Ultimul comunist ascunde informatii din urbanism Sector 5 acasa la interlop

Ultimul comunist din Romania, tovarasul Daniel Florea, care conduce Primaria Sector 5, ascunde informatii de interes public, din urbanism Sector 5, acasa la clanurile de interlopi.

urbanism sector 5

Primarul Daniel Florea s-a hotarat sa ne ascunda informatii de interes public, din urbanism Sector 5, vitale pentru sistemul socio politic actual si pentru increderea in Primaria Sector 5.

Tovarasul Daniel a ascuns acasa la interlopi nu doar autorizatia de construire, emisa gruparii de interlopi Zorila asociata cu doi functionari importanti din Primaria Sector 5, ci toate autorizatiile de construire/ desfiintare pe care le semneaza, alaturi de certificatele de urbanism din Urbanism Sector 5.

Primarul a blocat accesul publicului in ce priveste cunoasterea autorizatiilor de construire / desfiintare, respectiv a certificatelor de urbanism.

Practic, daca vecinul tau construieste ilegal un imobil, indiferent daca are un panou afisat la santier, tu, cetatean contribuabil la bugetul Primariei, nu poti afla situatia prin calea legala.

Beneficiul creat Primariei si gruparilor de interlopi ajutate consta in faptul ca o autorizatie de construire ilegala nu va putea fi cercetata la fel de usor de cei interesati.

Situatia creata de ultimul comunist din Bucuresti contravine dreptului tau fundamental, caruia ii revine obligatia Primariei de a publica toate autorizatiile de construire si demolare pe site-ul institutiei.

Incepand cu 1 ianuarie 2019, tovarasul Primar si asociatul sau de la Securitate Nationala au decis ca nicio informatie referitoare la aceste acte adminisrative sa mai fie publicata pe site sau afisata la sediul institutiei, contrar esentei urbanism sector 5.

 

Istoric privind ascunderea la interlopi acasa a unor informatii Urbanism Sector 5 – autorizatiile de construire

Era arhicunoscut modul in care Marean Vanghelie conducea Primaria Sector 5.

Ulterior alegerilor din iunie 2016, Daniel Florea nu a schimbat nimic aparent.

Ulterior unui proces deschis de subsemnatul in 2016, la Sectia a II contencios administrativ si fiscal din cadrul Tribunalului Bucuresti, dl Primar si viceprimarul Tiganila au decis sa respecte legea, una esentiala pentru sistemul sociopolitic actual.

Astfel, din ianuarie 2017, Primaria Sector 5 a publicat pe site-ul oficial o lista partiala cu informatiile relevante din urbanism sector 5.

Minunea a durat 2 anisori, incepand cu ianuarie 2019 tovarasul Primar Daniel preferand sa ne ascunda aceste importante acte, precum in odiosul trecut al acestui sector.

Prin autorizatiile de construire, de demolare si anexele acestora alaturi de certificatele de urbanism relevante, gruparile de interlopi fac milioane de euro distrugand acest oras, furand dreptul generatiiilor urmatoare la proprie dezvoltare.

Tovarasul Daniel Florea, primarul sectorului 5, s-a decis sa se intoarca in trecut, unde informatia era ascunsa caci oamenii trebuiau sa mearga la munca si atat, nu aveau nevoie de informatie la care doar elita comunista avea acces.

 

Model de solicitare a unei autorizatii de construire, act ce contine informatii de interes public – Urbanism Sector 5

Catre Primaria Sector 5 urbanism@sector5.ro massmedia@sector5.ro primarie@sector5.ro

Catre Primaria Mun Bucuresti  fax. 021.302.15.25

Functionarului insarcinat cu comunicarea informatiilor de interes public – Urbanism Sector 5

 

            Excelenta voastra,

 

            Subsemnatul, …., cnp  . . . , domiciliat in

  • Cu adresa postala pentru corespondenta in . . . si adresa virtuală …, unde asteptam actele solicitate

 în temeiul art. 7 alin. (3)[1] din Legea nr. 544/2001, prin prezenta

CERERE PRIVIND ACCESUL LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC URBANISM SECTOR 5,

 vă solicit respectuos a ne comunica de urgenta Autorizație de construire nr. . . pentru imobilul situat în Sector 5 si care are urmatoarele coordonate:

  • Carte funciara nr
  • Strada . .  nr . . Sector 5

In masura in care au fost emise autorizatii, solicitam copie electronica de pe continutul acestora si de pe toate anexele la adresa de e-mail : .. . .

