Dosarele ANRP trebuie solutionate, altfel cei afectati pot sesiza Tribunalul

In dosare ANRP , Titlurile de plata vor fi emise in 2020, cu respectarea unor termene. Atat Legea 165/2013 cat si Legea 164/2014 le obliga la despagubiri in numerar. Daca CNCI ori ANRP nu emit decizii, persoanele indreptatite pot sesiza Tribunalul, fara a fi necesara vreo taxa de timbru. Recomandam persoanelor interesate sa apeleze la avocatii specializati in dosare ANRP 

dosare ANRP

Dosare ANRP CNCI 

În cadrul şedinţei din data de 24 mai 2018, Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) a analizat doar 389 dosare ANRP, dintre care 262 dosare constituite în baza Legii nr. 10/2001 şi 127 dosare constituite în baza legilor fondului funciar.

Raman cateva mii de dosare, in continuare nesolutionate, a caror soarta este incerta.

Pentru dosarele constituite în temeiul Legii nr. 10/2001, C.N.C.I. a dispus emiterea a unui numar de doar 192 decizii de compensare sau validare parţială, a 57 decizii de invalidare a propunerilor de acordare de despăgubiri și 3 titluri de despăgubire.

În cazul dosarelor constituite în baza legilor fondului funciar, C.N.C.I. a dispus emiterea a unui numar de doar 81 decizii de compensare și a 45 decizii de invalidare a propunerilor de acordare de despăgubiri.

Astfel, observam ritmul extrem de lent al solutionarii dosarelor.

Cine va actiona in instanta va putea beneficia de prioritate in comparatie cu celelalte persoane inscrise pe liste.

Uneori, doar cererea de chemare in judecata impotriva CNCI ori ANRP poate ajuta persoanele interesate.

Dosare ANRP Decizii de actualizare

Situatia lentorii solutionarii se manifesta si in cazul deciziilor de actualizare. Deciziile de actualizare, emise în temeiul Legii nr. 164/2014, sunt emise extrem de greu.

Legea 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, a instituit termene legale.

Conform art. 13 alin. (1), Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, au obligaţia de a soluţiona, prin hotărâre, cererile de acordare a despăgubirilor înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării a legii, după cum urmează:

a) în termen de 9 luni, comisiile care mai au de soluţionat un număr de până la 500 de cereri depuse în temeiul Legii nr. 9/1998 şi al Legii nr. 290/2003.

b) în termen de 18 luni, comisiile care mai au de soluţionat un număr între 501 şi 1.000 de cereri, depuse în temeiul Legii nr. 9/1998 şi al Legii nr. 290/2003.

c) în termen de 36 de luni, comisiile care mai au de soluţionat un număr de peste 1.000 de cereri depuse în temeiul Legii nr. 9/1998 şi al Legii nr. 290/2003

Termenele prevăzute la alin. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2015.

Observam ca termenele au expirat, persoanele interesate pot actiona institutia la Tribunal, daca nu ANRP nu a solutionat dosarul.

Conform Art 15, din Legea 164/2014, În cazul nerespectării termenelor stabilite la art. 13 alin. (1) şi la art. 14 alin. (1) şi (2), persoana îndreptăţită se poate adresa instanţei judecătoreşti.

Impactul Legii 165/2013 asura modului de solutionare a unor dosare ANRP

Si Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, acorda mostenitorilor posibilitatea de a-si castiga dreptatea in instanta.

  1. Conform art. 35 din Legea 165, in primul rand Deciziile CNCI | ANRP, emise in mod neintemeiat, pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptățită la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
  2. In al doilea arand, in cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele legale, persoana care se consideră îndreptățită se poate adresa instanței judecătorești, in termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor.

În ambele variante de mai sus, instanța judecătorească se pronunță asupra existenței și întinderii dreptului de proprietate și dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condițiile prezentei legi.

 In dosare ANRP, Cererile sau acțiunile în justiție, formulate de persoanele indreptatite, sunt scutite de taxa judiciară de timbru. Merita sa actionati CNCI ori ANRP in instanta, e dreptul dvs. de a primi despagubiri .

 


Cabinet de Avocatura Velicu Daniel         0729108050        avocat@velicu.eu