Ce Studii sunt posibile in rezidentiatul din medicina? Psihologia e compatibila!

Ce Studii sunt posibile in rezidentiatul din medicina

Esti interesat sa afli ce studii sunt posibile in rezidentiatul din medicina? Eu cred ca nu exista interdictii, de exemplu psihologia e permisa si chiar recomandata.

Conform art. 32 din Constitutia Romaniei intitulat – Dreptul la învăţătură, dreptul de acces la invatamant este garantat, fiind unul fundamental.

            Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.

–          Misiunea învățământului superior este de a genera și de a transfera cunoaștere către societate prin:

a) formare inițială și continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a individului și a satisfacerii nevoii de competență a mediului socio-economic;

b) cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, prin creație individuală și colectivă, în domeniul științelor, al științelor inginerești, al artelor, al literelor, prin asigurarea performanțelor și dezvoltării fizice și sportive, precum și valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora.

Ce studii sunt posibile in rezidentiatul din medicina? Eu cred ca nu exista interdictii, de exemplu psihologia e permisa si chiar recomandata.    

Prin prisma misiunii învățământului superior, datorita efectelor asupra membrilor societatii in general si asupra studentului in special, accesul la invatamant trebuie vazut ca un mijloc pentru bunastare, fericire si libertate in beneficiul tuturor catatenilor.

–          Trebuie reamintita autonomia universitatilor, aceasta fiind garantată prin Constituție. Insa aceasta stare de fapt si de drept are limite. Astfel, in baza autonomiei universitare, instituțiile de învățământ superior pot decide un managament propriu. Autonomia universitară dă dreptul comunității universitare să își stabilească misiunea proprie, strategia instituțională, structura, activitățile, organizarea și funcționarea proprie, gestionarea resurselor materiale și umane, cu respectarea strictă a legislației în vigoare.

Universitatile au o serie de libertati precum autonomie în stabilirea cuantumului taxelor, dreptul să stabilească și să încaseze sumele reprezentând contravaloarea serviciilor de școlarizare pentru persoanele înmatriculate la studii și care au beneficiat anterior gratuit de școlarizare în cadrul unui alt program de studii universitare în cadrul aceluiași ciclu de studii universitare finanțate de la bugetul de stat.

Ce este rezidentiatul in medicina si care sunt interdictiile in aceasta perioada?

Conform art. 174 alin. 8) din Legea educatiei nationale nr. 1 din 5 ianuarie 2017, Rezidențialul reprezintă forma specifică de învățământ postuniversitar pentru absolvenții licențiați ai programelor de studii medicină, medicină dentară și farmacie care asigură pregătirea necesară obținerii uneia dintre specialitățile cuprinse în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

Organizarea și finanțarea rezidențiatului se reglementează prin acte normative specifice. Drept pentru care vom continua cercetarea cu normele speciale la care legea cadru face trimitere.

Reglementarea altor aspecte specifice desfășurării activităților din acest domeniu se realizează prin hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului educației naționale și, după caz, ordin comun al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Interdictiile din rezidentiat nu includ si alte studii. Ce Studii sunt posibile in rezidentiatul din medicina?

Conform art. 6 alin. 1) din O.G. 18 din 29 august 2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, este reglementata o interdictie logica si normala : niciun medic, medic dentist sau farmacist nu poate fi în același timp rezident în mai multe specialități sau în forme de rezidențiat distincte.

O alta interdictie, vag si superficial amintita , se regaseste la art. 7 in cadrul aceleiasi ordonante: pe perioada pregătirii în rezidențiat, medicii rezidenți nu au acces la alte forme de învățământ postuniversitar medical uman de specialitate.

Conform art. 2 alin. 1) din HG 899/2002, Formele de învăţământ postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman sunt:

a) rezidenţiatul;

b) specializarea pentru dobândirea unei alte specialităţi;

c) educaţia continuă în domeniul medical, medico-dentar şi farmaceutic uman;

d) cursurile postuniversitare de perfecţionare şi alte forme prevăzute de lege.

Astfel, observam ca stiinta psihologiei nu este integrata in formele  de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman.

–          Conform art. 2 alin. 2) din HG 899/2002, educaţia continuă în domeniul medical, medico-dentar şi farmaceutic uman cuprinde totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practică destinate medicilor, medicilor dentişti şi, respectiv, farmaciştilor, în vederea dobândirii/îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare creşterii calităţii asistenţei medicale şi nivelului de performanţă în domeniul respectiv. Aceasta cuprinde:

a) programele pentru obţinerea atestatelor de studii complementare;

b) alte forme de perfecţionare prevăzute de lege.

Fata de esenta si litera aspectelor de drept mai sus amintite, opinez ca urmarea studiilor pentru obtinerea unei licente in Psihologie sau Studii postuniversitare in aceeasi materie ar respecta Principiul educatiei continue de la art. 2 al. 2 din HG 899/2002.

Cu alte cuvinte, nu exista si nu poate exista o interdictie pentru un medic rezident. Ce Studii sunt posibile in rezidentiatul din medicina?

Orice reglementari care ar interzice acest drept sunt abuzive si pot fi anulate in instante.

Un medic are nevoie de calitati, fie ele insusite in cadrul unei forme de invatamant superior, in relatia cu oamenii.

Comunicarea verbala si mai ales nonverbala joaca un rol esential in relatia medic-pacient.

Asa ca daca vrei sa afli ce Studii sunt posibile in rezidentiatul din medicina, afla ca ar trebui sa parcurgi cat mai multe studii pentru a avansa in cariera.