Potrivit art. 51 alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 50/1991, În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primarul de sector al municipiului Bucureşti, o copie a acesteia va fi transmisă spre ştiinţă Primăriei Municipiului Bucureşti.

Daca Primaria Sector 5 a emis autorizatie de construire si sau de desfiintare, insa nu a urmat procedura legala obligatorie, de publicare pe site-ul institutiei a continutului autorizatiei si a anexelor, solicitam sa analizati obligatia legala de a sesiza organele abilitate din cauza incalcarii unor norme fundamentale ce reglementeaza transparenta activitatii autoritatii publice din Sector 5, pe fondul in care exista si un prejudiciu constand in imposibilitatea luarii la cunostinta de actele administrative.

Potrivit art. 1 din Legea 544/2001, accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autorităţile publice, în conformitate cu Constituția României şi cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României. Interesul solicitantului este și unul personal, rezultând din deținerea în proprietate a unui spațiu în imobilul construit în adresa Str  . . .

[1] Art. 7 alin (3) Solicitarea şi obtinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt intrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.

Semnatura si data

 

Rolul si valoarea unor informatii de interes public – Urbanism Sector 5

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informatii de interes public din Urbanism Sector 5, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Da, ati citit bine: unul din principiile fundamentale ale unei cetati. Functionarea normala a unui oras in lumea civilizata se bazeaza pe accesul cetateanului la informatii de interes public.

Prin informatii de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezulta din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.

Autorizatiile de construire, de demolare si certificatele de urbanism contin veritabile informatii de interes public in Urbanism Sector 5

Ciudat, insa aceasta tactica comunista, pusa in aplicare de tovarasul Daniel Florea si de specialistul in securitate nationala imi creste interesul in a cerceta acele informatii de interes public ascunse.

Intelegand confortul Primariei, unde nu exista posibilitatea cunoasterii autorizatiilor de construire, ca avocat specializat in constructii caut cu o energie superioara solutii pentru clientii mei.

 

Care e motivul pentru care domnul Judecator Daniel Florea ascunde autorizatiile de construire de public, acte ce contin informatii de interes public in Urbanism Sector 5 ?!

Am verificat atatea autorizatii si am curajul sa spun ca jumatate din Autorizatiile de construire semnate de Primarul Daniel Florea catre clanurile de interlopi sunt ilegale.

Clanurile imbogatite din pix de ultimul comunist sunt cele mai periculoase din Romania, acolo in sectorul 5 investesc banii din proxenetism, trafic de droguri si camatarie.

In acest sens, lucrez la un proiect – 100 de tipuri de fraude in Urbanism Sector 5

Documentul este inspirat din activitatea departamentului condus de ultimul comunist din Bucuresti – Primarul Daniel Florea, ajutat de individul de la Securitate Nationala.

Desi nu ma intereseaza politica, daca printr-o grava eroare as ajunge Primar, proiectul meu ar fi viza locuintele pentru tinerii angajati.

Evident, l-as evacua pe ultimul comunist din Sectorul 5.

As bloca accesul interlopilor la fraudarea procedurilor prin cresterea concurentei in domeniul construirii de locuinte. Proiectul ar viza atragerea antreprenorilor si a angajatorilor nationali in general, pentru construirea de locuinte pentru angajatii lor in Sectorul 5.

 

Cum poti obtine informatii de interes public prin intermediul instantei de judecata in mod gratuit

Va amintesc procedura de obtinere a informatiilor de interes public, in Urbanism Sector 5, pe care am urmat-o de curand pentru client.

Initial am parcurs procedura prealabila sesizarii Tribunalului Bucuresti

Conform art. 6 din Legea 544/2001, am formulat o solicitare în scris a informațiilor de interes public, solicitare ce a cuprins cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;

b) informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public (copie de pe autorizatia de construire si anexele sale pentru terenul identificat cu numar postal si nr de carte funciara);

c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului. (am precizat adresa de e-mail intrucat art. 7 alin. 3) prevede aceasta modalitate “Solicitarea și obținerea unor informatii de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, și în format electronic”)

Desi Art 7 alin. 1) din Legea 544/2001 impune ca autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea unor informatii de interes public în termen de 10 zile.

In ziua 11, am depus actiunea in contradictoriu cu Primarul Daniel Florea, autoritatea executiva si reprezentantul subunitatii administrativ teritoriale sector 5.

