Incendiu in Sector 5 ? Puneti FURTUNURILE CU APA pe Primaria Sector 5

In urma celui mai recent incendiu in sector 5 , un întreg bloc de locuinte aproape a ars in flacari. Respingem din start sloganul Corupția Ucide în cazul acestui Incendiu in Sector 5.  Totuși, posibil si din cauza functionarilor de la Primaria Sector 5, pot sa moara sute de mii de oameni in Bucuresti.

incendiu in sector 5

INCENDIU IN SECTOR 5 – PRILEJ DE MEDITARE ASUPRA UNEI PROBLEMEI NATIONALE, CE TINE DE ESENTA SOCIETATII ROMANESTI

Pe 9 august 2018, un incendiu în sector 5 a mistuit un întreg bloc aproape, cu sase niveluri (demisol locuit + P + 2E+ “Mansarda dubla”).

Respingem din start sloganul Corupția Ucide caci problema e una de structura a societatii romanesti, nu doar la Primaria Sector 5.

Nu corupția genereaza incendii, așa cum nici Dumnezeu nu cred ca o face. Acest incendiu in Sector 5 are la baza lehamitea romanilor în general fata de reguli, raportat la prevenire, la contracararea oricaror șanse de incendiu. Romanii în general, bucurestenii în special, prefera ca blocul lor sa ia foc decât sa scoată niște bani din buzunar pentru atragerea raspunderii a functionarilor din Primaria Sector 5 și a investitorului pentru fraudarea procedurii de autorizare în caz de incendiu. De investitii în blocul lor nici nu mai amintim, prefera sa își cumpere un led, cu o rezolutie maxima, pentru a se delecta cu incendiile aparute la alte blocuri de locuinte decât sa își administreze în mod responsabil propriul bloc de locuinte. Așadar, „corupția ucide” s-ar traduce in „lehamitea ucide”, indiferent daca blocul lipsit de autorizatii si avize este in Sector 5 sau in alt sector al Capitalei.

Dincolo de atitudinea generala exista speranta, gasiti AICI un model de Opozitie sociala fata de marsavia Primarului Judecator Daniel Florea si echipei sale de specialisti in Abuzuri, printre care si Doctorul in securitate nationala – Viceprimarul Tiganus. Alt abuz comis de acelasi Primar, gasiti AICI.

Insa, anterior achizitionarii apartamentelor in acel bloc, ars in urma unui incendiu in Sector 5, s-au desfasurat proceduri administrative fara de care imobilul nu putea fi inscris in Cartea Funciara drept bloc de locuinte.

Blocul, aparent lipsit de autorizatia de protectie in caz de incendiu, a fost vandut cu ajutorul functionarilor din Primaria Sector 5.

incendiu in sector 5

IMPLICAREA CELOR DIN PRIMARIE IN CAZUL ACESTUI INCENDIU IN SECTOR 5

In primul rând, si din cauza functionarilor de la Primaria Sector 5, pot sa moara sute de mii de oameni, care semneaza acte administrative fara de care asa zisii investitori nu pot sa vanda apartamentele.

Acest ultim Incendiu in Sector 5 nu e doar un alt incendiu ci subliniaza lipsurile generalizate la nivelul Sectorului si la nivelul Capitalei. Lipsesc acte administrative sau cele efectuate sunt intocmite in fals, ce pagubesc constant romanii în general, bucurestentii în special.

Tinerii, ce cumpara locuinte prin credit bancar, plătesc DOUA ASIGURARI pe locuinta, cea obligatorie și cea facultativa impusa de Banca. In schimb legislatia asigurarilor exclude de la despagubiri situația în care blocul nu are toate avizele și autorizatiile. Astfel incendiul de fapt scoate la suprafața ceva mult mai grav, oamenii plătesc anual milioane de euro la asiguratori însă în caz de incendiu vor primi doar un furtun de la ISU și un dus cu apa rece.

Un alt incendiu în sector 5 e iminent, șansele fiind la fel de ridicate precum construirea unui alt imobil fără autorizație de protecție în caz de incendiu. Autorizatia este un act esential pentru siguranta financiara a viitorilor proprietari. Prejudiciul creat de impostorii din Primaria Sector 5 e dublu. 

