contestatii sa admiteti in totalitate contestatia formulata de noi si, pe cale de consecinta, sa desfiintati in intregime actele administrative fiscale atacate.


MOTIVELE PREZENTEI CONTESTATII


In fapt, la data de……………..organul fiscal, respectiv……………, ne-a comunicat actul administrativ fiscal nr. ……..din data de………., prin care parata a dispus……….., act administrativ fiscal ce dispune in mod netemeinic si nelegal ca subscrisa sa fie obligata sa achite o taxa pentru un serviciu pe care nu-l utilizam la sediul din  …………..

De aceea, avand in vedere cele de mai sus, solicitam pe aceasta cale sa desfiintati in intregime actele administrative fiscale atacate, respectiv baza de impunere si decizia de impunere nr……/……, obligand organul emitent…….., sa emita o noua decizie de impunere cu o noua baza de impozitare corespunzatoare.

In drept, imi intemeiez prezenta pe dispozitiile din Codul de procedura fiscala .

Data …….… Semnatura…………


DOMNULUI DIRECTOR AL DITL SECTOR 4

Contesta Taxa salubrizare Sector 4


Cabinet de Avocatura Velicu Daniel                avocat@velicu.eu             0729108050