Clauze abuzive la RCS RDS, VODAFONE, ORANGE, TELEKOM

clauze abuzive

Ar fi crezut cineva ca exista companii, precum RCS RDS, VODAFONE, TELEKOM, ORANGE, ce se comporta precum institutiile bancare si nebancare, intrucat introduc clauze abuzive in contracte?       

 Suntem tentati sa credem ca problema cu acele clauze abuzive se pune, exclusiv, doar in sfera contractelor de credit, indiferent de persoana creditorului – institutie bancara sau institutie bancara neautorizata, alias IFN.

Insa, este important de stiut faptul ca pot fi si chiar sunt inserate clauze abuzive si in alte contracte pe care persoanele fizice, in calitate de consumatori, le incheie cu diversi profesionisti precum Vodafone, RCS RDS, ORANGE, TELEKOM s.a.

Acestia din urma sunt persoane juridice care ofera, in temeiul unui contract de prestari servicii, diferite servicii publicului larg, precum sunt contractele de telefonie mobila sau internet.

Prezentul articol isi propune o analiza a clauzelor cu caracter abuziv inserate in contractele de prestari servicii care au ca obiect furnizarea de servicii de telefonie mobila, televiziune si internet

Art. 4 din Legea nr. 193/2000 prvind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionsti si consumatori defineste clauzele abuzive, statuand la art. (1) urmatoarele:

O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților,

iar la art. (2) urmatoarele:

O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condițiile generale de vânzare practicate de profesioniști*) pe piața produsului sau serviciului respectiv.

Este cunoscuta practica de la momentul incheierii unui contract de telefonie mobila sau de frunizare servicii de internet:

  • consumatorului ii este furnizat un tipizat al contractului de prestari servicii.
  • profesionistul cu care contracteaza nu ii ofera informatii referitoare la clauzele contractuale inserate automat in respectivul tipizat, nu il consiliaza cu privire la implicatiile financiare pe care anumite clauze le vor avea asupra situatiei sale viitoare. Cel mai important, nu ii ofera posibilitatea de a negocia contractul de prestari servicii.

Cu alte cuvinte, consumatorul este pus in situatia de a accepta conditii contractuale care il pozitioneaza, de la inceput, intr-o pozitie vulnerabila in raport cu profesionistul, acceptand toate conditiile contractuale impuse de acesta.

 Totodata, trebuie sa avem in vedere faptul ca un consumator este partea mai vulnerabila a unui contract, atat din prisma lipsei de cunostinte de specialitate, cat si prin prisma stari de nevoie in care se afla.

Nevoia e determinata de necesitatea de a beneficia de un anumit serviciu (de ex. telefonie mobila, internet, etc) si, pe cale de consecinta, accepta sa semneze contractul astfel cum este edictat de catre cealalta parte.

Care sunt acele clauze abuzive din contractele de prestari servicii impuse de RCS RDS, VODAFONE, ORANGE, TELEKOM s.a.?

clauze abuzive

Analizand mai multe contracte de telefonie mobila, am ajuns la concluzia ca cel mai des intalnite clauze cu caracter abuziv sunt urmatoarele:

            – clauza cu privire la cuantumul si modul de calcul al penalitatile de intarziere;

            – clauza care stabileste despagubirile la care este obligat consumatorul in cazul in care decide sa rezilieze contractul inainte de perioada minim contractuala;

            – clauze referitoare la conditionarea incetarii contractului de telefonie mobila de achitarea integrala a sumelor datorate de abonat;

            – clauza care impune consumatorului sa achite o taxa de reziliere in cazul in care doreste sa rezilieze contractul de prestari servicii;

Din cauza acestor clauze, de foarte multe ori, in practica, se ajunge la situatii aberante:

– Desi nivelul debitului restant (al facturilor neachitate de consumator) este de cateva sute de lei, furnizorul de servicii de telefonie mobila solicita, cu titlu de penalitati / despagubiri sume ce pot ajunge la cateva mii de lei, depasind si de 15-20 ori valoarea debitului principal.

  In cele ce urmeaza, vom analiza cele patru clauze contractuale cu caracter abuziv din contractele de telefonie mobila, atat din perspectiva legislatiei din domeniul protectiei consumatorului, cat si din perspectiva jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europena si a jurisprudentei instantelor din tara noastra.