Nu e suficient ca ISU sa trimită pompierii și sa stinga focul, deși blocul a ars în proportie de peste 50% in urma acestui incendiu in Sector 5.

Este ocazia sa punem furtunurile cu apa pe Primaria Sector 5 întrucât nu a fost doar un incendiu în Sector 5.

PREVENIREA INCENDIILOR PRIN ACTELE ADMINISTRATIVE IMPUSE DE LEGISLATIA SPECIFICA, POSIBIL NERESPECTATA IN CAZUL IMOBILULUI CE A ARS IN INCENDIUL DIN SECTOR 5.

Incendiu in sector 5

Un avocat specializat în construcții cunoaște în amanunt procedurile de autorizare a unui bloc de locuinte, inclusiv faza de autorizare în vederea prevenirii incendiilor. În aces sens informam persoanele afectate ca prin proiectul Ajutor Public Judiciar, pot primi asistenta juridica gratuita pentru atragerea raspunderii eventualilor functionari, vinovați de acest dezastru.

Vom devoala metoda de corupere a sistemului legislativ privind prevenirea incendiilor în Bucuresti. Fraudarea procedurii legale de avizare și autorizare a constructiei din punctul de vedere al protectiei în caz de incendiu plaseaza în centru functionarii Primariei Sector 5.

Un incendiu intr-un bloc , oriunde in lume, inclusiv in Capitala, Sector 5, nu poate fi evitat la modul absolut.

Nici Dumnezeu nu ar putea face asta intrucat in Biblie, Psalmii 11.6, este scris Peste cei răi plouă cărbuni, foc şi pucioasă: un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte.

Dar Autorizatia de protectie impotriva incendiului si Avizul preliminar au rolul de a asigura un risc cat mai scazut in ce priveste aparitia incendiului in general, aparitia unui incendiu in Sector 5 .

Conform Art. 48 – Art. 51 din Normele de aplicare a legii 50/1991 privind autorizarea constructiilor, prin Autorizaţia de Construire, emitentul (Primaria Sector 5) poate impune anumite condiţii pentru perioada executării lucrărilor autorizate, rezultate din aplicarea normelor generale şi locale, privind: d) măsurile de securitate la incendiu.

Dar nu e suficient ca Primaria Sector 5 sa impuna aceste măsuri, trebuie sa constate existența lor cu ocazia receptiei blocului de locuinte. Aparent, asta a înțeles și legiuitorul nostru de moment ce a responsabilizat Primaria de Sector cu asemenea obligatii.

Avizul și Autorizația de protecția în caz de incendiu erau reglementate la nivelul perioadei de pana in 2013, prin urmatoarele acte normative specifice, emise de autoritatea publica centrala:

- Ordinul MAI nr. 1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, 
- Ordinul MAI nr 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă,
- Ordinul MAI nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă.

Specific tuturor Ordinelor de ministru este că avizele, cât și autorizaţiile de protecţie civilă sunt actele emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, prin care se certifică pe de o parte conformitatea prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare cu măsurile adoptate în documentaţiile de investiţii în construcţii pentru realizarea masurilor de protecția în caz de incendiu și, ulterior, confirmă realizarea masurilor pentru acest deziderat, conform reglementărilor specifice.

Conform cu Art. 1 Legea 10/1995 privind calitatea în construcții Rep., pentru obţinerea unor construcţii de calitate sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe fundamentale aplicabile: b) securitate la incendiu;

Un rol esential în procedura de autorizare și recepție a unui imobil de locuinte îl joaca urmatoarele norme cu dubla natura, tehnica si juridica : 

  • Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor P 118/1999 aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 27/N/07.04.1999, modificat prin Ordinul M.D.L.P.L./O.M.I.R.A. nr. 269/431-2008.
  • ORDINUL nr. 27/N/7.04.1999 privind aprobarea NORMATIVULUI DE SIGURANŢĂ LA FOC A CONSTRUCŢIILOR  INDICATIV P 118­99.
  • Art. 3.3. ORDINUL Nr. 1383 din 24.09.2002  pentru aprobarea reglementării tehnice  „Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe  (revizuire NP 016­96)”, indicativ NP 057­02
  • Art. 3.3. ORDINUL Nr. 1383 din 24.09.2002  pentru aprobarea reglementării tehnice  „Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe  (revizuire NP 016­96)”, indicativ NP 057

Rolul Autorizatiei de protecție în caz de incendiu este ca o institutie publica centrala, Inspectoratul pentru Situtii de Urgenta, sa confirme ca anumite instalatii, utilaje, mecanisme, mod si materiale de construire sunt prezente in blocul de locuinte inainte de a fi locuit si, eventual, vandut viitorilor locatari.

Obligatia asigurarii existentei acestui act revine Primariei Sector 5, odata cu parcurgerea procedurii de receptie.

FUNCTIONARII, POSIBIL RESPONSABILI DE ACEST DEZASTRU – INCENDIU ÎN SECTOR 5, DAR SI DE ALTE SITUATII IN CARE IMOBILELE SUNT VANDUTE DREPT BLOCURI DE LOCUINTE FARA A AVEA ACEASTA NATURA

Nu mai este o noutate ca în Bucuresti în general, în Sector 5 în special, investitorii imobilelor de locuit sunt interlopii, clanurile de camatari.

Însă, în cadrul Primariei Sector 5, aparent, activau la nivelul anului 2013 (unii încă sunt angajați acolo) funcționari cu diplome la cele mai prestigioase universitati din Romania. Prezumtia Cunoasterii și înțelegerii legislatiei e intarita în cazul celor din urma în comparație cu gruparile de mafioti, ce vând oamenilor speranțe desarte ca vor avea o locuinta, cu avizele și autorizatiile specifice unei locuinte.

Eventuala fraudare a legislatiei nu se petrece la Autorizarea constructiei ci la receptia constructiei, moment esential la care participa obligatoriu un reprezentant al Primariei Sector 5.

La nivelul anului 2013, anul construirii blocului ars, Primarul Vanghelie era doar un varf de lance al autoritatii publice, in spatele lui era sistemul din cadrul Primariei Sector 5.

Sistemul era reprezentat de Arhitectul Sef din Primaria Sector 5, Directorul Executiv al Departamentului de Urbanism pe Sector 5 si functionarii acestui departament.

O autorizatie de construire se semneaza obligatoriu de Arhitectul Sef. Un Proces Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor de construire a unui blocde locuinte colective se semneaza de persoana imputernicita de Arhitectul Sef. Astfel acest functionar este esential pentru construirea și vanzarea blocului. Dacă functionamrul constata prezenta instalatiilor de securitate în caz de incendiu, va semna Procesul Verbal, act care oficializeaza receptia lucrarilor. In sens contrar, nu detine dreptul de permite receptia, intrucat lucrarile trebuie sa fie conforme cu cele impuse în Autorizația de construire.

La nivelul anului 2013, data eventualei autorizari si receptii a imobilului, Seful pe urbanism in Primaria Sector 5 era doamna Basturescu Daniela Cristina.

Doamna Basturescu, fost Arhitect Șef și Director executiv al Departamentului de Urbanism și amenajare teritoriala din Primaria Sector 5 este un functionar faimos. Actualmente, este Arhitect Sef la Primaria Domnesti, Ilfov. Faima doamnei se trage de la jocul online pe care il prefera in timpul serviciului, Criminal Case, conform profilului sau public in platforma Facebook.

incendiu in sector 5

Secretarul Primariei Sector 5, Cristina Cornelia FEURDEAN, licentiata in Drept si Doctor in Drept Administrativ, semneaza toate Certificatele de urbanism și Autorizatiile de construire, prin efectul Legii 50/1991 privind autorizarea constructiilor.

Rolul sau este de a garanta suprematia legii, a Constitutiei Romaniei si a celorlalte acte normative cu valoare juridica superioara autorizatiei, precum Hotararile Consiliului General, in desfasurarea departamentului de urbanism si amenajare a teritoriului.

Reamintim ca potrivit art. 3 al.1) lit. a) din Ordinul MAI nr 3/2011, Avizele de securitate la incendiu se emit în următoarele situaţii: a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiilor de construire, pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate.

Astfel, Arhitectul Șef și Secretarul Primariei Sector 5 joaca un rol esential în impunerea masurilor de prevenire a incendiilor asupra imobilelor de locuit.

Posibila norma incalcata grav, și posibil cu intenție criminala, este cea din Hotărârea de Guvern nr 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu. Conform art. 1 lit. w) Se aprobă următoarele categorii de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu: w) clădiri de locuit colective, noi sau existente, cu regim de înălţime egal sau mai mare de P+3E, la care se amenajează sau se realizează mansarde sau supraetajări;

Blocul ars în proportie ce depășește 50% este unul cu trei niveluri plus o mansarda locuita. Mai mult, insasi mansarda apare ca una falsa întrucât mansarda trebuie sa masoare maxim 60% din aria unui nivel inferior.

Blocul ars în 8 august 2018, în acel incendiu in Sector 5, pare să fie construit cu mansarda cu o arie de peste 90% din aria unui nivel inferior, stare ce agraveaza raspunderea functionarilor de la Primaria Sector 5. Blocul nu putea fi recepționat, implicit vanzarea nu putea fi făcută către actualii locatari/ proprietari. Recepția a vizat un imobil de locuit, aspect care necesita conform normelor amintite obligativitatea obtinerii autorizatiei de protecție în caz de incendiu, altfel clădirea nu putea fi inscrisa în Cartea Funciara drept locuinte.

CE POT FACE LOCATARII | PROPRIETARII LOCUINTELOR, CE AU ARS IN URMA ACESTUI INCENDIU IN SECTOR 5

In primul rand, oamenii ale caror apartamente au fost distruse in incendiu, sa nu accepte metodele de corupere folosite deja de Primaria Sector 5. Sa nu primeasca bani de la Primarie, sa nu semneze niciun act oferit de functionari.

In al doilea rand, sa ceara anularea Antecontractului de Vanzare Cumparare intrucat acea Promisiune de Vanzare nu mai poate fi incheiata din culpa investitorului.

Locatarii/ proprietarii trebuie sa cerceteze dacă teza noastră este valabilă și sa actioneze în mod individual la instanța civila pentru a obtine despagubiri materiale și morale de la constructor si de la functionarii vinovati, din cadrul Primariei Sector 5.

Este posibil ca Locatarii / Proprietarii să fie prejudiciati și de alte entitati/ organisme statale/ autoritati publice locale. Din pacate nu pot avea incredere maxima in nicio autoriate.

Reamintim cele publicate de Viceprimarul Sector 5 pe site-ul primariei. Domnia sa, actual Doctor în Securitate și Aparare Nationala, a fost un șef în cadrul D.G.P.M.B. Viceprimarul actual practic dadea ordine eventualilor polițiști care ancheteaza raspunderea celor vinovați de acest ultim incendiu în sector 5 .

Cu ocazia acestui incendiu în Sector 5 am aflat de proiectul Primariei Sector de a obtine aprobarea PUZ Director pentru Sector 5, prin Consiliul General.

Documentatia de urbanism tip PUZ este sinistra, aprobarea sa va reprezenta un dezastru urbanistic. Vom reveni asupra acestui subiect causa proxima.

later edit

– Imobilul nu avea Autorizatie de construire insa acest aspect complica foarte mult situatia functionarilor din Primaria Sector 5 sau cea a inspectorilor de la Inspectoratul de Stat in constructii. Functionarii erau obligati sa dispuna in cel mai scurt timp demolarea cladirii.

Ulterior eventualei amendari a investitorului de la nivelul anului 2013 pentru edificarea unei cladiri fara autorizatie, Primarul Sector 5 era obligat de art. 32 din Legea 50/1991 sa dispuna sesizarea instantei impotriva celui in culpa, un -investitor de succes- in Sector 5. În cazul în care persoanele sancționate contravențional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenției, organul care a aplicat sancțiunea (Primarul Sector 5 sau Inspectoratul de Stat in Constructii ), va sesiza instanțele judecătorești pentru a dispune, după caz:

b) desființarea construcțiilor realizate nelegal.

In noaptea incendiului, Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 5 trebuia sa se sesizeze din oficiu, sa preia cercetarea penala si sa dispuna o perchezitie la Inspectoratul de Stat in Constructii, la Primaria Sector 5, Directia de impozite si taxe locale Sector 5 si la Politia Locala Sector 5…

Un alt incendiu in Sector 5 este iminent.


Cabinet de Avocatura Velicu Daniel        avocat@velicu.eu       0729108050