Evaziune fiscala pedeapsa | diferenta intre contraventie si infractiune

Evaziune fiscala pedeapsa

Daca esti interesat de evaziune fiscala pedeapsa, afla motivatia autoritatilor de a o incrmina. 

Pentru ca statul sa poata atinge diferite obiective de interes general este necesar sa utilizeze resursele existente in bugetul public consolidat al statului, care este alimentat , printre altele, de impozitele, taxele si alte contributii speciale platite de catre contribuabili, categorie in care se incadreaza orice persoana fizica sau juridica sau orice entitate care nu are personalitate juridica, daca sunt rezidente in Romania sau daca obtin venituri pe teritoriul statului roman.

Evaziune fiscala pedeapsa se raporteaza la obligatia de la Art. 56 – Contribuţii financiare – din Constitutie

(1) Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice.

Evaziunea fiscala reprezinta un fenomen care a luat amploare in majoritatea statelor din lume si consta in sustragerea cu intentie de la indeplinirea obligatiilor fiscale, urmarea imediata fiind prejudicierea bugetului de stat, care nu mai are posibilitatea materiala de a-si indeplini atributiile in lipsa resureslor necesare alocate pentru acest scop.

Elementul material al acestei infractiuni este constituit din actiunile efective realizate cu intentie la care recurg contribuabilii in acest sens.

Din punctul de vedere al laturii subiective, poate fi dedusa conditia formei de vinovatie a intentiei, fiind incidente atat intentia directa, cat si cea indirecta.In consecinta in cazul unei culpe, persoana care, din cauza unei erori scuzabile, prejudiciaza statul, nu poate fi trasa la raspundere penala, dar este obligata sa repare acel prejudiciu.

Modalitatile concrete prin care se poate realiza evaziunea fiscala, precum si sanctiunile corespunzatoare sunt prevazute in Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale astfel:

Articolul 9 (1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscala pedeapsa şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:

a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;

b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;

c) evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;

d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor

e) executarea de evidente contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;

f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;

g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală.

Exista forme mai grave de evaziune fiscala pedeapsa fiind mai mai mare

Alineatele (2) si (3) ale articolului 9 din Legea nr 241/ 2005 prevad situatiile agravate ale infractiunii de evaziune fiscala, prin impunerea unor praguri ale prejudicilui de la care limitele sanctiunii se majoreaza, din cauza nivelului ridicat de periculozitate pe care il prezinta.

Suma de 100.000 de euro si respectiv cea de 500.000 de euro vor fi calculate in echivalentul monedei nationale, in functie de cursul valutar existent.

(2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani

 (3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.

Prin interpretarea textului de lege, evaziunea frauduloasa ia nastere atunci cand un contribuabil refuza sa furnizeze periodic organelor specializate toate documentele si informatiile relevante, cerute de lege, in vederea stabilirii obilatiilor fiscale, sau daca  aceste informatii nu sunt in concordanta perfecta cu realitatea, atunci cand recurge la disimularea obiectului impozabil sau subevalueaza in mod voit cuantumul materiei impozabile.

Contraventie versus infractiune – evaziune fiscala

Exista o diferenta intre contraventia de evaziune fiscala si infractiunea de evaziune fiscala prevazuta de Legea nr. 241/2005, in special cu privire la sanctiunea stabilita de lege, in functie de limita impusa privind prejudiciul neachitat sau ascuns. In cazul contraventiei sanctiunea consta intr-o amenda, pe cand in cazul infractiunii, indiferent de modul prin care se realizeaza aceasta operatiune, pedeapsa legala prevazuta este intotdeauna inchisoarea, doar cuantumul sentintei fiind variabil, in functie de dimensiunea prejudiciului produs,  iar acest calcul va fi facut de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Totusi, Legea nr. 241/2005 prevede si o modalitate de reducere a limitelor pedepsei, de care poate dispune orice contribuabil cu conditia imperativa de a nu fi profitat de respectiva reducere in ultimii 5 ani.

Articolul 10

  • În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 şi 9, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretenţiile părţii civile, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.
  •  Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta lege într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1).

Infractiuni conexe privitor la evaziune fiscala

Pe langa infractiunea de evaziune fiscala, in Legea nr. 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, sunt evidentiate si acele infractiuni care se afla in legatura cu aceasta.

Articolul 3. Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intenţie sau din culpă, documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control.

Articolul 4 Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie.

Articolul 5 Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale

Articolul 7 (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi deţinerea sau punerea în circulaţie, fără drept, a timbrelor, banderolelor ori formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special.

Articolul 8 (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

Latura civila din procesul penal privind recuperarea prejudiciului creat prin evaziune fiscala

Atentie, ICCJ a adoptat, printr-un RIL, Decizia nr.17/2015, prin care se stabileste concret modul in care se solutioneaza latura civila din cadrul unui proces penal avand drept obiect infractiunea de evaziune fiscala, astfel:

“În cauzele penale având ca obiect infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005, instanţa, soluţionând acţiunea civilă, dispune obligarea inculpatului condamnat pentru săvârşirea acestor infracţiuni la plata sumelor reprezentând obligaţia fiscală principală datorată şi la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală”.

In componenta obligatiilor fiscale accesorii intra dobanzile, penalitatile si majorarile de intarziere, ce vor fi calculate incepand cu data scadentei debitului principal până la achitarea integrală a acestuia, fie a prejudiciului constând din debitul principal plus dobânda legală aferentă debitului, calculată până la achitarea integrală a sumei datorate.

Diferenta dintre infractiunea de evaziune fiscala si infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata

De asemenea, prin Decizia nr. 21/2017, Curtea a evidentiat diferenta dintre infractiunea de evaziune fiscala si infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, prevazute in art. 322 si art. 323 din Codul Penal, pentru a elimina orice nelamurire cu privire la acest aspect si, implicit, practica neunitara realizata de catre instantele de judecata pana in acel moment.

“Fapta de evidențiere în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, prin folosirea de facturi și chitanțe fiscale falsificate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, constituie infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.”

Te pot interesa si urmatoarele articole:

https://velicu.eu/stergerea-din-biroul-de-credit-radierea-datelor-biroul-de-credite/

Intern Paunica Andreea Ioana – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol – Evaziune fiscala pedeapsa-  face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.