A. Clauze abuzive cu privire la cuantumul si modul de calcul al penalitatile de intarziere

            In aproape toate contractele de telefonie mobila, este stipulat faptul ca, in situatia in care consumatorul / debitor al obligatiei de plata a facturilor lunare, nu isi executa aceasta obligatie la scadenta, furnizorul va calcula si percepe penalizati de inatarziere intr-un anumit cuantum, penalitati care se vor calcula pentru fiecare zi de intarziere. Problema care se ridica in aceasta situatie este cuantumul disproportionat al acestor penalitati. In contractele de prestari servicii ale celor mai cunoscuti furnizori din Romania, aceste penalitati variaza intre 0,2% si 0,5% pe ziua de intarziere. Or, acest cuantum este exorbitant, conducand la situatii in care valoarea penalitatilor depaseste cu mult valoarea facturilor neachitate de debitor.

            In aceste situatii, instantele din tara noastra au apreciat ca respectivele prevederi contractuale au un vadit caracter abuziv si au dispus eliminarea acestora din contract.

Clauze abuzive Vodafone

 In acest sens, avem in vedere Sentinta civila nr. 721 din data de 11 august 2014 pronuntata de Judecatoria Mizil, intr-o cerere de valoare redusa formulata de VODAFONE Romania SA impotriva consumatorului N.M.A. Profesionistul solicita obligarea consumatorului la plata contravalorii facturilor neachitate si penalitati de intarziere, calculate conform contractului de 0,5%  pe ziua de intarziere, penalitati care se vor calcula pana la data platii acestora. Analizand documentele depuse la dosarul cauzei, instanta a constatat ca suma ce reprezinta debitul principal – valoarea facturilor neachitate, este o creanta certa, lichida si exigibila si a obligat consumatorul la plata acesteia. Insa, referitor la suma ce reprezinta penalitati de intarziere a statuat urmatoarele: stipularea unei penalitati de 0,5% pe zi de intarziere, echivaland cu o penalitate cumulata de 182,5% pe an, contravine dispozitiilor imperative ale Legii nr. 193/2000. Pe cale de consecinta, Judecatorul a respins acest capat de cerere si, astfel, consumatorul a fost obligat doar la plata facturilor pe care nu le-a achitat, desi a beneficiat de serviciile de telefonie mobila, iar nu si la plata acestor penalitati. Asadar, acele clauze abuzive Vodafone impiedica, in anumite cazuri si conditii, obligarea consumatorului la plata unor sume suplimentare.

  Acest lucru este firesc si legal, mai ales avand in vedere si dispozitiile lit. i) din anexa Legii nr. 193/2000: este considerata clauza abuziva clauza care obliga consumatorul la plata unor sume disproportionat de mari in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant.

Clauze abuzive RCS RDS

Curtea de Apel București (CAB) a constatat, printr-o hotărâre definitivă, acele clauze abuzive RCS RDS. Firma a inserat clauze abuzive în patru articole ale contractelor de abonament, faptă al cărei caracter contravențional a fost constatat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) în iunie 2015:

Curtea de Apel admite în parte cererea formulată de ANPC. Constată acele clauze abuzive RCS RDS de la articolul 2.5 din clauzele specifice pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice FORM-RCS-RDS-CDM-VZ-REZ-47 Ediția 6 REV 6_Anexa 3 – partea a II-a – III. Clauze specifice serviciului Digi Tel de telefonie fixă; articolul 6.2 din clauzele specifice pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice FORM-RCS-RDS-CDM-VZ-REZ-47 Ediția 6 REV 6_Anexa 3– partea a II-a – IV. Clauze specifice serviciului Digi Mobil de telefonie mobilă; articolul 3.9 din FORM-RCS-RDS-CDM-VZ-REZ-47 Ediția 6 REV 6 Speciale Condiții generale pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice integrate RCS & RDS – I. Condiții generale pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice; articolul 9.2 din FORM-RCS-RDS-CDM-VZ-REZ-47 Ediția 6 REV 6 Speciale Condiții generale pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice integrate RCS & RDS – I. Condiții generale pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice, ce au făcut obiectul procesului verbal de contravenție nr. 0687073/19.06.2015 încheiat de către reclamanta ANPC.

B. Clauze abuzive care stabilesc despagubirile la care este obligat consumatorul in cazul in care decide sa rezilieze contractul inainte de perioada minim contractuala

            Contractele de prestari servicii sunt contracte cu executare succesiva in timp ceea ce inseamna ca ele se incheie pentru o anumita perioada de timp (12 luni sau 24 luni, cel mai frecvent), perioada de timp in care consumatorul se obliga sa achite facturile aferente serviciilor primite, iar furnizorul se obliga sa furnizeze respectivele servicii, astfel cum a fost stipulat in contractul incheiat intre cele doua parti.

            Exista situatii in care consumatorul, dintr-un motiv sau altul decide, pe durata executarii contractului, ca nu mai doreste sa se afle in relatii contractuale cu respectivul furnizor. Ce e de facut in aceasta situatie? In primul rand, consumatorul trebuie sa il notifice pe furnizor desre aceasta imprejurare, intr-un termen rezonabil sau conform contractului incheiat, de regula 30 zile. Apoi, de regula, dupa incercari de a-l face sa se razgandeasca lipsite de sorti de izbanda, furnizorul va accepta rezilierea contractului, insa va activa o anumite clauza din contract, clauza care ii permite sa perceapa o despagubire in situatia in care consumatorul decide rezilierea contractului inainte de perioada minim contractuala.

Clauze Abuzive Orange

 Instantele de judecata au analizat si aceasta situatia.

Astfel, furnizorul Orange Romania SA a formulat o cerere de valoare redusa impotriva paratului G.I. la Judecatoria Constanta, prin care solicita obligarea acestuia la plata facturilor neachitate in cuantum de 1.374,56 lei, dar si a unor penalitati de intarziere de 0,50% zi de intarziere – si a unor despagubiri egale cu valoarea prejudiciului cauzat din cauza rezilierii  in cuantum de 7.013, 43 lei, o suma exorbitanta. Cum a justificat SC O Romania SA aceasta suma? A precizat faptul ca ea reprezinta contravaloarea abonamentului lunar inmultit cu numarul de luni ramase pana la expirarea perioadei minime contractuale. Aceasta situatie constituie, din punctul nostru de un abuz evident, abuz constatat si de catre magistratul care s-a pronuntat asupra cererii, care a precizat in Sentinta civila nr. 3519 din 26 martie 2015 pe care a pronuntat-o in cauza, urmatoarele: In cazul de fata, clauza penale obliga consumatorul la plata unor sume disproportionat de mari fata de pagubele suferite de reclamanta intrucat acestea depasesc cu mult atat rata dobanzii legale penalizatoare, cat si debitul neachitat (…) ca urmare, instanta urmeaza sa considere ca ineficace clauzele privind stabilirea despagubirilor in situatiile in care consumatorul denunta unilateral contractul. Asadar, Instanta a identificat clauze abuzive Orange.

Temeiul de drept – dispozitiile lit. j) ale Anexei la Legea nr. 193/2000.

Totodata, consideram important de mentionat si faptul ca, aceste clauze care obliga consumatorul la plata unor despagubiri in situatia rezilierii contractului de telefonie mobila inainte de perioada minima contractuala, incalca si dispozitiile lit. j) ale Anexei la Legea nr. 193/2000. Norma prevede:

restrang sau anuleaza dreptul consumatorului de a denunta sau rezilia unilateral contractul, in cazurile in care – profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe in cazul denuntarii unilaterale.

Dar sunt nerespectate si dispozitiile lit. r) ale Anexei la Legea nr. 193/2000 deoarece: permit profesionistului obtinerea unor sume de bani de la consumator, in cazul neexecutarii sau finalizarii contractului de catre acesta din urma, fara a prevedea existenta compensatiilor in suma echivalenta si pentru consumator, in cazul neexecutarii contractului de catre profesionist.

Asadar, clientii pot sau nu sa rezilieze contractul, fara costuri suplimentare

In concluzie, daca un consumator doreste sa rezilieze un contract de prestari servicii de telefonie mobila inainte de expirarea duratei minim contactuale, acesta nu poate fi obligat decat la plata facturilor scadente pana la data de la care va opera rezilierea, iar nu si la plata facturilor pe care le-ar fi platit, daca relatiile contractuale s-ar fi desfasurat in continuare, pana la data stipulata in contractul de prestari servicii. Aceasta situatie isi gaseste justificarea si in imprejurarea ca, in viitor, dupa reziliere, consumatorul nu va mai beneficia de serviciile oferite de furnizor si, pe cale de consecinta, nici nu este necesar sa efectueze o contraprestatie.

C. Clauze abuzive referitoare la conditionarea incetarii contractului de telefonie mobila de achitarea integrala a sumelor datorate de abonat

            Aceasta clauza are in vedere situatia in care, la un moment dat, pe durata desfasurarii unui contract de prestari servicii de telefonie mobila, consumatorul decide sa rezilieze respectivul contract, desi are mai multe facturi scadente si neachitate. Prin inserarea acestei clauze in contract, furnizorul isi rezerva dreptul de a-i conditiona consumatorului iesirea din relatia contractuala de achitarea debitului restant. Or, aceasta clauza are un caracter abuziv din atat din prisma faptului ca nu a fost negociata direct cu consumatorul, in sensul de a-i da posibilitatea acestuia, la momentul incheierii contractului, de a-si manifesta consimtamantul in sensul inserarii sau nu a acesteia in contract, dar si din prisma faptului ca aceasta creeaza un dezechilibru smenificativ intre drepturile si obligatiile partilor, in defavoarea consumatorului.

Cum vad judecatorii aceste clauze abuzive

Prin Sentinta civila nr. 24598 din 18 decembrie 2013, Judecatoria Sector 1 Bucuresti, care a analizat o astfel de clauza inserata intr-un contract incheiat intre un consumator si un profesionis – furnizor, a stabilit urmatoarele: Conditia ca incetarea contractului sa opereze doar daca abonatul a platit integral sumele datorate paratei si sanctiunea implicita ca acel contract sa continue a produce efecte, atrage obligatia reclamantului de a plati in continuare servicii pe care nu le mai doreste.

Observam ca si aceasta clauza incalca prevederile lit. j ale Anexei la Legea nr. 193/2000 pe care le-am reiterat mai sus. Interesant este faptul ca, prin inserarea acestei clauze, profesionistul stabileste, practic, o sanctiune impotriva consumatorului care nu mai doreste sa se afle in relatii contractuale cu el.

 

Care e solutia intr-o astfel de situatie?

E simplu. Consumatorul, desi inregistreaza facturi scadente si neachitate, trebuie sa trimita o notificare furnizorului, cu cel putin 30 zile inainte de data expirarii contractului in desfasurare, prin care sa il anunte despre faptul ca nu isi doreste continuarea relatiilor contractuale. Furnizorul trebuie sa ii solicite consumatorului doar plata facturilor scadente si neachitate, iar nu sa il oblige sa execute in continuare contractul pentru durata convenita initial, motivand aceasta decizie prin imprejurarea ca exista facturi neachitate de catre consumator.

Oricum, in ceea ce il priveste pe furnizor, nu se poate discuta despre existenta unui prejudiciu ca urmare a rezilierii contractului, intrucat, astfel cum a stabilit si Judecatoria Sector 1 in Sentinta mai sus mentionata: Parata (n.n. furnizorul) are alte cai legale pentru recuperarea sumelor pe care considera ca reclamantul i le datoreaza, insa obligativitatea derularii in continuare a contractului este o conditie abuziva care stabileste in sarcina reclamantului plata serviciilor furnizate, dar de care reclamantul nu doreste sa beneficieze.

D. Clauze abuzive care impun consumatorului sa achite o taxa de reziliere in cazul in care doreste sa rezilieze contractul de prestari servicii

            Aceasta taxa de reziliere este inserata in contractele de prestari servici de telefonie mobila si perceputa in situatia in care consumatorul isi manifesta dorinta de a rezilia contractul. In aceasta situatie, in cazul in care clauza a fost negociata si nu are un vadit caracter disproportionat in detrimentul consumatorului, ea ar putea fi legitima. Problema se pune in situatia in care rezilierea contractului are loc de plin drept, ca urmare a nerespectarii obligatiei de plata a sumelor datorate de client. In aceasta ultima situatie, clauza ar trebui sa devina neaplicabila, iar in situatia in care furnizorul intelege sa o perceapa, clientul poate sa o conteste, cu succes.

Ce se intampla cand un consumator inregistreaza facturi neachitate?

In aceasta situatie, furnizorii apeleaza la o cale procesuala simplificata si anume Cererea cu valoarea redusa, reglementata de art. 1.026 – 1.033 din Codul de Procedura Civila, deoarece valoarea obiectului cererii permite acest lucru, de cele mai multe ori, fiind vorba de pretentii sub pragul de 10.000 lei.

Instanta competenta sa se pronunte asupra cererii este Judecatoria din circumscriptia careia domiciliaza consumatorul, iar citarea partilor este obligatorie.

Ce trebuie sa faca consumatorul care are calitatea de parat intr-o ordonanta de plata?

clauze abuzive rcs

 Intrucat citarea partilor este obligatorie, consumatorul va primi o citatie in care i se aduce la cunostinta termenul de judecata acordat in cauza, i se comunica un exemplar al ceerii cu valoare redusa si i se pune in vedere faptul ca poate depune Intampinare, in termen de 30 zile de la comunicarea citatiei.

Intampinarea este un act deosebit de important in aceasta procedura judiciara.

Prin intermediul acesteia, paratul de apara, in fapt si drept fata de pretentiile reclamantului.

In cadrul Intampinarii, debitorul poate chiar sa conteste clauzele abuzive inserate in contractul de prestari servicii. Pot fi contestate si se poate solicita anularea tuturor celor patru clauze pe care le-am expus in cadrul acestui articol, precum si alte clauze considerate abuzive de catre creditor. Consecinta anularii acestora este eliminarea lor din contractul de prestari servicii si, cel mai important, eliminarea sumelor calculate in baza lor. Astfel, creditorul consumator nu va putea fi obligat decat la plata debitului restant  – adica a facturilor scadente si neachitate, si nu si la plata penalitatilor disproportionate, despagubirilor abuzive si a unor taxe nejustificate.

De aceea consideram ca este foarte important ca un consumator sa nu ramana in pasivitate atunci cand primeste o citatie referitoare la o cerere cu valoare redusa, ci sa incerce sa se apere sau sa solicite ajutorul unui specialist in anularea clauzelor abuzive.

Facturile neachitate pot fi sterse daca actionati legal prin intampinare

ATENTIE! Daca nu va aparati in procedurile speciale de judecata, instanta va putea considera pasivitatea voastra drept recunoasterea debitului.

Conform art. 1019 al. (3) din Codul de procedura civila, În citație se va preciza că debitorul este obligat să depună întâmpinare cu cel puțin 3 zile înaintea termenului de judecată, făcându-se mențiune că, în cazul nedepunerii întâmpinării, instanța, față de împrejurările cauzei, poate considera aceasta ca o recunoaștere a pretențiilor creditorului.

Model de intampinare vei gasi AICI pentru cazul cesiunii contractului catre firmele de recuperare a creantelor.

https://velicu.eu/wp-content/uploads/2023/02/model-intampinare.docx

APEL contra hotararii de obligare la plata unor facturi preluate de firmele de recuperare a creantelor

Daca nu ati reusit a va apara, formuland intampinare in fata primei instante, aveti dreptul de a formula apel.

Apelul presupune o noua judecata, la alta instanta, de alti doi judecatori si se depune la posta, pe e-mail ori fax (datele de contact ale judecatoriilor sunt publice) in termenul de apel indicat in insasi hotararea apelata.

Calea de atac a apelului se dupune in scris, se semneaza, electronic sau in forma olografa, de apelantul parat, si se inainteaza catre Judecatoria ce a emis hotarare a carei anulare o ceri prin Apel, cu indicarea urmatoarele elemente esentiale:

  • Denumire Judecatorie.
  • Numar dosar
  • Nume prenume cnp adresa de comunicare a actelor, fizica sau posta virtuala
  • Motivele apelului pentru care hotararea emisa este netemenica si nelegala (ex. nu ai fost citat la adresa corecta din cartea de identitate ori nu ai fost in tara la data citarii)
  • Solicitarea ta pe fondul caezei (de ex. poti cere respingerea cererii de chemare in judecata in urma admiterii exceptiei prescriptiei extinctive)
  • Daca doresti ca judecarea apelului sa fie parcursa si in lipsa ta, trebuie sa mentionezi acest aspect in APEL, astfel sa nu fi prezent personal la termenele de judecata si cauza sa nu se suspende.

