Poti obtine de la ANRP Despagubiri in 2020 conform Legii 164/2014

Daca beneficiarii doresc cate o decizie individuala, este necesar Partajul pentru a se incasa de la ANRP despagubiri, pe Legea 164/2014. Daca intervine decesul solicitantului ori mostenitorii nu se inteteg, este necesar un Partaj pentru a primit de la ANRP despagubiri

 

Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor ANRP – Legea 164/2014 

Daca te intereseaza subiectul ” ANRP despagubiri “, afla urmatoarele:

  • Prin Legea nr. 164 din 11 decembrie 2014, s-au adoptat unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947.

Incepand cu data intrarii a Legii 164, decembrie 2014, singura măsură compensatorie de care pot beneficia persoanele prevăzute mai sus este acordarea de despăgubiri băneşti.

Dispoziţiile prezentei legi referitoare la plata despăgubirilor se aplică cererilor soluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru care nu s-a efectuat plata, cererilor nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, având ca obiect acordarea de despăgubiri în baza 

Plata sumelor stabilite prin titlurile de plată se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de cel mult 180 de zile de la data emiterii acestora.

Insa poate sa apara o problema pana la emiterea titlului de plata, daca intervine decesul solicitantului si exista cel putin doi mostenitori interesati sa incaseze despagubiri de la ANRP .

Sunt situatii in care doar Tribunalul mai poate ajuta persoanele indreptatite. Sunt situatii in care lentoarea ori refuzul ANRP de a solutiona dosarele poate oferi dreptul de a fi sesizata instanta competenta. Mai mult detalii AICI, pentru despagubiri ANRP.

Partaj necesar obtinerii Titlului de Plata in 2020 pentru ANRP despagubiri

Asa cum aratam si AICI, orice conflict poate fi rezolvat cu ajutorul unui avocat bun.

Daca beneficiarii doresc cate o decizie individuala, este necesar Partajul. Daca partile nu se inteleg, Judecatoria va emite o hotarare.

Daca intervine decesul si mostenitorii titulari ai unui dosar doresc emiterea unui titlu de plată pentru fiecare beneficiar, este necesară o Hotarare judecatoreasca de partaj. 

În cazul în care unul dintre beneficiarii deciziei de actualizare a decedat, este necesară parcurgerea procedurii de partaj.

Partajul poate fi relativ usor de obtinut daca este angajat un avocat  cunoscator a legislatiei ANRP .

Nu exista alta cale in afara sesizarii instantei de judecata, daca partile nu fac un compromis.

Pentru ca Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (A.N.R.P.) să emită un titlu de plată în favoarea beneficiarilor deciziilor de actualizare emise în temeiul Legii nr. 164/2014, este necesară transmiterea hotararii judecatoresti de partaj, in forma legalizata.

Dacă beneficiarul şi-a schimbat adresa de corespondenţă, noua adresă va fi adusă la cunoştinţa A.N.R.P. odată cu transmiterea actului.

 

ANRP Despagubiri valoare bunuri imobile

Despagubiri ANRP se raporteaza la natura bunului imobil, la data confiscarii abuzive. 

Valoarea bunurilor imobile pentru care se acordă despăgubiri de ANRP, se stabileşte de comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, prin raportare la valorile şi limitele prevăzute în anexa de mai jos

ANRP despagubiri

 

ANRP despagubiri Actualizare

Plata despăgubirilor se efectuează în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranşe anuale egale, eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Sumele neplătite, aferente hotărârilor judecătoreşti prevăzute se actualizează cu indicele de creştere a preţurilor de consum pentru perioada de la momentul rămânerii irevocabile/definitive, până la data intrării în vigoare a legii 164/2014, şi constituie obligaţii de plată.

Actualizarea sumei se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. Pentru mai multe informatii referitor la Dosarele ANRP, urmati linkul.

https://velicu.eu/dosare-anrp-cnci-titluri-plata-2018/


Cabinet de Avocatura Velicu Daniel