Actiunea este prevazuta la Art 22 alin. (1) din aceeasi lege : În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorității ori al instituției publice.

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de 10 zile..

Instanța va obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze acele informatii de interes public – Urbanism Sector 5, solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.

Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

Decizia Curții de apel este definitiva și irevocabilă.

Atât plângerea, cât și recursul se judecă în instanță, în procedură de urgență, și sunt scutite de taxă de timbru.

 

Autorizatiile de construire si certificatele de urbanism reprezinta informatii de interes public in Urbanism Sector 5

Drept capat secund de cerere am solicitat obligarea tovarasului Daniel Florea la respectarea procedurii de publicare a autorizatiilor de construire, ca informatii de interes public.

Conform ORDINULUI nr. 839 din 12 octombrie 2009, pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, autorizatiile de construire si certificatele de urbanism reprezinta informatii de interes public

Articolul 41 Asigurarea caracterului public a certificatelor de urbanism . (1) Lista certificatelor de urbanism este publică.

Lista trebuie sa fie afișată lunar la sediul Primariei și trebuie sa cuprinda enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), făcându-se evidențierea fiecărui imobil prin menționarea:

– adresa, numărul cadastral și de carte funciară, numele și prenumele solicitantului, precum și scopul pentru care a fost eliberat actul.

Articolul 55 Asigurarea caracterului public a autorizatiilor de construire – ce contin informatii de interes public in Urbanism Sector 5

In temeiul prevederilor art. 7 alin. (21) din Legea 50/1991, autorizațiile de construire/desființare împreună cu anexele acestora, respectiv actele de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, au caracter public.

Astfel, insusi Parlamentul Romaniei a decretat ca autorizatiile de construire reprezinta informatii de interes public.

Autorizația de construire și anexele acesteia au caracter public și se pun la dispoziția publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorității administrației publice emitente sau prin afișare la sediul acesteia, după caz.

În acest scop, se pun la dispoziția publicului, pe pagina proprie de internet a autorității administrației publice competente, emitentă, sau prin afișare la sediul acesteia listele la zi ale actelor de autoritate emise, în vederea solicitării și obținerii, după caz, a informațiilor prevăzute la art. 7 alin. (23) din Legea 50/1991:

a) conținutul autorizației de construire și al anexelor aferente, care includ toate condițiile necesare a fi îndeplinite de solicitanți, sau, după caz, conținutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții;

b ) principalele motive și considerente pe care se bazează emiterea autorizației de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, ca urmare a examinării comentariilor și opiniilor exprimate de public, inclusiv informații cu privire la desfășurarea procesului de consultare a publicului;

c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea și, dacă este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului.blocul acela 

 

Acum intelegeti de ce tovarasul Daniel Florea a ascuns Primaria Sector 5 acasa la interlopi, din Urbanism Sector 5?

Cum ar putea cineva vreodata sa publice in 2019 principalele motive și considerente pe care se bazează emiterea autorizației de construire, respectiv construirea unui bloc pe locurile de parcare aferente unui bloc edificat in 2014.

Mai mult, blocul acela urma sa fie construit in 2018 de un celebru clan de interlopi asociati cu 2 functionari din corpul de specialitate al tovarasului primar.

Al treilea capat de cerere este obligarea Primarului Sector 5 la plata de daune morale din cauza ascunderii unor informatii de interes public

Imobilul pentru care a fost ceruta informatia publica a trecut printr-un incendiu, asemanator cu cel amintit de mine AICI.

Incendiul s-a extins asupra imobilului mamei clientului, casa arzand partial.

In prezent, vecinul a demarat un santier fara niciun panou, astfel solicitarea este una intemeiata in fapt si in drept.

Primaria Sector 5 nu a raspuns in niciun fel, clientul fiind afectat sub aspectul dreptului sau fundamental de a cunoaste temeiul pe care il detine vecinul sau privind edificarea unei constructii la calcan.

Din cauza ultimului comunist din Bucuresti, clientul a intrat in conflict cu vecinul sau, acesta din urma pretinzand verbal ca detine o autorizatie de construire.

Astfel, desi Primaria Sector 5 trebuie sa contribuie la calitatea vietii din acest sector, ascunderea acestor informatii de interes public la interlopi acasa creeaza conflicte intre locuitorii sectorului.

Vom obtine acele informatii de interes public cerute si daune morale de la ultimul comunist din Bucuresti.


Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu