Executarea silita abuziva e anulabila | Clauze abuzive Patria Bank

Vom relua laitmotivul activitatii noastre din lupta cu recuperatorii de creante – o executare silita abuziva poate fi anulabila oricand, inclusiv in ce priveste acele clauze abuzive Patria Bank.

Executarea silita poate si chiar trebuie sa fie contestata oricand – nu o spun doar eu ci insisi judecatorii ce solutioneaza contestatia la executare, indiferent ca este o instanta civila din Bucuresti, Sebes ori Constanta.

De ce o executare silita ilegala poate fi anulata oricand? Pentru ca se bazeaza pe acele celebre clauze abuzive banci.

Clauzele abuzive au un caracter abuziv in mod prezumat, cat timp sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii impuse de Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate cu consumatorii, si anume:

  • Nu a fost negociata cu consumatorul;
  • Este contrara exigentelor impuse de buna-credinta;
  • Creeaza un dezechilibru vadit intre drepturile si obligatiile partilor;
  • Clauza nu face parte din notiunea de “obiect principal al contractului;
  • Clauza nu este formulate intr-un limbaj clar si inteligibil.

Noi credeam ca acei consumatori de produse si servicii financiare trebuie sprijiniti si ocrotiti de clauzele abuzive, scopul unui contract cu clauze clare si previzibile fiind tocmai promovarea si atragerea consumatorilor spre contractarea altor credite.

Sistemul socio-politic actual se bazeaza pe credit, de aceea orice abuz trebuie sanctionat pentru conturarea unei previzibilitati in respectarea contractului de credit de catre debitorii consumatori.

Cu ce entitate juridica va puteti judeca pentru a anula o executare silita abuziva

Daca a intervenit cesiunea creantei anterior sau in timpul executarii silite, puteti sa va judecati in contradictoiu cu ambele entitati, cedentul si cesionarul.

Privind calitatea procesual pasiva exclusiva a intimatei in ce priveste anularea clauzelor abuzive, amintim dispozitia art. 1582 din Codul Civil potrivit careia debitorul poate să opună cesionarului (firma ce preia creanta) toate mijloacele de apărare pe care le-ar fi putut invoca împotriva cedentului (banca ce preda creanta).

Norma din legislatia financiara reia teza din dreptul comun – 70 din OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori – in cazurile în care contractul de credit însuşi ori numai creanţele rezultate dintr-un contract de credit se cesionează, consumatorul are dreptul să invoce împotriva cesionarului (noul pretins creditor), orice mijloc de apărare la care putea recurge împotriva cedentului iniţial (ex: Patria Bank SA), inclusiv dreptul la despăgubire.

Patria Bank a preluat o sumedenie de contracte de credit incheiate in conditii indoielnice

MKB ROMEXTERRA BANK S.A. s-a transformat in NEXTEBANK SA. La randul ei, NEXTEBANK SA s-a transformat in PATRIA BANK SA.

Astfel, acele clauze abuzive Patria Bank provin si de la alte entitati.

La Sebes – Alba, am anulat o executare silita abuziva, ce a durat aproape un deceniu.

https://portal.just.ro/298/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29800000000037183&id_inst=298


24.03.2020 Admite în parte contestaţia la executare.
Document: Hotarâre  210/2020  24.03.2020

Contestator- Buta Marius Cosmin la Avocat Velicu Daniel

Parata PATRIA BANK SA (fosta MKB ROMEXTERRA BANK SA)

Parata INVESTCAPITAL LTD – la KRUK Romania SRL

executarea silita abuziva

In urma recursului, am obtinut un succes fantastic la Alba, ce confirma teza promovata de noi de multi ani potrivit careia executarea silita abuziva poate fi anulata oricand

https://portal.just.ro/107/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29800000000037183&id_inst=107

11.12.2020:  Admite recursul declarat de contestatorul recurent BUTA MARIUS COSMIN împotriva Sentinţei nr. 210/24.03.2020 pronunţate de Judecătoria Sebeş în dosar nr. 3002/298/2019, în contradictoriu cu intimaţii PATRIA BANK SA şi INVESTCAPITAL LTD.