Cerere de valoare redusa INVESTCAPITAL

Noi aparam cu succes clientii, chemati in justitie, in mod abuziv de firmele ce preiau creantele, precum KRUK ROMANIA SRL si INVESTCAPITAL LTD

Judecătoria ZALĂU – Informaţii dosar (just.ro)

Reclamant INVESTCAPITAL LTD

Parat GOIE ROBERT COSMIN – la avocat Velicu Daniel

20 octombrie 2023: Admite excepţia prescripţiei invocată de către pârât prin întâmpinare. Respinge cererea de valoare redusă formulată de reclamanta INVESTCAPITAL Ltd, înregistrată în Registrul Autorităţii de Servicii Financiare din Malta, formulată în contradictoriu cu pârâtul GOIE ROBERT-COSMIN, cu domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat Velicu Daniel, ca prescrisă. Obligă reclamanta la plata către pârât a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1200 lei, reprezentând onorariu avocaţial. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Zalău. Pronunţată la data de 20.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

cerere de valoare redusa INVESTCAPITAL

Atentie, creantele pot ajunge la Recuperatorii de Creante sau firmele ce recupereaza Creante, situatie ilegala in multe cazuri.

Afla ce trebuie sa faci cand esti executat silit de aceste capuse.

Poti fi supus unor executari silite ilegale din cauza acelor clauze abuzive. Contestatia la executare te poate salva, in acest din urma caz, de tot debitul.

Actiunea separata de constatare si eliminare a acelor clauze abuzive

Chiar si in situatia in care consumatorul nu este parat intr-o actiune ce vizeaza o cerere cu valoare redusa, in cazul in care observa ca furnizorul de servicii de telefonie mobila doreste sa activeze o clauze cu caracter abuziv impotriva sa, acesta are posibilitatea de a solicita instantei de judecata constatarea caracterului abuziv al respectivei clauze si declararea nulitatii absolute a acesteia.

O astfel de actiune poate fi introdusa atat la Judecatoria in circumscriptia careia locuieste consumatorul, cat si la Judecatoria in circumscriptia careia isi are sediul furnizorul, iar actiunea este scutita de la plata unei taxe judiciare de timbru, conform dispozitilor art. 29, alin. (3), lit. f din OUG nr. 80/2013.

 Oricum, avand in vedere jurisprudenta constanta a Curtii de Justite a Uniunii Europene in acest domeniu, insasi judecatorul national. Teza e valabila indiferent daca este sesizat cu o cerere care are ca obiect o cerere de valoare redusa in temeiul unui contract de prestari servicii sau o executare silita demarat in abza unui astfel de contract, are obligatia sa analizeze contractul sub aspectul inserarii de clauze abuzive.

Avand in vedere ordonantele de plata, evidentiem cateva din statuarile Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cauze de referinta:

I. Hotararea din 14 iunie 2012, C-618/10 – Banco Espaniol de Credito

CJUE a apreciat ca Directiva 93/13/CEE (transpusa in legislatia din Romania prin Legea nr. 193/2000) trebuie interpretata in sensul ca se opune unei reglementari a unui stat membru. Se opune unei norme care nu permite instantei sesizate cu o cerere de somatie de plata (n.n. in legislatia spaniola, instanta de trimitere fiind din Spania in aceasta cauza, somatia de plata este echivalentul cererii cu valoare redusa din dreptul roman) sa aprecieze din oficiu. Obligatia este evidenta mai ales daca judecatorul dispune de elementele de fapt si de drept necesare in acest scop. E obligatorie santionarea caracterului abuziv al unei clauze privind dobanda moratorie cuprinse intr-un contract incheiat intre un vanzator sau furnizor si un consumator, in lipsa unei opozitii formulate de acesta din urma. Ba mai mult, in aceeasi speta, Curtea a stabilit si ca Directiva 93/13 permite instantei nationale, atunci cand constata nulitatea unei clauze abuzive cuprinse intr-un contract incheiat intre un vanzator sau un furnizor si un consumator, sa completeze respectivul contract modificand continutul acestei clauze.

II. Hotararea din 18 februarie 2016, C-49/15 – Finanmadrid EFC SA

CJUE a stabilit ca Directiva 93/13/CEE trebuie interpretata in sensul ca se opune unei reglementari nationale care nu permite instantei sesizate cu executarea unei somatii de plata (n.n. cerere cu valoarea redusa) sa aprecieze, din oficiu, caracterul abuziv al unei clauze cuprinse intr-un contract incheiat intre un profesionist si un consumator. In cazul in care autoritatea sesizata cu cererea nu este competenta sa procedeze la o astfel de apreciere.

Avand in vedere cele de mai sus, judecatorul national e obligat sa adopte rolul activ garantat de art. 22 din Codul de Procedura Civila. Magistratul trebuie sa analizeze si sa se pronunte, din oficiu, si asupra prevederilor cu caracter abuziv inserate in contractele de prestari servicii de telefonie mobila sau internet, in cazul in care este sesizat cu o cerere care are la baza un astfel de contract.

Ba mai mult decat atat, prevederile actelor europene si ale jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene sunt obligatorii pentru instantele nationale. Datorita faptului ca legislatia comunitara are prioritate in fata legislatiei nationale, statele membre au si obligatia de a se asigura ca nici o reglementare nationala nu reprezinta un impediment pentru implementarea efectiva a dreptului comunitar. 

Conf art 18 din Constitutia Romaniei, intitulat Integrarea în Uniunea Europeană:

ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.

 

Iti recomandam si urmatoarele articole:

IMPORTANT! Consumatorii trebuie sa fie diligenti atunci cand intra in relatii contractuale cu furnizorii de diverse servicii, sa solicite informatii si sa ceara negocierea contractelor. In situatia in care nu au facut acest lucru, sa stie ca exista remedii chiar si in situatia in care sunt parti ale unor contracte in care au fost inserate prevederi cu caracter abuziv. Aceste prevederi pot fi anulate de instanta de judecata cu consecinta restaurarii echilibrului contractual. Drept pentru care, justitiabilii, asistati sau nu de un Avocat specializat in executari silite, trebuie sa ceara expres judecatorului anularea anumitor clauze, prezentand argumente solide.

Cesiunea contractelor catre Recuperatorii de creante

 

Cesiunea contractului opereaza fara acordul clientului

 
Atentie la contractele de telefonie mobila, internet & TV, caci vi se pregateste ceva.
 
ORANGE, VODAFONE, TELEKOM, RCS & RDS au inceput sa cesioneze contractele fara acordul vostru, la Recuperatorii de Creante.
 
Este valabil pentru fiecare dintre noi, intrucat cesiunea ilegala a contractului sterge automat orice datorie

Parcurgeti Codul civil – Secţiunea a 8-a Cesiunea contractului

Conform Art 1.315 Noțiune alin. (1), unde acordul tau este clar precizata conditie sine qua non pentru validitatea operatiunii:  O parte poate să își substituie un terț în raporturile născute dintr-un contract numai dacă prestațiile nu au fost încă integral executate, iar cealaltă parte consimte la aceasta.

Acordul trebuia emis in scris, in prealabil cesiunii, art 1.316, intitulat Forma cesiunii, din Codul civil reglementand forma: Cesiunea contractului și acceptarea acesteia de către contractantul cedat trebuie încheiate în forma cerută de lege pentru validitatea contractului cedat.

Avocat drd Velicu Daniel si Avocat Gabriela Cristea – Cabinet de Avocatura Velicu & Asociatii

0729108050

avocat@velicu.eu

  • Prezentul articol face parte dintr-un blog juridic, fiind destinat informarii publice. Informatiile expuse aici, cat si in restul site-ului, sunt efectul exprimarii exclusive a dreptului la opinie profesionala, fiind importanta departajarea de orice forma de publicitate. Orice terta persoana va putea folosi informatiile expuse aici prin asumarea propriei sale raspunderi.