Contractul prenuptial e regimul comunitatii conventionale de bunuri

regimul comunitatii conventionale de bunuri

Contractul prenuptial (regimul comunitatii conventionale de bunuri), reglementat in Romania inca din anul 2011, presupune un contract precum orice alt act juridic, insa de data aceasta pe viata intrucat efectele pot fi pe o perioada foarte lunga de timp.

Prin alegerea separaţiei bunurilor, soţii vor revoca regimul matrimonial legal. În cadrul acestei forme convenţionale de regim matrimonial, câştigurile acumulate nu vor fi egalizate.

Dar ca sa intelegem mai bine contractul prenuptial, trebuie plecat de la regimul matrimonial general

Regula o reprezinta regimul comunitatii depline a bunurilor, unde bunurile soţilor devin bunuri comune ale acestora.

Pentru acest regim nu trebuie incheiat niciun acord, contract sau alt act juridic intrucat legea e aplicabila de drept.

Regimul matrimonial reprezinta totalitatea regulilor care guvernează raporturile dintre soţi cu privire la bunurile lor in timpul casatoriei, precum şi raporturile ce se formează în relaţiile lor cu alte persoane, fie ele persoane fizice sau juridice.

In Romania, conform Noului Cod Civil care a intrat in vigoare la data de 1 octombrie 2011, exista trei tipuri de regimuri matrimoniale pentru care pot opta sotii, respectiv comunitatea legala, separatia de bunuri si comunitatea conventionala.

Regimul comunității convenționale se aplică, conform art. 366 din Noul Cod Civil ,  atunci când se derogă, prin convenție matrimonială (contractul prenuptial), de la dispozițiile privind regimul comunității legale.

Asadar, regimul comunitatii legale reprezinta regula si se aplica de drept in toate casatoriile incheiate in Romania, iar regimul comunitatii conventionale de bunuri reprezinta exceptia si se aplica doar la cererea sotilor, printr-un contract.

Ce este contractul prenuptial?

Conventia matrimoniala, cunoscuta si sub denumirea de contract prenuptial, reprezinta un contract incheiat între viitorii soți prin care stabilesc de comun acord un set de reguli privind modul in care vor delimita bunurile fiecaruia atat in timpul casatoriei, cat si in cazul unui eventual divort.

Sotii pot stabili reguli atat cu privire la bunurile proprii detinute de fiecare inainte de casatorie, cat si cu privire la bunurile obtinute de acestia in timpul casatoriei.

Acest contract poate fi incheiat si in timpul casatoriei, conform dispozitiilor art. 369 alin. (1).

Cand se poate incheia un contract prenuptial?

Contractul prenuptial poate fi incheiat de cei doi soti care urmeaza sa se casatoreasca, cu minim 10 zile inainte de data casatoriei, inainte de a depunde actele necesare casatoriei la starea civila.

Sotii care sunt deja casatoriti, dar care au ales un alt regim matrimonial cand s-au casatorit, pot incheia acest contract daca a trecut mai mult de 1 an de la data incheierii casatoriei.

Cum se poate incheia un contract prenuptial?

Conform dispozitiilor art. 330 alin. (1) din Noul Cod Civil, contractul prenuptial este un act solemn si poate fi incheiat numai in forma autentica notariala, simpla intelegere scrisa sau verbala intre soti nefiind suficienta pentru a produce efecte juridice.

Astfel, notarul public este singurul in masura sa incheie acest contract, in urma consimtamantului liber exprimat al ambilor soti. Consimtamantul poate fi exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială și având conținut predeterminat.

Ce acte sunt necesare pentru incheierea unui contract prenuptial?

Sotii care urmeaza sa se casatoreasca au nevoie de cartile de identitate si trebuie sa mentioneze data la care vor incheia casatoria, contractul incepand sa produca efecte numai de la data incheierii casatoriei, conform art. 330 alin. (2) din Noul Cod Civil.

Sotii care sunt deja casatoriti mai au nevoie, pe langa cartile de identitate, si de certificatul de casatorie si un act notarial prin care au lichidat regimul matrimonial anterior, contractul incepand sa produca efecte de la data prevăzută de părți sau, în lipsă, de la data încheierii ei, conform art. 330 alin. (3) din Noul Cod Civil.

Cand inceteaza contractul prenuptial?

Conform dispozitiilor art. 319 alin. (1) si (2), contractul prenuptial poate inceta in 4 situatii:

 • atunci cand cei doi soti decid sa modifice regimul matrimonial si sa renunte la regimul comunitatii conventionale de bunuri in favoarea unui alt regim;
 • atunci cand casatoria este desfiinţata prin constatarea nulitatii acesteia sau prin anulare;
 • atunci cand casatoia este desfacuta prin intermediul divorţului;
 • atunci cand casatoria inceteaza de drept prin decesul unuia dintre soţi sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre ei.

Conform dispozitiilor art. 338 din Noul Cod Civil, contractul prenuptial mai poate inceta si atunci cand este declarat nul pentru una dintre urmatoarele cauze:

 • din cauza nerespectarii formei autentice notariale;
 • din lipsa procurii autentice şi speciale, atunci când convenţia se încheie prin mandatar;
 • din lipsa consimţământului si nerespectarea condiţiilor privind exprimarea simultană şi personală a consimţământulul;
 • din cauza viciilor de consimţământ, respectiv eroarea, dolul sau violenţa.

In acest caz intre soti se va aplica regimul comunitatii legale, fara a fi afectate drepturile dobândite de terții de bună-credință.

Te-ar putea interesa si urmatoarele articole:

Care este obiectul contractului prenuptial?

Conform art. 367 din Noul Cod Civil, daca sotii decid sa adopte regimul comunitatii conventionale de bunuri, contractul prenuptial se poate referi la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 1. includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte ori după încheierea căsătoriei, cu excepția bunurilor prevăzute la art. 340 lit. b) și c);
 2. restrângerea comunității la bunurile sau datoriile anume determinate în convenția matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei, cu excepția obligațiilor prevăzute la art. 351 lit. c);
 3. obligativitatea acordului ambilor soți pentru încheierea anumitor acte de administrare; în acest caz, dacă unul dintre soți se află în imposibilitate de a-și exprima voința sau se opune în mod abuziv, celălalt soț poate să încheie singur actul, însă numai cu încuviințarea prealabilă a instanței de tutelă;
 4. includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului net al comunității;
 5. modalități privind lichidarea comunității convenționale.

Conform art. 368 din Noul Cod Civil, daca nu se prevede altfel prin contractul prenuptial, regimul comunitatii conventionale de bunuri poate fi completat cu dispozitiile legale de la regimul comunitatii legale.

Paralegal Denisa Farta – Cabinet Avocatura Velicu & Asociatii

– Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind important de retinut interesul public ce rezida la baza acestui material. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.