Modifică în parte sentinţa recurată în sensul că: Constată nulă clauza prevăzută la pct. 3.1. din Contractul de credit nr. 21/10.04.2008 încheiat de între contestatorul BUTA MARIUS COSMIN şi MKB ROMEXTERRA BANK SA. Menţine în rest sentinţa recurată.

Respinge recursul declarat de intimata PATRIA BANK SA împotriva aceleiaşi sentinţe. Fără cheltuieli de judecată. IREVOCABILĂ.

Executarea chiar poate fi anulata oricand?

Eu reusesc sa anulez executarea silita, dincolo de termenul de contestatie de 15 zile, intrucat stiu cum sa conving judecatorii.

Actiunea prin care se solicita constatarea caracterului abuziv al unei clauze este imprescriptibila, asa cum rezulta din art. 2502, alin. (2) pct. 3 Cod Civil si cum rezulta, in reglementarea anterioara, din art. 2 din Decretul nr. 167/1958.

ATENTIE! Acest drept este confirmat de Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Curtea de Justitie a Uniunii Europene a fost sesizata de o instanta nationala impotriva SECAPITAL SARL, in cauza CJUE C75/19

Prin Ordonanta C75/19, CJUE a decretat ca Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contracte încheiate cu consumatorii trebuie interpretată în sensul că se opune unei norme de drept național în temeiul căreia un consumator care a încheiat un contract de credit cu o instituție de credit și împotriva căruia acest profesionist a început o procedură de executare silită este decăzut din dreptul de a invoca existența unor clauze abuzive pentru a contesta procedura menționată după expirarea unui termen de 15 zile de la comunicarea primelor acte ale acestei proceduri, chiar dacă acest consumator are la dispoziție, în temeiul dreptului național, o acțiune în justiție în scopul constatării existenței unor clauze abuzive a cărei introducere nu este supusă niciunui termen, dar a cărei soluție nu produce efecte asupra celei care rezultă din procedura de executare silită și care îi poate fi impusă consumatorului înainte de soluționarea acțiunii în constatarea existenței unor clauze abuzive.

Cauza C‑725/19 (IO împotriva Impuls Leasing România IFN SA) Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)

Recent, pe 17 mai 2022, Curtea de Justititie a Uniuniii Europene a confirmat acest drept al debitorului, de a contesta oricand executarea silita, drept garantat.

În concluzie, CJUE a răspuns la întrebarea preliminară adresată de o Judecătorie din Romania, astfel:

„Articolul 6 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie să fie interpretate în sensul că se opun unei legislații naționale care nu permite instanței de executare silită a unei creanțe, sesizată cu o contestație la această executare, să aprecieze, din oficiu sau la cererea consumatorului, caracterul abuziv al clauzelor unui contract încheiat între un consumator și un profesionist care constituie titlu executoriu, din moment ce instanța de fond, care poate fi sesizată cu o acțiune distinctă de drept comun în vederea examinării caracterului eventual abuziv al clauzelor unui asemenea contract, nu poate suspenda procedura de executare silită până la pronunțarea unei hotărâri pe fond decât în urma plății unei cauțiuni la un nivel care poate descuraja consumatorul să introducă și să mențină o asemenea acțiune”.

In calitate de avocati specializati, luptam contra abuzului de putere, regasit din plin in activitatea bancilor, a IFN-urilor si a satelitilor – recuperatorii de creante. Noi am invatat sa anulam acest tip de abuzuri, suntem dispusi sa actionam si in cazul tau, sa te scapam definitiv de hartuire si conturi blocate. Ajutandu-te si pe tine, continuand lupta cu abuzul, spre o Romanie mai sigura .

Avocat drd. Velicu Daniel – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii opiniei profesionale personale in legatura cu notiuni si institutii juridice, ce prezinta un real interes public. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.
https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/